phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

46 Governance Trainingen

Bekijk ook: Management accounting, Beleidskunde, Management Algemeen, Accountmanagement en Fraude management (financieel).

Bekijk ook: Management accounting, Beleidskunde en Management Algemeen.

check_box_outline_blank

Voor Assistants - Corporate Governance

Logo van Assistant2
date_rangeDonderdag 3 oktober 2019 in Den Haag

As Assistant van nu werk je dichtbij de directie en/of MT en zie je hoe besluiten worden genomen. Het besturen van een bedrijf/ organisatie…

check_box_outline_blank

Risicomanagement voor bestuurders van woningcorporaties (4 PE)

Logo van Accent Organisatie Advies

Woningcorporaties staan bloot aan vele soorten risico’s. Voor een effectieve besturing van een woningcorporatie is het van belang te weten: …

check_box_outline_blank

Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap

Logo van OSR Juridische Opleidingen
date_rangeDinsdag 8 oktober 2019 in Locatie nog niet bekend en 1 andere datum

Onderwijsrecht: Governance en Medezeggenschap Het bestuur van onderwijsinstellingen is de afgelopen jaren veranderd. Voor de praktijk is het…

check_box_outline_blank

Bestuurders in beeld

Logo van YouBeDo

Al vijftien jaar doet het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD onderzoek naar het profiel van zorgbestuurders; hoe …

check_box_outline_blank

Aan de slag met policy governance

Logo van YouBeDo

Het Policy Governance®-systeem biedt een heldere scheiding van verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders. Dit handboek geeft een…

check_box_outline_blank

Commentaar & Context Corporate Governance Code

Logo van YouBeDo

Corporate governance in Nederland begint een eigen geschiedenis te krijgen. Op 8 december 2016 werd al weer de derde versie van de Nederlan…

check_box_outline_blank

Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen

Logo van YouBeDo

Bestuurders en commissarissen handelen vaak internationaal. Zij besturen over de nationale grenzen heen één of meer lichamen binnen het con…

check_box_outline_blank

De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'

Logo van YouBeDo

Maarten Kroeze hield op 28 oktober 2005 als nog jonge man zijn oratie bij het aanvaarden van zijn leerstoel Ondernemingsrecht aan de Erasmu…

check_box_outline_blank

Bespiegelingen op governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw

Logo van YouBeDo

Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat stelt managementconsultant en hoogleraar…

check_box_outline_blank

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Logo van YouBeDo

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen vertrekt waar de handboeken ophouden en wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden v…

check_box_outline_blank

Commentaar & Context Corporate Governance Code

Logo van YouBeDo

Corporate governance in Nederland begint een eigen geschiedenis te krijgen. Op 8 december 2016 werd al weer de derde versie van de Nederlan…

check_box_outline_blank

De geschiedenis van corporate governance

Logo van YouBeDo

Alles wat we nodig hebben wordt gemaakt door ondernemingen. Maar wat zijn dat voor organisaties? Hoe worden ze bestuurd? En wat heeft de be…

check_box_outline_blank

Goede raad voor commissarissen

Logo van YouBeDo

Toezichthouden is al lang niet meer iets dat 'je er bij doet'. Het is een vak. Met verschillende disciplines die de toezichthouder zich eig…

check_box_outline_blank

Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht

Logo van YouBeDo

In dit boek worden de grondslagen en uitgangspunten van corporate governance en financieel toezicht geanalyseerd, vergeleken en toegelicht.…

check_box_outline_blank

Stijlenboek voor Bestuurders

Logo van YouBeDo

Author(s): Gerard Schouw Pieter Tops Stavros Zouridis Publisher: Sdu Uitgevers Published at: April 2018 Edition: 1