phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag of gebruik de keuzehulp.

32 Vermogensrecht trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging, Nederlands recht, Financiële planning / FFP, Financieel recht, Persoonlijke financiën, DGA en Estate Planning.

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging en Nederlands recht.

check_box_outline_blank

Vermogensrecht algemeen / Gemeenschap

Logo van YouBeDo

De vorige drukken zijn door praktijk en wetenschap met enthousiasme ontvangen. In deze derde druk heeft de schrijver veel aanvullingen toeg…

check_box_outline_blank

Zwaartepunten van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en ge…

check_box_outline_blank

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave…

check_box_outline_blank

Een universele structuur van vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprinc…

check_box_outline_blank

Hoofdstukken vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): J.H. Nieuwenhuis Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: August 2015 Edition: 1

check_box_outline_blank

Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De spanning tussen rechtszekerheid en billijkheid is een kernthema van het recht. In Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht…

check_box_outline_blank

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave…

check_box_outline_blank

De voorwaarde in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Ontbindende en opschortende voorwaarden vormen binnen het vermogensrecht een bijzondere figuur. Waar partijen bij hun afspraken veelal stre…

check_box_outline_blank

Internationaal vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Asser 10-III Internationaal vermogensrecht vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. In dit boek wo…

check_box_outline_blank

Een universele structuur van vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprinc…

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen deel A Studenteneditie Handboek

Logo van YouBeDo

Dit handboek - dat nu dus ook in een betaalbare studentenuitgave is verschenen - biedt een volledige behandeling van het Nederlandse vermog…

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen deel A Handboek

Logo van YouBeDo

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genome…

check_box_outline_blank

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Deel 1 Vermogensrecht / Deel 1 van grondslag / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Deel 1 Vermogensrecht (8e druk; ISBN 9789…

check_box_outline_blank

Aard en opzet van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burge…

check_box_outline_blank

Compendium vermogensrecht voor de rechtspraktijk

Logo van YouBeDo

Dit Compendium beoogt een volledig, zij het uiteraard beknopt, overzicht te bieden van het vermogensrecht, zoals dat in de Boeken 3, 5 en 6…