business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

48 Governance Trainingen

Bekijk ook: Management accounting, Fraude management (financieel), Beleidskunde, Management Algemeen en Accountmanagement.

Bekijk ook: Management accounting, Fraude management (financieel) en Beleidskunde.

check_box_outline_blank

Risicomanagement voor bestuurders van woningcorporaties (4 PE)

Logo van Accent Organisatie Advies

Woningcorporaties staan bloot aan vele soorten risico’s. Voor een effectieve besturing van een woningcorporatie is het van belang te weten: …

check_box_outline_blank

Positie en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij NV en BV

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeMaandag 27 januari 2020 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers prof.mr. C.A. Schwarz Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogle…

check_box_outline_blank

Governance en NV en BV bestuur toezicht en het vennootschappelijk belang

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
date_rangeDonderdag 23 januari 2020 in Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers prof.mr. C.A. Schwarz Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogle…

check_box_outline_blank

Reputation-Based Governance

Logo van Perlego

It would be easy to cheat someone on eBay. However, an essential characteristic of the site prevents this from happening: buyer and seller …

check_box_outline_blank

Turbulence, Empowerment and Marginalised Groups in International Education Governance Systems

Logo van Perlego

This book investigates how governance at different levels can improve access to education for excluded communities. It conceptualises turbu…

check_box_outline_blank

Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen

Logo van YouBeDo

Bestuurders en commissarissen handelen vaak internationaal. Zij besturen over de nationale grenzen heen één of meer lichamen binnen het con…

check_box_outline_blank

De geschiedenis van corporate governance

Logo van YouBeDo

Alles wat we nodig hebben wordt gemaakt door ondernemingen. Maar wat zijn dat voor organisaties? Hoe worden ze bestuurd? En wat heeft de be…

check_box_outline_blank

Goede raad voor commissarissen

Logo van YouBeDo

Toezichthouden is al lang niet meer iets dat 'je er bij doet'. Het is een vak. Met verschillende disciplines die de toezichthouder zich eig…

check_box_outline_blank

Bestuurders in beeld

Logo van YouBeDo

Al vijftien jaar doet het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD onderzoek naar het profiel van zorgbestuurders; hoe …

check_box_outline_blank

Governance voor de schoolleider primair onderwijs

Logo van YouBeDo

Author(s): H. Klifman Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: January 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'

Logo van YouBeDo

Maarten Kroeze hield op 28 oktober 2005 als nog jonge man zijn oratie bij het aanvaarden van zijn leerstoel Ondernemingsrecht aan de Erasmu…

check_box_outline_blank

Bespiegelingen op governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw

Logo van YouBeDo

Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat stelt managementconsultant en hoogleraar…

check_box_outline_blank

Stijlenboek voor Bestuurders

Logo van YouBeDo

Author(s): Gerard Schouw Pieter Tops Stavros Zouridis Publisher: Sdu Uitgevers Published at: April 2018 Edition: 1

check_box_outline_blank

Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht

Logo van YouBeDo

Corporate governance codes zijn instrumenten van zelfregulering, zoals ook het bancaire tuchtrecht en de bankierseed. Deze bevatten normen d…

check_box_outline_blank

Aan de slag met policy governance

Logo van YouBeDo

Het Policy Governance®-systeem biedt een heldere scheiding van verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders. Dit handboek geeft een…