star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 105.000 onafhankelijke ervaringen.

83 Jeugdrecht Cursussen

Bekijk ook: Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Jeugdconsulent.

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 17 december 2020 in Locatie nog niet bekend

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrechtg Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het …

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Familie- en Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 26 november 2020 in Utrecht

Actuele ontwikkelingen familie- en jeugdrecht Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 3 december 2020 in Utrecht

Deze civielrechtelijke basiscursus is bedoeld voor advocaten die werkzaam zijn in de familie- en jeugdrechtpraktijk. Strafrechtadvocaten di…

check_box_outline_blank

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Logo van BGL & partners
placeHaarlemmermeer en Utrecht

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loop…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 6 oktober 2020 en 1 andere datum

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Je…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 2 oktober 2020 en 1 andere datum

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordeli…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 28 september 2020 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…

check_box_outline_blank

Doelen en besluiten formuleren

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 7 oktober 2020 en 1 andere datum

Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 13 november 2020 en 1 andere datum

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin …

check_box_outline_blank

Consulent Jeugd

Logo van Kenniscentrum WMO

Opleiding Consulent Jeugd Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht – adolescentenstrafrecht de positie van de wettelijke vertegenwoordigers (ouders voogden) in de jeugdstrafzaken, jeugdstr…

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
computerOnline: woensdag 30 september 2020

van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voor…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht – De grondbeginselen van het formele en materiële jeugdstrafrecht internationale verdragen (VN-Verdrag inzake de rechten va…

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
computerOnline: donderdag 17 september 2020

van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voor…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht (De nieuwste ontwikkelingen, 4 PO Jeugdstrafrecht en 4 PO Civiel Jeugdrecht)

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
placeDinsdag 1 december 2020 in Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. W…

check_box_outline_blank

Jeugdstrafrecht – de verklaring omtrent het gedrag (VOG) en DNA-onderzoek

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
computerOnline: woensdag 30 september 2020

van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voor…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht – deel II

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
computerOnline: maandag 30 november 2020

Het tweede uur zal voortborduren op deel één. Ad van der Linden zal met name de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en actuele jurisp…