thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

King nascholing: 48 producten

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. Wij verzorgen cursussen in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Breda, Utrecht. Tilburg, Eindhov…

Bekijk King nascholing

check_box_outline_blank

Sociale Netwerkontwikkeling

Logo van King nascholing

Inhoud De ontwikkeling van sociale netwerken staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Enerzijds omdat het hebben van een go…

check_box_outline_blank

Snel succes met ROM: ROM als onderdeel van de behandeling

Logo van King nascholing

Inhoud Betere communicatie, minder drop-out en een grotere kans op een effectievere en efficiëntere behandeling. Welke therapeut wil dat no…

check_box_outline_blank

Gezinsdiagnostiek

Logo van King nascholing

Inhoud Het gezin vormt de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen is het in …

check_box_outline_blank

Tweedaagse Basiscursus Infant Mental Health (IMH)

Logo van King nascholing

Inhoud De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de gestagneerde of verstoor…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Systeemtherapie (60 uur)

Logo van King nascholing

Inhoud In deze cursus zullen de belangrijkste concepten en technieken uit de narratieve, solution-focused en collaboratieve stromingen beha…

check_box_outline_blank

Inleiding Systeemtherapie

Logo van King nascholing

Inhoud Systeemtherapie is gebaseerd op de systeemtheorie. Deze theorie, of verzameling theorieën, bekijkt het menselijk gedrag vanuit de so…

check_box_outline_blank

Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Logo van King nascholing

Inhoud Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met speciek temperament hebben geleid …

check_box_outline_blank

Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten

Logo van King nascholing

Inhoud De 1-daagse cursus Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten stimuleert u als psycholoog of pedagoog om op een hoger nivea…

check_box_outline_blank

Behandeling van echtscheidingstrauma

Logo van King nascholing

Inhoud In de cursus worden de basisbegrippen behandeld die van belang zijn bij echtscheidingstrauma. Vervolgens wordt met behulp van het ma…

check_box_outline_blank

Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

Logo van King nascholing

Inhoud Er zijn verschillende visies op systeemtherapie, deze worden perspectieven genoemd. De perspectieven, die het meest aansluiten bij d…

check_box_outline_blank

Multiproblem gezinnen

Logo van King nascholing

Inhoud In de hulpverlening valt vaak de term ‘multiproblemgezinnen’. In de visie van de buitenwereld gaat het hierbij om gezinnen waarin ve…

check_box_outline_blank

Inleiding Systeemtherapie (60 uur). Docent: A. Wetzels

Logo van King nascholing

Inhoud Er zijn verschillende visies op systeemtherapie, deze worden perspectieven genoemd. De perspectieven, die het meest aansluiten bij d…

check_box_outline_blank

Seksuele ontwikkeling bij jeugdigen en werken met het Vlaggensysteem

Logo van King nascholing

Inhoud Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met jongeren baart opvoeders en professionals zorgen. In deze cursus wordt seksueel gedr…

check_box_outline_blank

Basiscursus Infant Mental Health: van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing

Logo van King nascholing

Inhoud Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van invloed is op de emotieregulatie en het mentaliserend vermog…

check_box_outline_blank

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Logo van King nascholing

Inhoud Kennis en vaardigheden ontwikkelen in de schemagerichte therapie. Casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemfor…