star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 93.000 onafhankelijke ervaringen.

26 Ruimtelijke ordeningsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Actualiteiten Ruimtelijke Ordening

Logo van Bureau Kennis
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Ruimtelijke Ordening Actualiteiten Ruimtelijke Ordening Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke…

check_box_outline_blank

Ruimtelijke ordening

Logo van Bureau Kennis
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Doel: Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wro, W…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

Logo van Berghauser Pont Academy

InleidingDe wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) a…

check_box_outline_blank

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2015

Logo van Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Actualiteiten Ruimtelijk bestuursrecht 2015 Toelichting In deze cursus bespreken en analyseren de docenten de belangrijkste rechtspraak op …

check_box_outline_blank

Praktijkpocket Ruimtelijke Ordening

Logo van YouBeDo

Praktijkpocket ruimtelijke ordening (editie augustus 2018) Dit is de vijfde druk van de Praktijkpocket ruimtelijke ordening van De Langhenk…

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht

Logo van YouBeDo

Bent u als jurist in de praktijk belast met zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht? Met de negende druk van Tekst & Commentaa…

check_box_outline_blank

Wet ruimtelijke ordening

Logo van YouBeDo

Een oude volkswijsheid leert ons dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Het is een pad dat ook onze wetgever niet vreemd…

check_box_outline_blank

Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019

Logo van YouBeDo

Houdt u zich in uw dagelijkse werk bezig met ruimtelijke ordening? Dan vindt u in deze uitgave de teksten van alle voor u relevante regelin…

check_box_outline_blank

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie RO & Bouw 2011 / 2012 bevat alle relevante jurisprudentie sinds de inwerkingtreding van de Wro en de Wabo en houdt daarnaast…

check_box_outline_blank

Built Environment - Ruimtelijke ordening en planologie - Voltijd

Logo van Breda University of Applied Sciences

De opleiding Built Environment bereidt jou voor op een carriere in de bereikbaarheid, vormgeving en functie van verschillende locaties. In …

check_box_outline_blank

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening

Logo van YouBeDo

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, ge…

check_box_outline_blank

Sturing in de ruimtelijke ordening door Rijk en provincies

Logo van YouBeDo

Ruimtelijke ordening is in Nederland van oudsher een gedecentraliseerd verschijnsel. Juridisch bindende beslissingen over de (on)toelaatbaa…

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht

Logo van YouBeDo

Bent u als jurist in de praktijk belast met zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht? Met de negende druk van Tekst & Commentaa…

check_box_outline_blank

Handboek ruimtelijke ordening & bouw

Logo van YouBeDo

Author(s): Trees van der Schoot John van den Hof Patrick Blom Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: March 2017 Edition: 1

check_box_outline_blank

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk

Logo van CPO (Radboud Universiteit)

Doelgroep: advocaten, (gemeente)juristen en een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening, in beginsel academisch ges…