star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 111.000 onafhankelijke ervaringen.

81 Procesrecht & Bewijsrecht Cursussen

Bekijk ook: Procederen, Civiel / Burgerlijk Recht / Privaatrecht, Strafrecht, Bestuursprocesrecht, Arbeidsprocesrecht, Strafprocesrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Bekijk ook: Procederen, Civiel / Burgerlijk Recht / Privaatrecht en Strafrecht.

check_box_outline_blank

Bewijs van Vakmanschap (CO-erkenning)

Logo van Opleidingsbedrijf IW
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Dit examenprogramma leidt tot een Bewijs van Vakmanschap van een individuele medewerker. Een installatiebedrijf heeft een dergelijk Bewijs v…

check_box_outline_blank

EVC procedure Heftruck of Reachtruck

Logo van Ten Kate & Stoker B.V.

Het EVC traject houdt in dat de medewerkers in ca. 1 uur tijd worden getest op eerder verworven competenties geleerd op school, werk of in …

check_box_outline_blank

Procesrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Procesrecht begrepen is een praktische inleiding in het procesrecht voor hbo-studenten. Aan de orde komen onder meer de gang van zaken tijd…

check_box_outline_blank

Bewijs

Logo van YouBeDo

Het blijft één van de kernthema#s binnen het strafprocesrecht: het bewijs. Wanneer is er sprake van #bewijs#? Hoe wordt bewijs geleverd? En …

check_box_outline_blank

Een vernieuwd burgerlijk procesrecht maaskantlezing 2014

Logo van YouBeDo

"Het recht levert niet alleen de ordening op die noodzakelijk is voor goed onderling verkeer, maar waarborgt ook de structuur en de zekerhei…

check_box_outline_blank

Praktisch burgerlijk procesrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): Joep Timmermans Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: May 2018 Edition: 3

check_box_outline_blank

Praktisch burgerlijk procesrecht / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Praktisch burgerlijk procesrecht (2e druk; ISBN 9789001809478) van J.P.H. Timmermans, N.H.P.G. S…

check_box_outline_blank

Modernisering burgerlijk bewijsrecht

Logo van YouBeDo

De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagere…

check_box_outline_blank

Boom basics burgerlijk procesrecht

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden ko…

check_box_outline_blank

Beroep in cassatie in belastingzaken

Logo van YouBeDo

Author(s): M.W.C. Feteris Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: April 2014 Edition: 1

check_box_outline_blank

Beginselen van burgerlijk procesrecht

Logo van YouBeDo

Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema#s uit ons burgerlijk procesrecht die de elder…

check_box_outline_blank

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): J.P.H. Timmermans Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: July 2017 Edition: 4

check_box_outline_blank

De diagnostische waarde van bewijs

Logo van YouBeDo

De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is door de wettige bewijsmiddelen te cumuleren en te bezien of zij in onderling verband…

check_box_outline_blank

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2018

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvord…

check_box_outline_blank

Cassatie in burgerlijke zaken

Logo van YouBeDo

In het derde hoofdstuk, de zaken aan cassatie onderworpen, is de volgorde van behandeling enigszins aangepast. In het vijfde hoofdstuk, de g…