business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

113 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Procesmatig werken binnen de I-Standaarden

Logo van Creating Insights Opleidingen
STAP-budget erkend
placeDinsdag 27 september 2022 in Benoordenhoutseweg 43, Den Haag en 1 andere datum

Deze training is speciaal ontwikkeld door Roy Pragt voor medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten die inhoudelijk te maken krijgen met t…

check_box_outline_blank

Online actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
STAP-budget erkend
placeUtrecht

Ontwikkelingen en jurisprudentie jeugdrecht Wanneer je werkzaam bent als jeugdrechtadvocaat, dan moet je op de hoogte zijn van actuele thema…

check_box_outline_blank

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

Logo van OSR Juridische Opleidingen
STAP-budget erkend
placeVrijdag 10 november 2023 in Utrecht

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat Wmo, Jeugdwet en Wlz In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale d…

check_box_outline_blank

Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

Logo van OSR Juridische Opleidingen
STAP-budget erkend
placeDinsdag 13 december 2022 in Utrecht

Actuele thema’s en jurisprudentie jeugdrecht Als jeugdrechtadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het ci…

check_box_outline_blank

Cursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
STAP-budget erkend
placeMaandag 10 oktober 2022 in Utrecht

Ontzettend praktisch en direct toepasbaar in de praktijk Inhoud Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de opbouw van de Jeugdwet d…

check_box_outline_blank

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

Logo van OSR Juridische Opleidingen
STAP-budget erkend
placeDonderdag 10 november 2022 in Bunnik

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat Wmo, Jeugdwet en Wlz In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale d…

check_box_outline_blank

Jeugd- en gezinsprofessional; De jeugdprofessional wet- en regelgeving

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
placeAssen, Groningen en 1 andere regio

Uitgebreid In deze cursus staan de taken, verantwoordelijkheden en rol van de jeugd-en gezinsprofessional centraal. Centraal daarin staat da…

check_box_outline_blank

Sociaal Domein

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
placeDinsdag 14 februari 2023 in De lessen vinden zowel fysiek als online plaats. De fysieke locatie is de Zernike Campus Groningen.

Uitgebreid Binnen de deeltijdmodule Sociaal Domein staat de wetgeving binnen het sociaal zekerheidsstelsel centraal. De Participatiewet maa…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening Jeugwet/passend onderwijs

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 6 oktober 2022

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
computerOnline: maandag 28 november 2022

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
placeAmsterdam, Deventer en 3 andere regio's

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…

check_box_outline_blank

Basis De nieuwe Wet inburgering 2022

Logo van Bender
placeAmsterdam, Deventer en 3 andere regio's

Met de nieuwe Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de …

check_box_outline_blank

Doelen en besluiten formuleren

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 5 oktober 2022

Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 11 november 2022

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin…