5 Omgevingsrecht trainingen, cursussen & opleidingen in Rotterdam

Omgevingsrecht voor frontoffice-medewerkers, basiscursus

Rotterdam, Amsterdam en 39 andere regio's

De overheid streeft naar vereenvoudiging van wet- en regelgeving en naar een kwalitatieve dienstverlening richting burgers en ondernemers. …

Medewerker Lokale Overheid, specialisatie Omgevingsrecht

Rotterdam, Amsterdam en 39 andere regio's

Van bouw- of milieuvergunningen naar het stelsel van het omgevingsrecht. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet b…

Inleiding Omgevingsrecht

Rotterdam, Amsterdam en 39 andere regio's

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo integreert 26 vergunnings- stelsels op h…

Opleiding Omgevingsrecht

Rotterdam, Zwolle en 42 andere regio's

Dé opleiding die u in slechts vijf dagen tijd alle benodigde kennis biedt van het complexe omgevingsrecht! Na de opleiding omgevingsrecht b…

Basiscursus Omgevingsrecht

Rotterdam, Zwolle en 42 andere regio's

Volledig up-to-date van alle recente wetgeving en actuele jurisprudentie na de cursus Omgevingsrecht! Het ruimtelijk bestuursrecht is zelfs…

  • 1
Not for humans