thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

255 Strafrecht Cursussen (Pagina 13)

Bekijk ook: Nederlands recht, Procederen, Criminologie en Actualiteiten.

Bekijk ook: Nederlands recht, Procederen en Criminologie.

check_box_outline_blank

Onbegrensd strafrecht

Logo van YouBeDo

Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafre…

check_box_outline_blank

Economisch strafrecht en bestuurlijke boete

Logo van YouBeDo

De bestraffing is daarmee een onderdeel van het bestuursrecht recht geworden. In deze bundel wordt door de auteurs van de bijdragen op een a…

check_box_outline_blank

Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht

Logo van YouBeDo

Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit p…

check_box_outline_blank

Langs de randen van het strafrecht

Logo van YouBeDo

Het strafrecht is al lang niet meer het min of meer gesloten systeem dat als ultimum remedium wordt beschouwd. De strafwetgevingsmachine dra…

check_box_outline_blank

Steeds minder vrijblijvend: internationale samenwerking in strafzaken

Logo van YouBeDo

De grondregel in internationaal recht is vanouds dat staten geheel vrij zijn om internationale samenwerking in strafzaken te verlenen of te …

check_box_outline_blank

Roosachtig strafrecht

Logo van YouBeDo

In de bundel gaan tal van (prominente) strafrechtjuristen in op actuele strafrechtelijke thema's. Vanuit de wetenschappelijke wereld wordt a…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar strafrecht 2015-2016

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Strafrecht is een zeer complete publicatie met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit het Wetboek van Strafrecht,…

check_box_outline_blank

Vonnisafspraken in strafzaken

Logo van YouBeDo

Sinds enige decennia staat een vergroting van de efficiency in de strafrechtsketen hoog op de politieke agenda van verschillende landen. Waa…

check_box_outline_blank

Voorbereidingshandelingen in het strafrecht

Logo van YouBeDo

De afgelopen jaren hebben in ons taalgebied een opleving te zien gegeven van het wetenschappelijke debat over de strafrechtspleging. Voor ee…

check_box_outline_blank

Bemiddeling in strafzaken; Mediation penale

Logo van YouBeDo

Author(s): Carl Beckers Dieter Burssens Alexia Jonckheere Publisher: Maklu, Uitgever Published at: November 2014 Edition: 1

check_box_outline_blank

Praktijkcahiers strafrecht / 8 Cassatietechniek

Logo van YouBeDo

Zowel de ervaren strafrechtadvocaat als zijn collega, voor wie de cassatiepraktijk een `ver van mn bed-show is, kan er zijn voordeel mee doe…

check_box_outline_blank

Militair strafrecht

Logo van YouBeDo

Het militaire straf- en tuchtrecht kan verdeeld worden in het militaire strafrecht en het militaire tuchtrecht, beide omvattend een materiee…

check_box_outline_blank

Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht

Logo van YouBeDo

Het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte vormt een feit dat zowel beboetbaar als strafbaar is. Omdat hetzelfde feit echter maar een ke…

check_box_outline_blank

Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1881-1886) DEEL III

Logo van YouBeDo

Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis van het strafrecht". In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds v…

check_box_outline_blank

Praktijkboek strafrecht

Logo van YouBeDo

Dit praktijkboek bevat zowel materieelrechtelijke als strafprocessuele aspecten die met (enige) regelmaat aan de orde komen op zittingen van…