thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

36 Sociaal zekerheidsrecht Cursussen

Bekijk ook: Arbeidsrecht.

Bekijk ook: Arbeidsrecht.

check_box_outline_blank

Opleiding Consulent Sociaal Domein

Logo van WWZ Academie
date_rangeMaandag 28 oktober 2019 in E-learning

check_box_outline_blank

De Wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (Wwz) stuitte al voor haar invoering op forse kritieken. Maar wat is er in de praktijk veranderd? Deze monografie …

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

Logo van YouBeDo

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlands ontslagrecht ingrijpend. Even ingrijpend is…

check_box_outline_blank

Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2018

Logo van YouBeDo

De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het…

check_box_outline_blank

Wetsvoorstel wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het…

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

Logo van YouBeDo

Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 i…

check_box_outline_blank

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein / 2018-2

Logo van YouBeDo

Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid. De belangrijke o…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Logo van YouBeDo

Author(s): Noor Dietvorst Publisher: Uitgeverij Pica Published at: October 2016 Edition: 1

check_box_outline_blank

Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ

Logo van YouBeDo

In de dynamiek van de dagelijkse (arbeids)rechtspraktijk is het een uitkomst als de belangrijkste passages uit de wetsgeschiedenis artikels…

check_box_outline_blank

Jurisprudentie WWZ 2015-2016

Logo van YouBeDo

Het arbeidsrecht is door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. De parlementaire geschiedenis laat sommige …

check_box_outline_blank

Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein / 2015.1

Logo van YouBeDo

Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van Algemene wet bestuursr…

check_box_outline_blank

Commentaar & Context WWZ

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in tw…

check_box_outline_blank

Wet langdurige zorg

Logo van YouBeDo

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Tot eind 2014 was …

check_box_outline_blank

De Wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (Wwz) stuitte al voor haar invoering op forse kritieken. Maar wat is er in de praktijk veranderd? Deze monografie …

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid, Tekst & Toelichting

Logo van YouBeDo

Per 1 januari 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daarnaast is met in…