LEERGANG LETSELSCHADE

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 5 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeHotel Veenendaal, Veenendaal
9 nov. 2021
Toon rooster
event 9 november 2021, 09:30-13:00, Hotel Veenendaal, Veenendaal
event 16 november 2021, 12:00-17:30, Hotel Veenendaal, Veenendaal
event 23 november 2021, 09:30-16:45, Hotel Veenendaal, Veenendaal
event 30 november 2021, 09:30-16:30, Hotel Veenendaal, Veenendaal

Beschrijving

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 20.00 PO-punten

Gedegen van start in de letselschadepraktijk? Volg de brede korte opleiding voor startende professionals.

Deze brede leergang is speciaal bestemd voor startende letselschadeprofessionals (0-3 jaar ervaring) en behandelt uitvoerig in 4 bijeenkomsten met 5 online kennismodules zelfstudie, de belangrijkste fases en aspecten van de letselschadepraktijk. Centraal staat het aansprakelijkheids- en schadevergoeding(srecht) en het hele proces van letselschadebehandeling. Naast de noodzakelijke theorie en juridische kennis, wordt aandacht besteed aan praktijksituaties met lessen over communicatie, samenwerken en een effectieve aanpak van de letselsch…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 20.00 PO-punten

Gedegen van start in de letselschadepraktijk? Volg de brede korte opleiding voor startende professionals.

Deze brede leergang is speciaal bestemd voor startende letselschadeprofessionals (0-3 jaar ervaring) en behandelt uitvoerig in 4 bijeenkomsten met 5 online kennismodules zelfstudie, de belangrijkste fases en aspecten van de letselschadepraktijk. Centraal staat het aansprakelijkheids- en schadevergoeding(srecht) en het hele proces van letselschadebehandeling. Naast de noodzakelijke theorie en juridische kennis, wordt aandacht besteed aan praktijksituaties met lessen over communicatie, samenwerken en een effectieve aanpak van de letselschadezaak.

Korte opleiding met 4 bijeenkomsten en 5 kennismodules

 • Praktijkgericht en multidisciplinair: met cases en ervaringstips van advocaten, letselschade experts, verzekeraars en belangenbehartigers.
 • Topkwaliteit: u krijgt les van dè experts uit de letselschadepraktijk
 • Breed: alle belangrijke thema’s komen aan bod: u wordt all round opgeleid
 • Flexibel: sterke mix van bijeenkomsten en zelfstudie, goed te combineren met werk en privé
 • Snel: binnen 2 maanden rondt u de opleiding af

Gedegen start voor beginnende professionals in de letselschade praktijk, werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus, belangenbehartigers en in de advocatuur. Doel is om snel op een goed niveau te kunnen presteren als letselschadeprofessional.

U leert:

 • De aansprakelijkheid bij veelvoorkomende letselschades te bepalen
 • Effectieve stappen te nemen bij de behandeling van een letselschadezaak
 • De schadeomvang en -vergoeding vast te (laten) stellen
 • Welke vragen u dient te stellen in de samenwerking met deskundigen
 • De juiste keuzes te maken bij de afronding van letselschades
 • Hoe u een optimale schaderegeling kan bereiken

Met lessen uit de praktijk.
Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie

Opzet blended learning
Deze leergang is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten en 5 online kennismodules. U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan snel de diepte in met cases, praktijksituaties en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken.

Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra artikelen, expertvideo’s en jurisprudentie. Vanaf 1 november krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft tot eind mei 2022 tot uw beschikking.

Programma

dinsdag 9 november 2021

09:30 - 10:00
Ontvangst, registratie deelnemers
10:00 - 11:15
Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Na een korte inleiding gaan we de diepte in met aandacht voor actuele ontwikkelingen

 • Hoofdlijnen van het huidige systeem
 • Juridische stand van zaken
 • Art 185 Wegenverkeerswet
 • Art 6:162 BW
 • WAM
 • Eigen schuld, overmacht en billijkheid
 • Actuele ontwikkelingen
Spreker mr. Edwin Bosch 11:15 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00
Bewijs bij verkeersaansprakelijkheid

Sterk (tegen)bewijs is cruciaal voor het slagen van uw zaak. Wat zijn de regels?

 • Bewijsrecht en bewijslastverdeling
 • Problematiek niet objectiveerbaar letsel: whiplashzaken
 • Tips en valkuilen
 • Laatste jurisprudentie
Spreker mr. Edwin Bosch

dinsdag 16 november 2021

12:00 - 12:30
Ontvangst en registratie deelnemers
12:30 - 14:00
Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen 7:658 BW
 • Hoofdlijnen en belangrijkste aandachtspunten 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Hoofdlijnen zorgplicht
 • Causaal verband
 • Opzet en bewuste roekeloosheid
Spreker mr. Bert de Hek 14:00 - 14:15
Pauze
14:15 - 15:30
Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Inkadering zorgplicht
 • Eenduidig kader beroepsziekten
 • Gevaarlijke/toxische stoffen bijzonder?
 • De verschillende categoriale compensatieregelingen (asbest, chroom-6 e.d.)
 • De nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
 • Rapport Commissie Heerts ‘Stof tot nadenken’
Spreker mr. Wout van Veen 15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:45
Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW

(verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)

 • Werkgever en werknemer: wie zijn dat (niet)?
 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Zorgplicht en goed werkgeverschap (verzekeringsplicht, woon-werkverkeer)
 • Wat is een behoorlijke verzekering?
 • 7:611-aansprakelijkheid op grond van een bijzondere zorgplicht
 • Reikwijdte
Spreker mr. Petra Oskam 16:45 - 17:30
De rechtspositie van allen die vallen onder 7:658 lid 4 BW
 • Ingeleende/gedetacheerde werknemer
 • (Onder)Aanneming
 • Zzp'er
 • Uitzendkracht
 • Stagiair/meeloper
 • Vrijwilliger
Spreker mr. Petra Oskam

dinsdag 23 november 2021

09:30 - 10:00
Ontvangst, registratie deelnemers
10:00 - 11:00
Letselschaderegeling: vaststellen van de schade

Welke stappen neemt u om de omvang van de schade correct vast te stellen? Hoe stelt u het causaal verband tussen letsel(schade) en het verkeersongeval vast? De praktijk staat hierbij centraal. Hoe gaat u voortvarend aan de slag en wat doet u bij problemen? Met tips en tricks.

 • Schadeomvang en vergoeding vaststellen: materieel en immaterieel
 • Snelle inventarisatie mede door goede telefonische intake of huisbezoek
 • Bepaling schadecomponenten (toepassing richtlijnen De Letselschade Raad)
 • Keuze strategie en behandelplan
 • Welke stappen moet u nemen?
 • Materiaal verzamelen: welke gegevens zijn onmisbaar? Welke stukken zijn nodig?
 • Fasering: welke informatie is in een vroeg stadium noodzakelijk om de schade te bepalen, wat vraagt u later op?
 • Welke juridische en medische informatie is (aanvullend) nodig voor de schadebepaling? Belang medische machtiging (en goede uitleg aan een slachtoffer)
 • Tips voor als de medische informatievergaring stroef loopt: hoe komt u toch snel aan de benodigde informatie?
 • Het horen van betrokkenen en getuigen: het belang van een goede verklaring, hoor en wederhoor
Spreker Jarco van de Ketterij NIVRE-re 11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:15
Inschakelen en samenwerking met specialisten

Welke specialisten schakelt u verder in? Hoe werkt u goed – en volgens de regels – samen?

 • We gaan o.a. in op de rol van de arbeidsdeskundige, de casemanager (Wmo), de herstelcoach en de letselschadepsycholoog
 • De rol van deskundigen, waaronder de medisch adviseur
 • Belang van samenwerking: hoe om te gaan met vertrouwelijke inzichten, redactie medische adviezen, intercollegiaal overleg tussen medisch adviseurs, aanzet medische expertisetraject en rol medisch adviseur hierbij
 • Gedragsregels en richtlijnen
Spreker Jarco van de Ketterij NIVRE-re 12:15 - 12:45
Dossier opbouw

Hoe presenteert u informatie en bewijs? Over het maken van een sterk dossier en zaak.

 • Het maken van een sterk dossier
 • Transparantie
 • Bewijslevering aansprakelijkheid en schade
 • Bepalen koers en strategie
 • Belangrijke aandachtspunten
 • Juridische en schadetechnische valkuilen
 • Tips en tricks met voorbeelden en cases
Spreker Jarco van de Ketterij NIVRE-re 12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:45
Het medisch beoordelingstraject

Een medisch advies wordt in veel letselschadezaken aangevraagd. Hoe stelt u de juiste vragen?

 • Wanneer komt een medisch advies echt van pas?
 • Wat kunt u van een medisch adviseur verwachten?
 • Hoe leest u een medisch advies?
 • Stel dat ook een medische expertise heeft plaatsgevonden. Kunt u het rapport inzien?
Spreker mr. Jeroen Quakkelaar 14:45 - 15:30
Afwikkeling van de zaak

Hoe rondt u de zaak uiteindelijk goed af? Gaat u regelen of procederen? Over het maken van de juiste keuzes bij de afwikkeling van de letselschadezaak.

 • Aanpak procedure
 • Op welke valkuilen moet u letten?
 • Voeging in een strafrechtelijke procedure
 • Hoe leest de rechter het procesdossier?
 • Veel voorkomende problemen
 • Lessons learned voor een optimale letselschadeafhandeling
Spreker mr. drs. Lieke Hilhorst 15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:45
Workshop met casus

Het regelen van schades waarbij slachtoffers als gevolg van het verkeersongeval whiplashklachten hebben, brengt vaak problemen met zich mee. Aan de hand van een casus behandelen we vanuit beide invalshoeken – verzekeraar en slachtoffer (belangenbehartiger) – de belangrijkste aandachtspunten.

