phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel met een Springest adviseur.

60 Boek Mediation opleidingen (Pagina 3)

Bekijk ook: Conflicthantering, Interne communicatie, Verbintenissenrecht / Contractrecht, Arbeidsmediation, Arbeidsverhoudingen en Familiemediation.

Bekijk ook: Conflicthantering, Interne communicatie en Verbintenissenrecht / Contractrecht.

check_box_outline_blank

Mediation in arbeidsconflicten

Logo van YouBeDo

Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Juist in arbeidsgeschillen is het van belang dat n…

check_box_outline_blank

Zakboek voor de mediator

Logo van YouBeDo

Mediator zijn spreekt tot de verbeelding. Een bijdrage kunnen leveren aan confl ictoplossing in de maatschappij heeft in de afgelopen jaren …

check_box_outline_blank

Handboek mediation

Logo van YouBeDo

Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met…

check_box_outline_blank

Mediation in het strafrecht

Logo van YouBeDo

Mediation is een veelomvattend concept, waarbij genoegdoening vooropstaat. In het strafrecht is er steeds meer aandacht voor mediation. Dit …

check_box_outline_blank

Handboek mediation

Logo van YouBeDo

Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang me…

check_box_outline_blank

OR en mediation

Logo van YouBeDo

Mediation is een bij uitstek geschikt instrument voor ondernemingsraden om conflicten op te lossen. Mediation is erop gericht dat de conflic…

check_box_outline_blank

Mediation in de praktijk

Logo van YouBeDo

Mediation in de praktijk biedt een kennismaking met mediation als alternatieve vorm van conflictoplossing en een oriëntatie op het vak van …

check_box_outline_blank

Arbitrage

Logo van YouBeDo

Arbitrage is een wereldwijd en in Nederland erkend en gewaardeerd alternatief voor geschilbeslechting door de rechter. Arbitrageprocedures w…

check_box_outline_blank

Verwijzen naar mediation

Logo van YouBeDo

Verwijzen naar mediation, Praktijkgids voor een effectief mediationvoorstel is bestemd voor al degenen die willen weten wanneer zij naar med…

check_box_outline_blank

Processuele rechtspraak van de raad van arbitrage voor de bouw

Logo van YouBeDo

De Raad van Arbitrage voor de Bouw dankt zijn bekendheid aan zijn bouwrechtelijk inhoudelijke jurisprudentie. Die jurisprudentie komt tot st…

check_box_outline_blank

Verwijzen naar mediation

Logo van YouBeDo

Deel 3 van de Mediationreeks is bestemd voor al degenen die willen weten wanneer zij naar mediation kunnen doorverwijzen. Deze tweede druk …

check_box_outline_blank

Intercultural mediation at work

Logo van Bookboon

How far can mediation help in intercultural conflicts? This book gives comprehensive and practical insights to answer this question. From he…

check_box_outline_blank

Rechtspraak mediation

Logo van YouBeDo

Mediation wordt steeds vaker toegepast in familiezaken, arbeidskwesties, zakelijke conflicten, bij geschillen tussen overheid en burger, als…

check_box_outline_blank

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

Logo van YouBeDo

In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatie…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Mediation

Logo van YouBeDo

In deze derde herziene druk van Rechtspraak Mediation is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende jurisprudentie aan te brengen…

Wat is een goede Mediation Opleiding?

Er bestaan veel verschillende mediation-opleidingen. Belangrijk is om te beslissen of je een opleiding wil volgen die officieel erkend is door de Mediatorsfederatie in Nederland (MFN), want alleen dan word je MFN-mediator. Naast de basisopleiding mediation bestaan er ook gespecialiseerde mediator-opleidingen, zoals legal mediation voor juristen. Opleidingen variëren in duur. Je kunt een mediation training volgen van 1 dag of een cursus volgen die langer duurt. In het algemeen kun je voor een basisopleiding mediation rekenen op 7 tot 10 lesdagen verspreid over een half jaar. Een goede opleiding zal naast theorie ook veel praktijkoefening bieden in de vorm van rollenspellen met trainingsacteurs.

Bekijk de Mediation Keuzehulp voor meer tips!

keyboard_arrow_upTerug naar boven