Developing Windows Azure and Web Services (Examen: 70-487)

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats
Logo van Master it Training
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,1 Master it Training heeft een gemiddelde beoordeling van 8,1 (uit 88 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeRotterdam of Virtueel
20 sep. 2021 tot 24 sep. 2021
placeVirtual Classroom
11 okt. 2021 tot 15 okt. 2021
placeEindhoven of Virtueel
25 okt. 2021 tot 29 okt. 2021
placeEindhoven of Virtueel
1 nov. 2021 tot 5 nov. 2021
placeVianen of Virtueel
8 nov. 2021 tot 12 nov. 2021
placeVirtual Classroom
8 nov. 2021 tot 12 nov. 2021
placeEindhoven of Virtueel
22 nov. 2021 tot 26 nov. 2021
placeVirtual Classroom
6 dec. 2021 tot 10 dec. 2021
placeVianen of Virtueel
13 dec. 2021 tot 17 dec. 2021

Beschrijving

Bij Master it Training train je met onze unieke lesmethode Active Learning, hiermee leer je aantoonbaar effectiever!

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je slimmer en met meer plezier leert als je actief met je lesstof omgaat. Onze klassen zijn gevuld met maximaal 8 cursisten, Hierbij luister je niet passief naar een trainer, maar ga je interactief en 1-op-1 met de trainer aan de slag om ervoor te zorgen dat jouw leerdoelen behaald worden. De theorie maak je je oveel mogelijk zelf eigen, de nadruk van de begeleiding ligt op het begrijpen en toepassen van die theorie in de praktijk. Zo leer je alleen datgene wat je echt nodig hebt.

- Je bepaalt zelf je leertempo
- De trainer coacht je bij het definiëren van jouw leertraject
- Je onthoudt en begrijpt je nieuwe kennis beter
- Alles draait om toepassing van de stof in jouw praktijk

In deze training leer je hoe je diensten kunt ontwerpen en ontwikkelen die toegang hebben tot lokale en externe gegevens uit verschillende bronnen. Ook leer je hoe je services kunt ontwikkelen en implementeren in hybride omgevingen, waaronder onpremises servers en Microsoft Azure.Na afronding van deze training kun je: De basisconcepten van dienstenontwikkeling en data toegang strategieën beschrijven met behulp van het .NETplatform. Het Microsoft AzureCloudplatform en zijn computing, data en applicatie hosting aanbod beschrijven. Een datacentrische applicatie ontwerpen en ontwikkelen met behulp van Visual Studio 2017 en Entity Framework Core. HTTPservices ontwerpen, implementeren en gebruiken…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Windows Azure, Microsoft Windows Applicatie Ontwikkeling, Microsoft Azure, Azure IaaS en Cloud Computing.

Bij Master it Training train je met onze unieke lesmethode Active Learning, hiermee leer je aantoonbaar effectiever!

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je slimmer en met meer plezier leert als je actief met je lesstof omgaat. Onze klassen zijn gevuld met maximaal 8 cursisten, Hierbij luister je niet passief naar een trainer, maar ga je interactief en 1-op-1 met de trainer aan de slag om ervoor te zorgen dat jouw leerdoelen behaald worden. De theorie maak je je oveel mogelijk zelf eigen, de nadruk van de begeleiding ligt op het begrijpen en toepassen van die theorie in de praktijk. Zo leer je alleen datgene wat je echt nodig hebt.

- Je bepaalt zelf je leertempo
- De trainer coacht je bij het definiëren van jouw leertraject
- Je onthoudt en begrijpt je nieuwe kennis beter
- Alles draait om toepassing van de stof in jouw praktijk

