star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 84.000 onafhankelijke ervaringen.

164 Omgevingswet trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies, Juridische vaardigheden, Handhaving, Fiscaal recht, Beschermingsbewind, Grondbeleid, Vastgoedrecht en Appartementsrecht en Griffier.

Bekijk ook: Financieel recht, Juridisch advies en Juridische vaardigheden.

check_box_outline_blank

Van Wabo naar Omgevingswet

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 6 juni 2019 in La Vie Meeting Center

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Da…

check_box_outline_blank
Thumbnail 2

Nieuwe Omgevingswet

Logo van At Monday
Thumbnail 2

Op At Monday heb je naast deze training ook onbeperkt toegang tot alle 530 andere trainingen, voor slechts €179,50 per jaar. De nieuwe omge…

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Logo van Geoplan cursussen en congressen

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Cursus Omgevingsplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 13 juni 2019 in La Vie, Utrecht

Alle gemeenten kennen straks op basis van de toekomstige Omgevingswet één omgevingsplan. Het omgevingsplan biedt meer mogelijkheden dan het…

check_box_outline_blank

Basiscursus Omgevingsrecht

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies zijn nauw en intensief betrokken bij de uitvoering of handhaving van deelgebiede…

check_box_outline_blank

Actuele regelgeving en jurisprudentie RO

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht Actuele jurisprudentie Alle relevante wijzigingen R…

check_box_outline_blank

Introductiecursus Omgevingswet

Logo van Geoplan cursussen en congressen

De Omgevingswet is een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch vervolg op eerder ingang gezette veranderingen met de Waterwet, Wro, W…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bestemmingsplannen

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 2 april 2019 in La Vie, Utrecht

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Hierin zijn de gemeentelijke regels opgeno…

check_box_outline_blank

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgev…

check_box_outline_blank

Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDinsdag 2 april 2019 in Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerp…

check_box_outline_blank

Kansen en mogelijkheden van de Omgevingswet

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Welke beleidsdoelen wil uw gemeente bereiken en hoe kan de Omgevingswet hierin bijdragen? Dat is dé vraag voor gemeenten met betrekking tot…

check_box_outline_blank

Opstellen omgevingsvisies

Logo van Geoplan cursussen en congressen

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet lopen ee…

check_box_outline_blank

Participatie en Omgevingswet

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 11 april 2019 in Utrecht

In de nieuwe Omgevingswet speelt participatie een essentiële rol. De wet biedt ruimte voor initiatiefnemers, maar legt ook plichten bij hen…

check_box_outline_blank

BWT: van regelgericht naar doelgericht toezicht

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 9 mei 2019 in Utrecht

Aanleiding Het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Nog niet al deze veranderingen z…

check_box_outline_blank

Van APV naar Omgevingsplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Alge…