school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 88.000 cursussen & opleidingen.

148 Boek Civiel / Burgerlijk Recht / Privaatrecht Cursussen

Bekijk ook: Nederlands recht, Personen- en familierecht, Gezondheidsrecht, Procesrecht & Bewijsrecht, Huwelijks- & echtscheidingsrecht, Burgerzaken, Erfrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Bekijk ook: Nederlands recht, Personen- en familierecht en Gezondheidsrecht.

check_box_outline_blank

Privaatrecht

Logo van YouBeDo

- Extra aandacht voor veelvoorkomende onderdelen van het privaatrecht; - bevat de nieuwe vorderings- en verzoekprocedure; - prettige kennis…

check_box_outline_blank

Een vernieuwd burgerlijk procesrecht maaskantlezing 2014

Logo van YouBeDo

"Het recht levert niet alleen de ordening op die noodzakelijk is voor goed onderling verkeer, maar waarborgt ook de structuur en de zekerhei…

check_box_outline_blank

Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht)

Logo van YouBeDo

Author(s): P. Vlas Publisher: Sdu Uitgevers Published at: August 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2018

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvord…

check_box_outline_blank

Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek / 6

Logo van YouBeDo

. Author(s): C.J. van Zeben Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: March 2017 Edition: 1

check_box_outline_blank

Internationaal privaatrecht

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden k…

check_box_outline_blank

De fiscus in het privaatrecht

Logo van YouBeDo

In dit cahier wordt ingegaan op de rol die de fiscus speelt in het privaatrecht. Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd…

check_box_outline_blank

Burgerlijk recht 2018/2019

Logo van YouBeDo

Bevat het Burgerlijk Wetboek de Grondwet, Hoofdstuk 1 het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering de Faillissementswet het Wetboek van Koop…

check_box_outline_blank

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): L. Strikwerda Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: January 2015 Edition: 1

check_box_outline_blank

Burgerlijk Wetboek

Logo van YouBeDo

De Maklu-pocketuitgave van het Burgerlijk Wetboek (BE) blijft een klassieker. De in deze uitgave opgenomen teksten van het Burgerlijk Wetbo…

check_box_outline_blank

Nijmeegs Europees Privaatrecht

Logo van YouBeDo

Nijmeegs Europees Privaatrecht levert een bijdrage aan het systematiseren van het geldende - over vele rechtsbronnen verspreide - Uniepriva…

check_box_outline_blank

Privaatrecht voor SPD

Logo van YouBeDo

Dit studieboek is een inleiding in het Nederlandse privaatrecht met als uitgangspunt het examenprogramma van de opleiding SPD Bedrijfsadmin…

check_box_outline_blank

Privaatrecht 1957/2013

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie Privaatrecht bevat een selectie privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties, die van 1957-2013 in Ars Aequi zijn versche…

check_box_outline_blank

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / De vertegnwoordiging

Logo van YouBeDo

Aan de bewerking van deze nieuwe uitgave van het Zakenrecht in de Asser-serie, thans deel 5*, neemt voor het eerst prof. mr. S.E. bartels, …

check_box_outline_blank

Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2017

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie Burgerlijk recht bevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht, chronologisch g…