business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

37 Boek Sociaal zekerheidsrecht Cursussen

Bekijk ook: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Arbeidsrecht en WMO Consulent.

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012395724 vcovr

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012395724 vcovr

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlands ontslagrecht ingrijpend. Even ingrijpend is…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462901315 vcovr

WWZ poster

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462901315 vcovr

Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om het ontslagrecht goedkoper, eenvoudiger, eerlijker en sneller te maken. Toch roept de WWZ veel …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462900370 vcovr

Parlementaire geschiedenis wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462900370 vcovr

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend. Op 29 november 2013 werd het - toen nog - Wetsvoorstel werk…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013123982 vcovr

Wetsvoorstel wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013123982 vcovr

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013141948 vcovr

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2017-2

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013141948 vcovr

Als u zich als gemeenteambtenaar bezighoudt met de uitvoering van de sociale zekerheid, geeft deze uitgave u snel inzicht in alle belangrij…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013131284 vcovr

Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein / 2015.1

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013131284 vcovr

Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van Algemene wet bestuursr…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462901063 vcovr

Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid 2016

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462901063 vcovr

Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid volgt de tekst uit de kamerstukken rond de Wwz per onderwerp, gecomprimeerd en in chronologisch…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462902282 vcovr

Commentaar & Context WWZ

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462902282 vcovr

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in tw…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013131291 vcovr

Wet langdurige zorg

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013131291 vcovr

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Tot eind 2014 was …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462743236 vcovr

Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462743236 vcovr

In de dynamiek van de dagelijkse (arbeids)rechtspraktijk is het een uitkomst als de belangrijkste passages uit de wetsgeschiedenis artikels…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013138115 vcovr

De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013138115 vcovr

Weet u hoe het zit met de bedenktermijn op het doen van een beroep op een wilsgebrek bij een beëindigingsovereenkomst of de instemming met …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789491806797 vcovr

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789491806797 vcovr

Author(s): Noor Dietvorst Publisher: Uitgeverij Pica Published at: October 2016 Edition: 1

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789491930485 vcovr

Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789491930485 vcovr

Per 1 januari 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daarnaast is met in…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013138108 vcovr

De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013138108 vcovr

Weet u hoe het zit met de bedenktermijn op het doen van een beroep op een wilsgebrek bij een beëindigingsovereenkomst of de instemming met …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462902695 vcovr

Jurisprudentie WWZ 2015-2016

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462902695 vcovr

Het arbeidsrecht is door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. De parlementaire geschiedenis laat sommige …