star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 90.000 onafhankelijke ervaringen.

79 Jeugdrecht Cursussen

Bekijk ook: Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Jeugdconsulent.

check_box_outline_blank

Consulent Jeugd

Logo van Kenniscentrum WMO
date_rangeMaandag 9 september 2019 in Den Bosch en 1 andere datum

Opleiding Consulent Jeugd Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding …

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeWoensdag 18 december 2019 in Utrecht

De basis van het civiele jeugdrecht Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwi…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugdwet en herziene kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDonderdag 12 december 2019 in Utrecht

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrechtg Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het …

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Familie- en Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDinsdag 26 november 2019 in Utrecht

Actuele ontwikkelingen familie- en jeugdrecht Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht (De nieuwste ontwikkelingen)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeVrijdag 28 juni 2019 in Kasteel Waardenburg

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien. De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak)…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 18 juni 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht - … vervolg

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 18 juni 2019 in Eigen werkplek

Prof.mr. P. VLlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, r…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 17 december 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht (De nieuwste ontwikkelingen)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDonderdag 12 september 2019 in Kasteel Waardenburg

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien. De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak)…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht – ontwikkelingen afstamming gezag, omgang (incl. rol bijzondere curator)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 18 juni 2019 in Eigen werkplek

VLlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaats…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht – gesloten jeugdhulp en beëindiging gezag

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 17 december 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers prof. mr. P. Vlaardingerbroek hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit …

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 17 december 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht – ontwikkelingen jeugdhulp en jeugdbeschermingsmaatregelen

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 17 december 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers prof. mr. P. Vlaardingerbroek hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit …

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDinsdag 18 juni 2019 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Jeugdconsulent E-learning - Module 1 Achtergronden en wettelijk kader Jeugdwet

Logo van Bender

Wat is het wettelijk kader van de Jeugdwet? Hoe is de toegang geregeld via de Jeugdwet? Hoe werd de Wet op de Jeugdzorg voorheen uitgevoerd?…