phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

164 Omgevingswet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies, Juridische vaardigheden, Handhaving, Fiscaal recht, Beschermingsbewind, Grondbeleid, Vastgoedrecht en Appartementsrecht en Griffier.

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies en Juridische vaardigheden.

check_box_outline_blank

Van Wabo naar Omgevingswet - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 26 november 2019 in La Vie, Utrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Da…

check_box_outline_blank

Masterclass Reflexief Monitoren

Logo van Erasmus Academie
placeRotterdam

Of je je nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietr…

check_box_outline_blank

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Logo van VU VASS
date_rangeWoensdag 9 oktober 2019 in Vrije Universteit Amsterdam, De Boelelaan 1105.

Het werkterrein van gemeenten wordt uitgebreider en complexer: in het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein van…

check_box_outline_blank

Juridische Aspecten Vastgoed - Omgevingsrecht

Logo van Vastgoed Business School
date_rangeWoensdag 30 oktober 2019 in Utrecht

Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisi…

check_box_outline_blank

Actualiteiten omgevingsrecht - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging.…

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 29 oktober 2019 in Eenhoorn, Amersfoort

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Basiscursus Omgevingsrecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 12 december 2019 in La Vie, Utrecht

Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies zijn nauw en intensief betrokken bij de uitvoering of handhaving van deelgebiede…

check_box_outline_blank

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
1 gegarandeerde startdatum
date_rangeDonderdag 20 juni 2019 in La Vie, Utrecht en 1 andere datum

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgev…

check_box_outline_blank

Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 3 oktober 2019 in Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerp…

check_box_outline_blank

Kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 26 september 2019 in Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Welke beleidsdoelen wil uw gemeente bereiken en hoe kan de Omgevingswet hierin bijdragen? Dat is dé vraag voor gemeenten met betrekking tot…

check_box_outline_blank

Opstellen omgevingsvisies - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 12 november 2019 in Eenhoorn, Amersfoort

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet lopen ee…

check_box_outline_blank

Van APV naar Omgevingsplan - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Alge…

check_box_outline_blank

Van regelgericht naar doelgericht BWT - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 24 september 2019 in La Vie, Utrecht

Het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Hierbij wordt de toekomst steeds duidelijke…

check_box_outline_blank

Participatie en Omgevingswet - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 24 september 2019 in La Vie, Utrecht

In de nieuwe Omgevingswet speelt participatie een essentiële rol. De wet biedt ruimte voor initiatiefnemers, maar legt ook plichten bij hen…

check_box_outline_blank

Basiscursus Milieurecht - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 31 oktober 2019 in Eenhoorn, Amersfoort

Bovendien is het Europese milieurecht van steeds grotere betekenis in dit rechtsgebied. Inhoud Deze basiscursus biedt een brede introductie …