event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

74 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Jeugdconsulent, Personen- en familierecht, WMO Consulent en Rechten (algemeen overzicht).

Bekijk ook: Jeugdconsulent, Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDonderdag 2 april 2020 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDonderdag 19 maart 2020 in Utrecht

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe w…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeVrijdag 5 juni 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Deze civielrechtelijke basiscursus is bedoeld voor advocaten die werkzaam zijn in de familie- en jeugdrechtpraktijk. Strafrechtadvocaten di…

check_box_outline_blank

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Logo van BGL & partners
placeHaarlemmermeer en Utrecht

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loop…

check_box_outline_blank

Korte online cursussen Regelgeving Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Logo van WWZ Academie

De korte online cursussen Regelgeving Wmo, Regelgeving Jeugdwet en Regelgeving Participatiewet zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil he…

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
date_rangeDinsdag 24 maart 2020 in Utrecht en 2 andere data

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
date_rangeVrijdag 15 mei 2020 in Utrecht en 2 andere data

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender
date_rangeMaandag 22 juni 2020 in Utrecht en 2 andere data

De Jeugdwet richt zich op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en het ondersteunen van gezinnen - en hun sociale systeem - in he…

check_box_outline_blank

Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Logo van Bender
date_rangeMaandag 11 mei 2020 in Utrecht en 2 andere data

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet e…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender
date_rangeDinsdag 14 april 2020 in Utrecht en 3 andere data

De laatste ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en wat dit betekent voor jouw praktijk Hoe voorkom je gegronde bezwaarschriften en schending va…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
date_rangeMaandag 25 mei 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een inst…

check_box_outline_blank

Doelen en besluiten formuleren

Logo van Bender
date_rangeWoensdag 13 mei 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het …

check_box_outline_blank

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Logo van Bender
date_rangeDonderdag 14 mei 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Als professional binnen verschillende domeinen (Jeugdwet, Wmo, Schuldhulpverlening en Participatiewet), maar ook binnen het wijkteam kun je…

check_box_outline_blank

Online opleiding Callcentre/Klantenservice Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Logo van WWZ Academie

Online opleiding frontoffice/klantenservice Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Er is een grote vraag naar frontoffice medewerkers Wmo, Jeugdw…