Spreker mr. drs. Lieke Hilhorst

dinsdag 30 november 2021

09:30 - 10:00
Ontvangst, registratie deelnemers
10:00 - 11:15
Letselschadevergoeding – juridische aspecten

Hoe onderbouw je de schade? Welke schadeposten neem je mee? Hoe zit het met de bewijslastenverdeling? Hoe kijkt de rechter er naar en welke regels moet u kennen uit de (recente) jurisprudentie.

 • Stelplicht en bewijslastenverdeling
 • Materiële schadeposten
 • Immateriële schade en affectieschade
 • Verlies van arbeidscapaciteit, verlies van zelfwerkzaamheid en verlies van zelfredzaamheid
 • Huishoudelijke hulp
 • Herstel en schadevergoeding in natura
 • Omvang, relevante factoren, schadebeperking
 • Richtlijnen Letselschaderaad
 • Toekomstschade
11:15 - 11:30
Pauze
11:30 - 12:30
Vervolg - Letselschadevergoeding – juridische aspecten
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
De praktijk: hoe pakt u het aan?

Tijdens dit programmaonderdeel maken we de vertaalslag naar de praktijk. We behandelen een aantal verschillende casusposities. Hoe vertaal je beperkingen naar een schadepost. Welke schadecomponenten kan je afleiden uit de gegeven informatie? Hoe verloopt het medisch traject? Welke informatie heeft u nog nodig voor het beoordelen van de schade?

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:30
Casusbehandeling

Aan de hand van concrete praktijksituaties bespreken we de belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met handvatten en tips uit de praktijk.

Spreker mr. Jeroen Quakkelaar

Inleiding Letselschade

Start de leergang flexibel met zelfstudie. U krijgt een inleiding tot de opzet en inhoud. We stemmen de leerdoelen verder af op uw eigen leerdoelen en die van uw organisatie.

Samenvatting

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

INLEIDING
Start de leergang flexibel met zelfstudie. U krijgt een inleiding tot de opzet en inhoud.We stemmen de leerdoelen verder af op uw eigen leerdoelen en die van uw organisatie.

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID
Cursus - 9 november
Letselschade als gevolg van verkeersongevallen komt helaas vaak voor. Soms is de situatie helder en wordt de aansprakelijkheid direct erkend. Vaak ligt het ingewikkelder en dienen verschillende factoren te worden meegenomen in uw behandeling van de zaak. Welke regels gelden dan? Hoe weegt eigen schuld, overmacht en billijkheid mee? Op welke manier dienen partijen aansprakelijkheid te bewijzen? Hoe stelt u het causaal verband tussen een verkeersongeval en de schade vast? Wat leren we van praktijkcases en uit jurisprudentie?

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID
Cursus - 16 november
De docenten maken u op systematische wijze wegwijs in de materie van werkgeversaansprakelijkheid. We behandelen de hoofdlijnen, de belangrijkste aandachtspunten en de laatste stand van zaken. Met veel voorbeelden en inclusief een jurisprudentieoverzicht.

DE LETSELSCHADEREGELING
Cursus - 23 november
Tijdens deze bijeenkomst staat het proces van de letselschaderegeling centraal. We doorlopen de verschillende stappen. Hoe pakt u de zaak aan? Hoe communiceert u zorgvuldig met het slachtoffer? Welke informatie medisch en juridisch - is noodzakelijk? Met welke specialisten krijgt u te maken en hoe werkt u goed samen? We behandelen hierbij tevens het medisch beoordelingstraject.

DE LETSELSCHADEVERGOEDING
Cursus - 30 november
De vaststelling van de schade is vaak complex met veel juridische vraagstukken. Welke stappen neemt u om de zaak effectief aan te pakken en de schade vast te stellen? De schade is opgebouwd uit materiële en immateriële schade. Welke schadeposten neemt u op welke manier mee? Hoe stelt u de schadestaat op? Hoe zorgt u voor de juiste opbouw van de letselschadeclaim?

OPZET: BLENDED LEARNING
Deze leergang is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten en 5 online kennismodules.

 • U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken
 • We gaan snel de diepte in met cases, praktijksituaties en jurisprudentie
 • U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken.
 • Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra artikelen, expertvideos en jurisprudentie.

Vanaf 1 november krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft tot eind mei 2022 tot uw beschikking. Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Sprekers

 • mr. Edwin Bosch
  Advocaat, LSA | ASP | WAA | LANGZS
  Vogelaar Bosch Spijer Advocaten
 • mr. Petra Oskam
  Partner, Advocaat
  Kennedy Van der Laan
 • mr. Bert de Hek
  Senior raadsheer
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • mr. Wout van Veen
  Advocaat
  Wout van Veen Advocaten
 • mr. Jeroen Quakkelaar
  NIVRE Register-Expert
  Andriessen Expertise B.V.
 • mr. drs. Lieke Hilhorst
  Advocaat
  AV&L Advocatuur en Mediation
 • Jarco van de Ketterij NIVRE-re
  Register-expert personenschade
  Injuriam Expertise B.V.

Bestemd voor

Bestemd voor

De Leergang Letselschade (post-hbo-niveau/academisch niveau) is bestemd voor professionals (0-3 jaar ervaring) in de letselschadepraktijk, werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus, alsmede de advocatuur.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.