star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 107.000 onafhankelijke ervaringen.

33 Vermogensrecht trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging, Nederlands recht, Financiële planning / FFP, Financieel recht, Persoonlijke financiën, Fraude management (financieel), DGA en Estate Planning.

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging en Nederlands recht.

check_box_outline_blank

DGA Vermogensstructurering

Logo van 3Masters Opleidingen
placeAmsterdam en Eindhoven

Wil je op toegankelijke wijze meer leren over het adviseren van een DGA? De verkoop van het bedrijf ervaren veel DGA’s als een zwaar en emo…

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Algemeen deel A Studenteneditie Handboek

Logo van YouBeDo

Dit handboek - dat nu dus ook in een betaalbare studentenuitgave is verschenen - biedt een volledige behandeling van het Nederlandse vermog…

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder deel B Handboek

Logo van YouBeDo

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genome…

check_box_outline_blank

De voorwaarde in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Ontbindende en opschortende voorwaarden vormen binnen het vermogensrecht een bijzondere figuur. Waar partijen bij hun afspraken veelal stre…

check_box_outline_blank

Een universele structuur van vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprinc…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De negende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op vermogensrechtelijk …

check_box_outline_blank

Vermogensrecht algemeen / Zekerheidsrechten

Logo van YouBeDo

In dit deel worden de zekerheidsrechten behandeld. Aan de orde komen het pandrecht, het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht e…

check_box_outline_blank

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave…

check_box_outline_blank

Internationaal vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Asser 10-III Internationaal vermogensrecht vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. In dit boek wo…

check_box_outline_blank

Hoofdstukken vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): J.H. Nieuwenhuis Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: August 2015 Edition: 1

check_box_outline_blank

Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, hetgeen noodzakelijk is omdat het nationale privaatrecht d…

check_box_outline_blank

Kernbegrippen familiaal vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In dit boek worden de kernbegrippen of elementaire regels besproken van de vrij technische en complexe materies van het erfrecht en de gift…

check_box_outline_blank

Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht. Dit is noodzakelijk, omdat het nationale privaatrecht daar…

check_box_outline_blank

Zwaartepunten van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In het leven van alledag is het vermogensrecht alom vertegenwoordigd. Vaak realiseren we ons niet dat allerlei dagelijkse handelingen en ge…

check_box_outline_blank

Aard en opzet van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burge…