Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Niveau
Tijdsduur

Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Kennisplatform Faillissementsfraude
Logo van Kennisplatform Faillissementsfraude

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en notarissen. Zij werken integraal samen bij de aanpak van faillissementsfraude.

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende sta…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft en Auditing (financieel).

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en notarissen. Zij werken integraal samen bij de aanpak van faillissementsfraude.

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude bestaat gedurende de opleiding voldoende ruimte voor kennisuitwisseling tussen de stakeholders en het uitbreiden van netwerken.

Tijdens de specialisatieopleiding staan de navolgende hoofdthema’s centraal:

 • Strafrechtelijke opsporing, handhaving & vervolging van faillissementsfraude

 • Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator

 • Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude

 • Fiscaalrechtelijke aspecten & de rol van de fiscus en FIOD bij de aanpak van faillissementsfraude

 • Informatie-uitwisseling & samenwerking tussen publieke en publiek private partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Cursusleider: Willem van Nielen, advocaat en curator.

Beoordelingen

"Door de diverse achtergronden van de deelnemende professionals en sprekers krijg je een brede kijk op faillissementsfraude en de bestrijding daarvan. Kortom, een waardevolle opleiding voor iedereen die op dit terrein werkzaam is." 

Thomas Slieker, Officier van Justitie Arrondissementsparket Rotterdam

 “De gevolgde specialisatieopleiding faillissementsfraude betekent een echte meerwaarde voor mijn werk als (beroeps-)curator. De opleiding biedt daarnaast een goed platform om meer interactie te krijgen tussen de ketenpartners, zodat wij nog meer kennis en kunde met elkaar kunnen (en moeten) delen” 

Hans Wagenaar, Curator Linq Advocaten 

“Vorig jaar (2016) heb ik deelgenomen aan de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude in Den Haag. De sprekers waren gedreven en enthousiast. Ze konden aan de hand van praktijkvoorbeelden (zeer waardevol) de theorie goed koppelen naar de praktijk toe. De verandering in de wetgeving op het gebied van faillissementsfraude is uitgebreid aan de orde gekomen (leerzaam) en werd op een inspirerende wijze gebracht. De huiswerkopdrachten waren zeer nuttig en goed samengesteld, zodat de aangeboden studiemateriaal goed doorgenomen moest worden om de gevraagde antwoorden te kunnen geven.” 

Rob Elshof MCI, Operationeel Specialist B Politie Noord-ˇNederland 

“De opleiding is kwalitatief goed, met een grote diversiteit aan sprekers die vanuit verschillende disciplines hun kennis en ervaring delen die nuttig is voor en toepasbaar is in de praktijk.” 

Desiree Staal, rechter-commissaris 

“Kennisplatform faillissementsfraude weet de juiste partijen bijeen te brengen, te verbinden en draagt tevens zelf ook goed inhoudelijk bij aan de discussie. De combinatie van juiste stakeholders en inhoud (ook het zelf signaleren van knelpunten en kansen) is van belang voor het verder brengen van de gezamenlijke aanpak faillissementsfraude.” 

Thomas Ph. Voskuil, voormalig Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude

Bijeenkomsten & Data

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 9.30 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Den Haag.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.

 • Bijeenkomst 1 – 21 maart 2019
  Introductie Faillissementsfraude

 • Bijeenkomst 2 – 23 mei 2019
  Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij faillissementsfraude

 • Bijeenkomst 3 – 27 juni 2019
  Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator

 • Bijeenkomst 4 – 12 september 2019
  Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren

 • Bijeenkomst 5 – 31 oktober 2019
  Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

 • Bijeenkomst 6 – 28 november 2019
  Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij faillissementsfraude

 • Examen – 12 december 2019

Klik op de titels van de bijeenkomsten voor het bekijken van het volledige programma per bijeenkomst.


Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 4-6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen).

De ervaring leert dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten).

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

Er wordt naar gestreefd dat gedurende iedere editie van de opleiding vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

Doelgroep

De Specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren

 • leden van het Openbaar Ministerie

 • leden van de zittende magistratuur

 • rechter-commissarissen

 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD

 • medewerkers van de Belastingdienst

 • medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken

 • forensische accountants

 • bedrijfsjuristen

 • fiscalisten

 • advocaten

 • medewerkers van de Kamer van Koophandel

 • medewerkers van het UWV

 • notarissen

Om maximale interactie te bevorderen is het aantal deelnemers is vastgesteld op 25.

Docenten

 • Martijn de Bakker, Operationeel specialist C, Politie Eenheid Den Haag

 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket

 • Gosse Boeve, Advocaat bij Recoup Advocaten

 • Joyce Boonstra-Verhaert, BijzonderStrafrecht advocaat

 • Mark Bosch, Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa

 • Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie

 • Arie van Eijsden, Belastingdienst senior beleidsmedewerker bij het cluster Fiscaliteit

 • Robert Helder, Notaris en coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht

 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam

 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen

 • Medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van Justitie & Veiligheid

 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude

 • Cathalijne van der Plas, Counsel bij Florent en universitair docent Internationaal Privaatrecht ben aan de UvA en lid van FraudNet

 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude

 • Inge-Lisa Toxopeus - de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory

 • Prof. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V.

 • En vele anderen…


Kosten

 • Regulier tarief: EUR 3.700,- excl. BTW

 • Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 3.275,- excl. BTW 

 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.650,- excl. BTW

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website.
 

Voornoemde prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten 

 • Cursusmateriaal 

 • Deelname aan het schriftelijk examen 

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding?
Neem dan 
contact met ons op.

Praktische informatie


Locatie
        

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal. 

Tijden         

De bijeenkomsten duren van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de opleidingsdagen vindt in de ochtend (11.00 - 11.15 uur) en middag een (15.15 - 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 - 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op, en delen ze met Kennisplatform Faillissementsfraude, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.