VVE Kinderopvang (methode Startblokken)

Type product
Tijdsduur

VVE Kinderopvang (methode Startblokken)

Knowhouse
Logo van Knowhouse

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

In deze VVE-opleiding verdiep je je in het gedachtegoed van Startblokken. Startblokken is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren: kinderen nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s.

Startblokken is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om hen heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Pedagogisch professionals geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterke…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Taal Ontwikkeling, VvE beheer, Kinderopvang, Gebarentaal / Doventolk en Gewonemensentaal.

In deze VVE-opleiding verdiep je je in het gedachtegoed van Startblokken. Startblokken is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren: kinderen nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s.

Startblokken is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om hen heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Pedagogisch professionals geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar en gaan hand in hand. In deze learning leren deelnemers de beste mogelijkheden om taal en denken te stimuleren.

Deze learning is speciaal bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers die de volgende vaardigheden leren begrijpen en toepassen:

 • Creëren van een pedagogische basis en het bevorderen van de ontwikkeling door interactie
  • Belangstelling tonen aan kind en activiteit
  • Herkennen en verwoorden van het handelen van kinderen
  • Basiscommunicatie toepassen
   • Initiatief van het kind volgen
   • Ontvangstbevestigingen geven
   • Benoemen van instemming
   • Beurtverdeling toepassen
   • Leiding geven
   • Kinderen helpen bij het op verhaal komen en het verwoorden ervan:
    • Actief luisteren met effectieve luisterresponsen
    • Ruimte geven
    • Betekenisvol aansluiten bij de inbreng van het kind
    • Interessante bijdragen doorspelen
    • Stimulerende vraagstellingen toepassen
    • Kinderen helpen reflecteren
    • Non-verbale communicatie opbouwen bij anderstalige kinderen 
 • Ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel-/leeromgeving
  • Voorbereiden van de speel-/leeromgeving
   • Verschillende spelactiviteiten verbinden
   • Hoeken functioneel en ordelijk inrichten
   • Activiteiten verbinden door middel van bewuste materiaalkeuze
   • Nieuwsgierigheid en initiatief stimuleren bij kinderen
   • Herkenbare omgevingen inrichten en kinderen stimuleren hieraan zelf ook invulling te geven
  •  Thematiseren
   • Alledaagse activiteiten uitbouwen met spel- en verhaalscripts
   • Activiteiten met spelkarakter herkennen en uitvoeren
   • Deelthema's bij interessante inhoud van elkaar onderscheiden
  • Thematiserend ontwerpen
   • Bronverkenning
   • Inspelen op betekenissen van kinderen
   • Rode draad van het thema verbinden aan ontwikkelingsdoelen
   • Activiteiten en deelthema's verbinden m.b.v. webmodel
   • Startactiviteiten toepassen die nieuwsgierigheid en oriëntatie op de inhoud stimuleren
  • Specificeren van doelen
 • Systematisch begeleiden
  • Het begeleiden van activiteiten, aanboren en voortbouwen
   • Effectief aansluiten bij belevingswereld van het kind
   • Toepassen van 3 V's: verkennen, verbinden, verdiepen
   • Rollenspelactiviteiten verder tot ontwikkeling brengen
   • Positieve feedback gebruiken om kinderen aan te moedigen
   • Structureren van de activiteit t.b.v. leer- en ontwikkelprocessen
   • Hanteren van didactisch handelingsmodel bij de kernactiviteiten (5 impulsen):
    • Oriënteren op vorm en inhoud
    • Verbeteren en verdiepen
    • Verbreden en verbinden
    • Toevoegen
    • Reflecteren
 • Organiseren van de activiteiten op de groep
  • Gemeenschappelijke activiteiten in samenhang organiseren voor...:
   • Kleine groepen
   • Tweetallen
   • Individuen
  • Kindgericht in gesprek over routines in de groep
  • Organiseren van een evenwichtig aanbod van zelfstandige, geleide en begeleide activiteiten
  • Effectief aansluiten bij het initiatief van kinderen
  • Kinderen actief betrekken in het maken van keuzes en plannen
  • Kinderen adequaat groeperen op basis van achterliggende bedoelingen van de activiteit
  • Speelwerkperiodes gezamelijk effectief afronden d.m.v. reflectie, evaluatie en presentatie
 • Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren
  • De 4 sturingsvragen voor de planning van activiteiten toepassen:
   • Welke activiteit en welke bedoeling?
   • Met welke kinderen?
   • Wat is mijn rol in de activiteit?
   • Welke observatiepunten?
  • Het driehoekmodel voor reflectie toepassen:
   • Was de activiteit betekenisvol?
   • Perspectieven: hoe ontwikkelde de activiteit zich?
   • Komen mijn bedoelingen dichterbij?
   • Was mijn bijdrage/hulp zinvol?
  • Vervolgaanbod kiezen op basis van reflectie
  • Observatiemodellen van 'spel', 'gesprekken' en 'NT2' toepassen om ontwikkelingssignalerende gegevens vast te leggen
  • Extra observaties uitvoeren voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
   • Vervolgaanbod op afstemmen
 • Samenwerken met ouders
  • Gelijkwaardig contact opbouwen
  • Constructieve gesprekken voeren over het kind
  • Actief informeren over activiteiten op de groep
  • Ouders betrekken bij activiteiten op de groep
 • Samenwerken met collega's
  • In samenspraak de organisatie van de dag bepalen
  • Afspraken maken over hoe je onderling samenwerking met Startblokken
  • In overleg het aanbod bepalen
  • Effectief reflecteren op uitvoering van het aanbod en de onderlinge rolverdeling
  • Vervolgaanbod samen realiseren
  • Overleggen over individuele kinderen die extra hulp of aandacht nodig hebben

Wij geloven in de kracht van samen leren. Ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren, inspelen op vragen en antwoorden van andere deelnemers… je leert in onze ogen optimaal als dit in verbinding met anderen gebeurt! De tijd dat dit alleen bereikt kon worden door samen in een klaslokaal te zitten is voorbij. Wij combineren online leren met de voordelen van samen (en dus 'social') leren. 
We noemen dit 'digital social learning'. Via ons online platform neem je deel aan een learning die bestaat uit een grote variatie aan zogeheten leerobjecten. Denk hierbij aan podcasts, video's, artikelen en best practices. En van daaruit het (leer)gesprek voeren met mede-deelnemers en experts uit de praktijk. Deze diversiteit zorgt voor afwisseling en leerplezier. Wat ons betreft essentieel omdat dit het verschil maakt tussen het behalen van een certificaat en daadwerkelijk iets (nieuws) kennen en kunnen.

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.