In deze training leer je hoe je diensten kunt ontwerpen en ontwikkelen die toegang hebben tot lokale en externe gegevens uit verschillende bronnen. Ook leer je hoe je services kunt ontwikkelen en implementeren in hybride omgevingen, waaronder onpremises servers en Microsoft Azure.Na afronding van deze training kun je: De basisconcepten van dienstenontwikkeling en data toegang strategieën beschrijven met behulp van het .NETplatform. Het Microsoft AzureCloudplatform en zijn computing, data en applicatie hosting aanbod beschrijven. Een datacentrische applicatie ontwerpen en ontwikkelen met behulp van Visual Studio 2017 en Entity Framework Core. HTTPservices ontwerpen, implementeren en gebruiken met behulp van ASP.NET Core. HTTPservices uitbreiden met ASP.NET Core. Host services lokaal en in Microsoft Azure. Services voor zowel onpremises als Cloudomgevingen implementeren en de interface en het beleid voor hun services beheren. Een oplossing voor gegevensopslag, cache, distributie en synchroniseer gegevens kiezen. Services bewaken, loggen en problemen oplossen. Op claims gebaseerde identiteitsconcepten en standaarden beschrijven en authenticatie en autorisatie met Azure Active Directory implementeren. Schaalbare servicetoepassingen maken.

Let op. Deze training is exclusief het examen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor: Primair: .NETontwikkelaars die willen leren hoe ze services kunnen ontwikkelen en deze kunnen implementeren in hybride omgevingen. Secundair: .NETontwikkelaars met ervaring in het ontwikkelen van webtoepassingen die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen of het porteren van bestaande toepassingen naar Microsoft Azure.

Voorkennis voor de Developing Windows Azure and Web Services training

Voor het volgen van deze training dien je de volgende technische kennis moeten hebben: Ervaring met C # programmering en concepten zoals lambdaexpressies, LINQ en anonieme typen. De concepten van ntierapplicaties begrijpen. Ervaring met het bevragen en manipuleren van gegevens met ADO.NET.

