business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

98 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht, WMO Consulent en Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdrecht

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeWoensdag 9 juni 2021 in Locatie nog niet bekend en 1 andere datum

Het civiele deel van het jeugdrecht heeft de laatste jaren diverse belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Denk daarbij aan de invoering van…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 1 april 2021 in Locatie nog niet bekend en 1 andere datum

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe w…

check_box_outline_blank

Basiscursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeDonderdag 15 april 2021 in Locatie nog niet bekend en 1 andere datum

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Wet openbaarheid van bestuur in een strafrechtelijke context

Logo van BijzonderStrafrecht Academie

De Wob en de toepassing ervan staan in de belangstelling. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het snijvlak van de Wob en het strafrecht. D…

check_box_outline_blank

Training Oplossingsgericht werken met gezinnen

Logo van BGL & partners
placeMaandag 1 maart 2021 in Doorn

Oplossingsgericht coachen: werken vanuit eigen kracht Gezinnen zitten boordevol mogelijkheden, óók wanneer het allemaal niet zo lekker loopt…

check_box_outline_blank

Werken met (multi)probleemgezinnen

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 24 maart 2021 en 1 andere datum

Jij hebt de regiefunctie en gaat voor samenwerking in complexe gezinssituaties Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participat…

check_box_outline_blank

Introductie in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: maandag 21 juni 2021 en 1 andere datum

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Je…

check_box_outline_blank

Afbakening en toegang tot de Wet langdurige zorg

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 18 mei 2021 en 1 andere datum

De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet e…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Doelen en besluiten formuleren

Logo van Bender
computerOnline: woensdag 19 mei 2021 en 1 andere datum

Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het …

check_box_outline_blank

Workshop Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 20 mei 2021 en 1 andere datum

Als professional binnen verschillende domeinen (Jeugdwet, Wmo, schuldhulpverlening en Participatiewet), maar ook binnen het wijkteam kun je…

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening wetgeving

Logo van Bender
computerOnline: vrijdag 21 mei 2021 en 1 andere datum

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, d…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender
computerOnline: maandag 19 april 2021 en 1 andere datum

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin …

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 29 juni 2021 en 2 andere datums

De Jeugdwet is volop in ontwikkeling. Door verschillende uitspraken van de rechtspraak wordt er steeds meer duidelijk over de verantwoordeli…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 25 mei 2021 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…