event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

19 Boek Risicomanagement

Bekijk ook: Risicoanalyse, Crisismanagement / Crisiscommunicatie, Risicogedrag, MOR® (Management of Risk), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), Solvency, Fraude / Fraudemanagement en Risico-inventarisatie & evaluatie.

Bekijk ook: Risicoanalyse, Crisismanagement / Crisiscommunicatie en Risicogedrag.

check_box_outline_blank

Enterprise Risk Management

Logo van Bookboon

Enterprise Risk Management (ERM) is as an enterprise-wide, integrated (holistic) approach to corporate management. The aim is to increase co…

check_box_outline_blank

Risicomanagement

Logo van YouBeDo

Risicomanagement beschrijft op een overzichtelijke manier alle onderdelen van risicomanagementbeleid en brengt ze met elkaar in verband. Je …

check_box_outline_blank

Corporate Governance and Risk Management

Logo van Bookboon

One factor which is significantly affected by such governance is that of risk assessment and management. Good governance reduces risk and fa…

check_box_outline_blank

Risicomanagement

Logo van YouBeDo

Het boek in 14 stappen aan geeft wat risicomanagement werkelijk in houdt, waarom het nodig is en wat elke organisatie moet doen om situation…

check_box_outline_blank

Risicomanagement op basisi van M_o_R en NEN/ISO 31000

Logo van YouBeDo

Deze management guide geeft een brede inleiding over de internationale ontwikkelingen m.b.t. risicomanagement en de standaards die van bela…

check_box_outline_blank

Risk Management Made Easy

Logo van Bookboon

This book differs from most other risk management books - it isn’t aimed at risk specialists, it doesn’t focus on a single, specific area, s…

check_box_outline_blank

Richtlijnenvergelijking cardiovasculair risicomanagement en coronairlijden

Logo van YouBeDo

In deze tweede editie van Richtlijnenvergelijking cardiovasculair risicomanagement hebben wij de volgende richtlijnen naast elkaar gezet: - …

check_box_outline_blank

Risicomanagement

Logo van YouBeDo

.. Author(s): Sonja Janicijevic Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: July 2016 Edition: 6

check_box_outline_blank

Stratego, risk en scrabble

Logo van YouBeDo

In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan oo…

check_box_outline_blank

Risicomanagement op basis van M_o_R® en NEN/ISO 31000

Logo van YouBeDo

Dit boek biedt een brede kijk op risicomanagement, met achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tips voor succesvolle toepassing. Het i…

check_box_outline_blank

Bewust risicomanagement in de zorg

Logo van YouBeDo

Een adequaat systeem van risicomanagement zorgt niet alleen voor overzicht en structuur, het zorgt ook voor het bewust omgaan met risico's. …

check_box_outline_blank

Risicomanagement Compact

Logo van YouBeDo

Risicomanagement staat vandaag de dag op de agenda van iedere zichzelf respecterende board of directors. Aan literatuur over het onderwerp i…

check_box_outline_blank

Managing Project Risk

Logo van Bookboon

Every project involves risks and every project needs to have a management strategy for dealing with the threats and opportunities represente…

check_box_outline_blank

Managing digital risk

Logo van Bookboon

We explore the concept of “Digital Risk” in the 21st Century and its implications for organisations. We explain that a broader definition, a…

check_box_outline_blank

Risk and Crisis Communication

Logo van Bookboon

Organizations face an array of risks that may escalate to crises. Strategic communication regarding both potential risks and emergent crise…

Keuzehulp Risicomanagement Opleiding

Het welslagen van een project of onderneming hangt van vele factoren af. De risico’s zijn talrijk. Risicomanagement is een vak met een wijds blikveld. Sommige dingen kunnen worden voorspeld, andere niet. Een goede voorbereiding maakt het mogelijk problemen die de kop op steken op te lossen.

Een riskmanagement opleiding kan helpen om een beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom van risico's en hierop te leren anticiperen. U kunt een opleiding risico management in meerdere rollen en functies gebruiken, het is niet alleen interessant als u Riskmanager wilt worden.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Wilt u leren anticiperen, zodat u beter kunt reageren? Preventieve en correctieve maatregelen staan niet los van elkaar. Niet alles kan worden voorkomen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee! Onderdeel van Projectmanagement is het maken van een gedegen Risico-inventarisatie en Risicoanalyse. Deze twee zaken zult u in iedere opleiding op het gebied van Riskmanagement tegenkomen, maar u kunt ook specifiek een (korte) training kiezen.

Een ongeluk komt nooit alleen
Bent u projectleider, projectplanner of projectcontroller dan is risicomanagement een integraal onderdeel van uw taken. Gaan er in een gevorderd stadium alsnog zaken mis, dan betekent dat niet dat u hebt gefaald. Dan is het tijd voor Crisismanagement. U moet zorgen dat de onderneming niet ten onder gaat aan de ramp na de ramp. Terwijl u bezig bent met de crisis te beheersen en in te dammen zult u zich ook bezig moeten houden met Crisiscommunicatie, anders wordt het dweilen met de kraan open. U hebt de medewerking van alle betrokkenen nodig. Daarom is het nodig dat zij goed ingelicht en voorgelicht worden. Niet alleen de medewerkers verdienen een briefing, ook klanten of burgers hebben behoefte aan informatie. Een Mediatraining komt al snel van pas!

De financiële kant
Een goed Treasury management heeft de financiering van het project vroegtijdig rond. Echter, bij grote projecten steken regelmatig onvoorziene kosten de kop op. Ook kan het zijn dat inkomsten gaandeweg vervallen. De financiële afdeling zal dus betrokken moeten blijven bij het projectmanagement en maakt onderdeel uit van de risicobeheersing en de crisiscontrole.

Normen en Wetten
Bij een project, maar eigenlijk in iedere onderneming en in ieder bedrijf, hebt u te maken met wetten en regels. Die wetten en regels zijn opgesteld om te voorkomen dat het misgaat. Het is van levensgroot belang, soms zelfs letterlijk, om de regels en wetten te kennen en na te leven. Wanneer u zich hierin speciaal wilt bekwamen, kiest u voor een cursus of opleiding op het gebied van de Compliance. U leert alles over de relevante wet- en regelgeving.
Minder hard dan wetten, maar even behulpzaam, zijn de normen. Het Nederlands bedrijf NEN is gespecialiseerd in normen op het gebied van technologie. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een opleiding NEN 3140 of NEN-EN 1050. De internationale en universele normering is die van de ISO. Gaat u niet het wiel uitvinden en zorgt u voor een goede compatibiliteit. Zorgt u dat u genormeerd werkt.

Weten is kiezen
Als u goed weet wat u wilt, dan kunt u snel en juist uw opleiding kiezen. Dit artikel helpt u om de risico’s op een verkeerde keuze te verkleinen. Hebt u het juiste onderwerp gevonden? Vraagt u zichzelf dan af welke (praktische) eisen u aan de opleiding stelt. U kunt de resultaten filteren op Vorm, Niveau, Regio, Tijdstip en Lesduur, Prijs, Niveau en Keurmerk. U kunt enkele resultaten vergelijken en snel en makkelijk brochures bestellen. Wij hopen dat u nu goed voorbereid bent!