star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 120.000 onafhankelijke ervaringen.

33 Vermogensrecht trainingen, cursussen & opleidingen (Pagina 2)

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging, Nederlands recht, Financiële planning / FFP, Financieel recht, Persoonlijke financiën, Fraude management (financieel), DGA en Estate Planning.

Bekijk ook: Financieel Beleid & Management, Financiële verslaglegging en Nederlands recht.

check_box_outline_blank

Compendium vermogensrecht voor de rechtspraktijk

Logo van YouBeDo

Dit Compendium beoogt een volledig, zij het uiteraard beknopt, overzicht te bieden van het vermogensrecht, zoals dat in de Boeken 3, 5 en 6…

check_box_outline_blank

Aard en opzet van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Werkt u als jurist in het privaatrecht? Dit is de enige uitgave waarin u de hoofdkenmerken van het Burgerlijk Wetboek vindt die belangrijk …

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder deel B Studenteneditie Handboek

Logo van YouBeDo

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A (ISBN 9789013123234) een volledige behandeling van het Nederlands vermogensrecht bij (e…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar vermogensrecht editie 2015-2016

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Vermogensrecht bevat artikelsgewijs commentaar met een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur op boek 3, 5, 6, 7…

check_box_outline_blank

Europeanisering van vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Nationaal privaatrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door Europese ontwikkelingen. De invloed manifesteert zich langs diverse wegen, z…

check_box_outline_blank

Kernbegrippen familiaal vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In dit boek worden de kernbegrippen of elementaire regels besproken van de vrij technische en complexe materies van het erfrecht en de gift…

check_box_outline_blank

Hartkamps Compendium van het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Geen enkele publicatie beschrijft het in Nederland geldende vermogensrecht op een zodanig compacte wijze ? en met zoveel aandacht voor de i…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De grondslag van het Vermogens- en Ondernemingsrecht bestaat uit twee delen. Deel 1: Vermogensrecht is een praktische inleiding in het verm…

check_box_outline_blank

Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In deze uitgave vindt u een compacte, actuele en heldere presentatie van het gehele Nederlandse vermogensrecht. Een perfect houvast voor zo…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht algemeen / Zekerheidsrechten

Logo van YouBeDo

In dit deel worden de zekerheidsrechten behandeld. Aan de orde komen het pandrecht, het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht e…

check_box_outline_blank

Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder deel B Handboek

Logo van YouBeDo

Dit tweedelig handboek biedt in het algemene Deel A een volledige behandeling van het Nederlands vermogensrecht bij (echt)scheiding, genome…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): A.M.M.M. van Zeijl Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: January 2017 Edition: 10

check_box_outline_blank

Sancties in het vermogensrecht

Logo van YouBeDo

Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alt…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht algemeen / 1 Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Logo van YouBeDo

In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, hetgeen noodzakelijk is omdat het nationale privaatrecht d…

check_box_outline_blank

Vermogensrecht

Logo van YouBeDo

De negende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op vermogensrechtelijk …