phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

245 Strafrecht Cursussen (Pagina 13)

Bekijk ook: Procederen, Nederlands recht, Criminologie en Actualiteiten.

Bekijk ook: Procederen, Nederlands recht en Criminologie.

check_box_outline_blank

Jeugd en strafrecht

Logo van YouBeDo

Nadat in 1995 het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht zijn gemoderniseerd heeft de wetgever op dit rechtsterrein opnieuw meer of minder…

check_box_outline_blank

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017) Deel III

Logo van YouBeDo

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikba…

check_box_outline_blank

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2018

Logo van YouBeDo

In het Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar vindt u het antwoord op vele dagelijkse praktijkvragen over bijvoor…

check_box_outline_blank

Beginselen van strafrecht

Logo van YouBeDo

Beginselen van strafrecht biedt al sinds de eerste uitgave uit 1969 een goed inzicht in de wijze waarop ons strafrecht functioneert. In deze…

check_box_outline_blank

Slachtoffers en straf

Logo van YouBeDo

Als het aan de minister van Veiligheid en Justitie ligt, wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces verder ui…

check_box_outline_blank

Culturele vrijheid en het strafrecht

Logo van YouBeDo

In het proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse straf…

check_box_outline_blank

Het interregionale strafrecht van het Koninkrijk der Nederlanden

Logo van YouBeDo

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is (voor Nederland) een vrijwel onbekend rijksrechtsgebied; het interregionaal strafrecht (geldt met n…

check_box_outline_blank

Praktisch strafrecht

Logo van YouBeDo

In 'Praktisch Strafrecht' Liber Amicorum voor Jan Reijntjes, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de O…

check_box_outline_blank

Caribisch wetboek van strafrecht

Logo van YouBeDo

Dit is een boek over het op stapel staande Caribisch Wetboek van Strafrecht,in te voeren in de Nederlandse Antillen en (apart) in Aruba. Aan…

check_box_outline_blank

Praktijkboek strafrecht

Logo van YouBeDo

Dit praktijkboek bevat zowel materieelrechtelijke als strafprocessuele aspecten die met (enige) regelmaat aan de orde komen op zittingen van…

check_box_outline_blank

De rechtspersoon in het strafrecht

Logo van YouBeDo

In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling i…

check_box_outline_blank

Praktisch strafrecht

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Praktisch strafrecht (1e druk; ISBN 9789001984397) van H.J. Starrenburg. Uittreksels van student…

check_box_outline_blank

Beginselen van strafrecht

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Beginselen van strafrecht (12e druk; ISBN 9789013056648) van Ch.J. Enschede. Uittreksels van stu…

check_box_outline_blank

Het materiële strafrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): G. Knigge H.D. Wolswijk Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: August 2012 Edition: 1

check_box_outline_blank

Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht

Logo van YouBeDo

Het recht van de Europese Unie beïnvloedt direct en indirect de reikwijdte van strafrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland. Die beïnvloe…