thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

74 Jeugdwet Jeugdwet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

Bekijk ook: Rechten (algemeen overzicht), Personen- en familierecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

Logo van WWZ Academie
Startgarantie
computerOnline: donderdag 30 november 2023

Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je verder met actieve ondersteuning naar werk, in samenwerking met o…

check_box_outline_blank

Wet langdurige zorg (Wlz) 2-daags

Logo van Berghauser Pont Academy
placeMaandag 9 oktober 2023 in Utrecht

Overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg De werking van de de Wlz Hoe ziet het proces van de Wlz eruit? De indicatiestelling die …

check_box_outline_blank

Letselschade & Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
placeWoensdag 22 november 2023 in Hotel Veenendaal, Veenendaal

Accreditatie / PE punten NIVRE 5.00 punten NOvA 5.00 punten, Juridisch Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen…

check_box_outline_blank

Privacy (AVG) - Privacy in de zorg

Logo van Frijlande - instituut voor privacy en security management
placeMaandag 13 november 2023 in Groningen en 1 andere datum

Iedere zorgorganisatie heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds natuurlijk vanwege de Algemene Verordening Gegeve…

check_box_outline_blank

Cursus handhaving en toezicht in het sociaal domein

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeVrijdag 10 november 2023 in Utrecht

Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat Wmo, Jeugdwet en Wlz In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale d…

check_box_outline_blank

Cursus Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
placeUtrecht

Ontzettend praktisch en direct toepasbaar in de praktijk Inhoud Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de opbouw van de Jeugdwet d…

check_box_outline_blank

SMART Doelen stellen in de Zorg

Logo van People & Company

Voor wie? Zorginstellingen zijn afhankelijk van de gemeente om de verzorging en dagbesteding van haar cliënten te financieren (wmo, jeugdwe…

check_box_outline_blank

Jeugd- en gezinsprofessional; De jeugdprofessional wet- en regelgeving

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen

Uitgebreid In deze cursus staan de taken, verantwoordelijkheden en rol van de jeugd-en gezinsprofessional centraal. Centraal daarin staat da…

check_box_outline_blank

Sociaal Domein

Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
placeDinsdag 13 februari 2024 in De lessen vinden zowel fysiek als online plaats. De fysieke locatie is de Zernike Campus Groningen.

Uitgebreid Binnen de deeltijdmodule Sociaal Domein staat de wetgeving binnen het sociaal zekerheidsstelsel centraal. De Participatiewet maa…

check_box_outline_blank

E-learning psychiatrische problemen - basismodule

Logo van Bender Academie

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psych…

check_box_outline_blank

Versterken van eigen kracht binnen het gezin

Logo van Bender Academie
computerOnline: dinsdag 14 november 2023

Binnen de Jeugdwet staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Jeugdwet

Logo van Bender Academie

Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein

Logo van Bender Academie
computerOnline: dinsdag 21 november 2023

Als professional binnen het sociaal domein is kennis over de rechtsbeschermingsmogelijkheden van degenen die een beroep doen op onder meer …

check_box_outline_blank

Samenwerking en afbakening Jeugdwet/passend onderwijs

Logo van Bender Academie
computerOnline: donderdag 5 oktober 2023

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan…

check_box_outline_blank

Basis De nieuwe Wet inburgering 2022

Logo van Bender Academie
computerOnline: donderdag 5 oktober 2023 en 1 andere datum

Met de nieuwe Wet inburgering 2022 keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de …