star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 111.000 onafhankelijke ervaringen.

141 Boek Strafrecht Cursussen

Bekijk ook: Nederlands recht, Procederen, Criminologie, Procesrecht & Bewijsrecht, Actualiteiten, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht.

Bekijk ook: Nederlands recht, Procederen en Criminologie.

check_box_outline_blank

Strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek onderzocht

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Per 1 april 2012 introduceerde de wetgever een nieuwe opsporingsbevoegdheid: DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken. Strafrechtelijk verw…

check_box_outline_blank

Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht

Logo van YouBeDo

Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit p…

check_box_outline_blank

Elementair formeel strafrecht

Logo van YouBeDo

Deze uitgave biedt studenten en professionals een eerste kijkje in de keuken van het formele strafrecht. De lezer maakt op praktische en ges…

check_box_outline_blank

Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht

Logo van YouBeDo

Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit p…

check_box_outline_blank

Straf, schuld & vrijheid

Logo van YouBeDo

Waar in onze maatschappij een steeds luidere roep om 'harder straffen' klinkt, is juist behoefte aan een nuchtere strafrechtspleging waarin …

check_box_outline_blank

Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht

Logo van YouBeDo

Het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte vormt een feit dat zowel beboetbaar als strafbaar is. Omdat hetzelfde feit echter maar een ke…

check_box_outline_blank

Materieel strafrecht

Logo van YouBeDo

Onder welke voorwaarden kan er op dit moment in Nederland strafrechtelijke aansprakelijkheid volgen? Wat is de actuele inhoud van de algemen…

check_box_outline_blank

Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht

Logo van YouBeDo

Uit jurisprudentie van de belastingkamer van de Hoge Raad blijkt dat het pleitbare standpunt tot straffeloosheid leidt, terwijl de strafkame…

check_box_outline_blank

Mediation in het strafrecht

Logo van YouBeDo

Mediation is een veelomvattend concept, waarbij genoegdoening vooropstaat. In het strafrecht is er steeds meer aandacht voor mediation. Dit …

check_box_outline_blank

Praktisch straf(proces)recht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): H.J. Starrenburg Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: December 2017 Edition: 4

check_box_outline_blank

Praktisch jeugd(straf)recht

Logo van YouBeDo

Author(s): A. Bunthof Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: April 2014 Edition: 1

check_box_outline_blank

Schets van het economisch strafrecht

Logo van YouBeDo

Schets van het economisch strafrecht bevat een beknopte inleiding in het economisch strafrecht en verschaft inzicht in de ontstaansgeschiede…

check_box_outline_blank

De methode van het materiële strafrecht

Logo van YouBeDo

De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbere…

check_box_outline_blank

Strafrecht en ICT

Logo van YouBeDo

Strafrecht & ICT is geschreven voor iedereen die in praktijk, wetenschap of studie te maken krijgt met strafrechtelijke aspecten van ICT. Vo…

check_box_outline_blank

Opstellen materieel strafrecht

Logo van YouBeDo

Het materiële strafrecht heeft een open, dynamisch karakter. Diverse leerstukken maken daardoor continu belangrijke ontwikkelingen door. Bij…