school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 92.000 cursussen & opleidingen.

105 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht, WMO Consulent en Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 16 december 2021 in Onbekend

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrecht Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het ci…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDinsdag 28 september 2021 in Onbekend

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving Inhoud Het programma in het kort: Participatiewet; Wmo 2015; Jeugdwet. Participatiewet E…

check_box_outline_blank

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeMaandag 25 oktober 2021 in Onbekend

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat Wmo, Jeugdwet en Wlz In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale d…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDinsdag 12 oktober 2021 in Onbekend

Inclusief recente wijzigingen in de Jeugdwet zoals deze maar eens in de 20 jaar voorkomen Inhoud Onderwerpen die onder andere aan bod komen…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeWoensdag 8 december 2021 in Onbekend

Helpt je op een effectieve manier aan de slag te gaan in het jeugdrecht Inhoud Wat is ouderschap, welke soorten ouderschap zijn er en de re…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 31 januari 2022

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Je…

check_box_outline_blank

Basis De nieuwe Wet inburgering 2022

Logo van Bender
computerOnline: maandag 4 oktober 2021 en 1 andere datum

Met de nieuwe Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de …

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 23 november 2021 en 2 andere datums

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) speelt hierbij een centrale rol. De wet bevat algemene regels voor de verhouding tussen de overheid en d…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening Jeugwet/passend onderwijs

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 15 februari 2022 en 1 andere datum

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan …

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
computerOnline: maandag 29 november 2021 en 1 andere datum

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Logo van Bender
computerOnline: maandag 13 december 2021 en 1 andere datum

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet e…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 27 september 2021 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een inst…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Doelen en besluiten formuleren

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 18 mei 2022 en 1 andere datum

Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het …

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 11 november 2021 en 1 andere datum

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…