Examen

70-487

Onderwerpen in de Developing Windows Azure and Web Services training

Module 1: Overview of service and cloud technologiesThis module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. The first lesson, “Key Components of Distributed Applications,” discusses characteristics that are common to distributed systems, regardless of the technologies they use. Lesson 2, “Data and Data Access Technologies” describes how data is used in distributed applications. Lesson 3, “Service Technologies,” discusses two of the most common protocols in distributed system and the .NET Core technologies used to develop services based on those protocols. Lesson 4, “Cloud Computing,” describes cloud computing and how it is implemented in Azure.Lessons Key Components of Distributed Applications Data and Data Access Technologies Service Technologies Cloud Computing Manipulating DataLab : Exploring the Work Environment Creating an ASP.NET Core project Create a simple Entity Framework model Create a web API class Deploy the web application to AzureAfter completing this module, students will be able to: Explain services architecture and hosting environments Explain cloud computing and the Microsoft Azure cloud platform Explain data access strategiesModule 2: Querying and Manipulating Data Using Entity FrameworkIn this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich objectrelational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.Lessons ADO.NET Overview Creating an Entity Data Model Querying DataLab : Creating a Data Access Layer using Entity Framework Creating a data model Query the DatabaseLab : Manipulating Data Create repository methods Test the model using SQL Server and SQLiteAfter completing this module, students will be able to: Describe basic objects in ADO.NET and explain how asynchronous operations work. Create an Entity Framework Core data model. Query data by using Entity Framework Core. Insert, delete, and update entities by using Entity Framework Core.Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIsASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)based services. In this module, you will be introduced to the HTTPbased services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTPbased services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab "Creating an ASP.NET Core Web APIs", you will create a web API and consume it from a client.Lessons HTTP Services Creating an ASP.NET Core Web API Consuming ASP.NET Core Web APIs Handling HTTP Requests and Responses Automatically Generating HTTP Requests and ResponsesLab : Creating an ASP.NET Core Web API Create a controller class Use the API from a browser Create a clientAfter completing this module, students will be able to: Design services by using the HTTP protocol. Create services by using ASP.NET Core Web API. Use the HttpRequest/IActionResult classes to control HTTP messages. Consume ASP.NET Web API services.Module 4: Extending ASP.NET Core HTTP ServicesASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customize the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services.Lessons The ASP.NET Core Request Pipeline Customizing Controllers and Actions Injecting Dependencies into ControllersLab : Customizing the ASP.NET Core Pipeline Use Dependency Injection to Get a Repository Object Create a Cache Filter Create a Debugging Middleware After completing this module, students will be able to: Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline. Customize Controllers and Actions. Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers.Module 5: Hosting Services OnPremises and in AzureIn this module you will learn how to host your application onpremises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions.Lessons Hosting Services onpremises Hosting Services in Azure App Service Packaging Services in Containers Implementing Serverless ServicesLab : Host an ASP.NET Core service in a Windows Service Creating a new ASP.NET Core Application Registering the Windows ServiceLab : Host an ASP.NET Core Web API in an Azure Web App Create a Web App in the Azure portal Deploy an ASP.NET Core Web API to the Web AppLab : Host an ASP.NET Core service in Azure Container Instances Publish the service to a Docker container Host the service in Azure Container InstancesLab : Implement an Azure Function Develop the service locally Deploy the service to Azure FunctionsAfter completing this module, students will be able: Host services onpremises by using Windows services and Microsoft Internet Information Services (IIS). Host services in the Azure cloud environment by using Web Apps, Docker containers, and Azure Functions. Package services in containers. Implement serverless services.Module 6: Deploying and Managing ServicesIn this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers.LessonsWeb Deployment with Visual Studio 2017Continuous Delivery with Visual Studio Team ServicesDeploying Applications to Staging and Production EnvironmentsDefining Service Interfaces with Azure API ManagementLab : Deploying an ASP.NET Core web service on LinuxPublish the ASP.NET Core web service for LinuxConfigure Nginx as a reverse proxyLab : Deploying to Staging and ProductionDeploy the application to productionCreate a staging slotSwap the EnvironmentsLab : Publishing a Web API with Azure API ManagementCreating an Azure API Management instanceTesting and managing the APIAfter completing this module, students will be able to: Explain Microsoft Internet Information Services (IIS) Web Deploy. Explain Azure Web Apps deployment by using a Microsoft Visual Studio Team Services build pipeline. Explain how to deploy web services to Azure Container Instances. Explain how to define service interfaces by using API Management and Swagger. Explain how to define policies by using API Management. Explain defining service interfaces using Azure API Management and SwaggerModule 7: Implementing Data Storage in AzureThis module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content.Lessons Choosing a Data Storage Mechanism Accessing Data in Azure Storage Working with Structured Data in Azure Geographically Distributing Data with Azure CDN Scaling with OutofProcess CacheLab : Storing Files in Azure Storage Store publicly accessible files in Azure Blobs Generate and store private files in Azure BlobsLab : Querying Graph Data with CosmosDB Create the CosmosDB graph database Query the CosmosDB databaseLab : Caching outofprocess with Azure Redis cache Create the Azure Redis Cache service Access the cache service from code Test the applicationAfter completing this module, students will be able to: Describe the architecture of Storage. Control access to your Storage items. Cache data using Azure Cache for Redis. Distribute data by using Microsoft Azure Content Delivery Network.Module 8: Diagnostics and MonitoringThis module explains how to monitor and log services, both onpremises and in Azure.Lessons Logging in ASP.NET Core Diagnostic Tools Application InsightsLab : Monitoring ASP.NET Core with ETW and LTTngCollect and view ETW eventsCollect and view LTTng eventsLab : Monitoring Azure Web Apps with Application Insights Add the Application Insights SDK Load test the web service Analyze the performance resultsAfter completing this module, students will be able to: Explain trace listeners Explain performance counters Explain ETW and LTTng events Demonstrate using App Insights to monitor servicesModule 9: Securing services onpremises and in Microsoft Azure This module describes claimbased identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorization by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.Lessons Explaining Security Terminology Securing Services with ASP.NET Core Identity Securing Services with Azure Active DirectoryLab : Using ASP.NET Core Identity Add ASP.NET Core Identity middleware Add authorization code Run a client application to test the serverLab : Using Azure Active Directory with ASP.NET CoreAuthenticate a client application using AAD B2C and MSAL.jsModule 10: Scaling Services This module explains how to create scalable services and applications and scale them automatically using Web Apps load balancers, Azure Application Gateway and Azure Traffic Manager.Lessons Introduction to Scalability Automatic Scaling Azure Application Gateway and Traffic ManagerLab : Load Balancing Azure Web Apps Prepare the application for loadbalancing Test the load balancing with instance affinity Test the load balancing without affinityLab : Load Balancing with Azure Traffic Manager Deploy an Azure Web App to multiple regions Create an Azure Traffic Manager profile After completing this module, students will be able to:Explain the need for scalability. Describe how to use load balancing for scaling services. Explain Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Azure Traffic Manager.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Master it Training, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.