business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

12 Procederen Boek trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Nederlands recht, Internationaal recht, Strafrecht en Procesrecht & Bewijsrecht.

Bekijk ook: Nederlands recht, Internationaal recht en Strafrecht.

check_box_outline_blank

Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger

Logo van YouBeDo

Het Nederlandse civiele procesrecht neemt de verplichte - de verplichting voor de rechtzoekende en en de verwerende partijen om zich bij de…

check_box_outline_blank

Procederen over mensenrechten

Logo van YouBeDo

De mogelijkheden voor rechtzoekenden om op internationaal niveau te klagen over schendingen van mensenrechten zijn de afgelopen decennia fo…

check_box_outline_blank

Compendium van het Burgerlijk procesrecht, Procederen in KEI-zaken

Logo van YouBeDo

Vooruitlopend op een later uit te geven 21ste druk van Stein/Rueb, Compendium burgerlijk procesrecht, hebben de redactie en de uitgever bes…

check_box_outline_blank

Procederen in Rijnvaartzaken

Logo van YouBeDo

Deel 2 uit de reeks Monografieën Burgerlijk Procesrecht is bestemd voor het gebruik in de civielrechtelijke en strafrechtelijke procesprakt…

check_box_outline_blank

Procederen en bewijzen

Logo van YouBeDo

Procederen en bewijzen biedt een praktische, al dan niet hernieuwde kennismaking met het burgerlijk procesrecht (in casu: het procederen en…

check_box_outline_blank

Succesvol procederen bij de belastingrechter

Logo van YouBeDo

In Nederland worden vele verschillende belastingen geheven, zowel door de rijksoverheid alsmede door provincies, waterschappen en gemeenten…

check_box_outline_blank

Strategisch procederen in het bestuursrecht

Logo van YouBeDo

De publicaties behandelen actuele bestuursrechtelijke thema's waar enkele jonge juristen een beknopt preadvies over schrijven. Author(s): R.…

check_box_outline_blank

Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg

Logo van YouBeDo

Dit boek omvat een praktische behandeling van de achtereenvolgens te verrichten processuele handelingen in een dagvaardingsprocedure in eer…

check_box_outline_blank

Strategisch procederen in het bestuursrecht

Logo van YouBeDo

Preadviezen Jonge VAR 2017 Author(s): R. Stolk Publisher: Boom uitgevers Den Haag Published at: May 2018 Edition: 1

check_box_outline_blank

Procederen in bezwaar

Logo van YouBeDo

De overheid neemt jaarlijks vele duizenden besluiten ten aanzien van burgers en bedrijven. Deze betreffen uiteraard niet uitsluitend beguns…

check_box_outline_blank

Internationaal procederen

Logo van YouBeDo

Op 5 juni 2015 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van de…

check_box_outline_blank

Internationaal procederen

Logo van YouBeDo

Op 5 juni 2015 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van de…