Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

Niveau
Tijdsduur
Trainers
Wout (H.W.) EversMartin van Battum

Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

Maurits Instituut
Logo van Maurits Instituut
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,3 Maurits Instituut heeft een gemiddelde beoordeling van 9,3 (uit 8 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9,1
Gemiddeld cijfer voor Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap
Gebaseerd op 7 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Marco Veerman
Category Manager Energy & Services
9
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met veranderingen en hoe zij zich daar op inricht. Dit met de achtergrond dat Gasunie voor een verandering staat en opnieuw haar license to operate moet gaan definiëren. Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken.

Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is (en welke sector is dat niet?). Er zijn veel meer overeenkomsten tussen civiel en het leger dan dat er verschillen bestaan. Ik durf nu wel de stelling aan dat m.b.t. zelfsturende teams de burgermaatschappij nog veel kan leren van het leger. Met name de openheid van de bijdrage uit het leger heeft mij erg positief verrast." - 18-10-2018 17:23

"De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met verander… alles lezen - 18-10-2018 17:23

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Maurits Instituut biedt dit product standaard aan in de volgende regio's: Utrecht

Beschrijving

Deze unieke reeks masterclasses richt zich op wat u, en uw organisatie, op het terrein van management en leiderschap kunt leren van militaire organisaties. In 6 masterclasses brengen we theorie en praktijk bij elkaar en leert u hoe u de onderstaande onderwerpen toekomstgericht invult en hoe andere besturingsconcepten en bedrijfsprocessen uw organisatie kunnen verstevigen.

 • Toekomstvisie en Strategie,
 • Business Intelligence,
 • Planning, Besluitvorming en Communicatie,
 • Leiding en Sturing,
 • Teams, Teamperformance en Samenwerken,


Deelnemersprofiel

U bent omgevingsbewust en ambitieus. U wilt niet doen wat iedereen doet, u wilt “out of the box” uw horizon verbreden. U wilt een verschil make…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Leiderschap, Strategisch management, Motiveren, Teambuilding en Operationeel management.

Deze unieke reeks masterclasses richt zich op wat u, en uw organisatie, op het terrein van management en leiderschap kunt leren van militaire organisaties. In 6 masterclasses brengen we theorie en praktijk bij elkaar en leert u hoe u de onderstaande onderwerpen toekomstgericht invult en hoe andere besturingsconcepten en bedrijfsprocessen uw organisatie kunnen verstevigen.

 • Toekomstvisie en Strategie,
 • Business Intelligence,
 • Planning, Besluitvorming en Communicatie,
 • Leiding en Sturing,
 • Teams, Teamperformance en Samenwerken,


Deelnemersprofiel

U bent omgevingsbewust en ambitieus. U wilt niet doen wat iedereen doet, u wilt “out of the box” uw horizon verbreden. U wilt een verschil maken. Vandaar ook uw nieuwsgierig naar beproefde leiderschaps- en management inzichten uit een andere, voor u nog onbekende wereld. Daar wilt u meer van weten door horen, zien beleven en voelen. U bent bereid om uw eigen ervaringen in te brengen en te delen met anderen om wederzijds te leren.
Daarnaast loopt u met vraagstukken rond die gerelateerd zijn aan de thema’s van deze masterclasses. Uw vraagstukken als bijvoorbeeld:

 • Hoe verantwoord omgaan met; wetswijziging, ziekten, concurrentieverhoudingen, vergrijzing, compliance, crisis, nieuwe technologie, enz.
 • Hoe koers bepalen wat betreft; klantbinding in de keten, web/digitale dialoog, time-to-market verbeteren, concurrentievoordeel door kostenverlaging, enz.
 • Hoe richting en vorm geven aan; besturingsvraagstukken, voorkomen van inefficiency, klachtafhandeling, organisatie vormgeving, logistieke keten optimalisatie, standaardisatie, wendbaarheid, sourcing, enz.
 • Hoe richting bieden en de uitvoering besturen van; veranderactiviteiten, budgetoverschrijdingen, normen en standaarden, make or buy beslissingen, teambuilding, experimenteren met innovatieve ideeën.

Herkent u zich hierin? Dan is deze reeks masterclasses voor u!

Introductie

In een zestal masterclasses brengen we theorie en praktijk uit Bedrijfsleven en Militair bij elkaar. U zult zien wat de samenhang is tussen strategiebepaling, informatiemanagement, besluitvorming, team performance en leiderschap. Door de onderlinge discussies met deskundige begeleiding scherpt u uw blik op de materie. Middels het gebruik van praktijkgerichte cases laten we u complexe situaties doorleven. U ondervindt in verschillende realistische scenario’s hoe u de opgedane kennis kunt toepassen en daarmee in uw eigen organisatie in de toekomst het verschil kan maken.

De opbouw van elke masterclass bestaat uit een inleiding, gevolgd door ervaringen uit de civiele en/of militaire wereld. Vervolgens vergelijken we beide invalshoeken met elkaar, duiden we overeenkomsten en verschillen en identificeren we “lessons-to-be-learned”. Als afronding zal een (actuele, fictieve maar herkenbare) casus nader worden beschouwd waarbij voldoende ruimte is voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek.

De masterclasses vinden plaats op een goed bereikbare centrale locatie in Nederland. Ze beginnen om 14:30 uur en eindigen om 20:00 uur. Tijdens de masterclasses wordt gezorgd voor een goede maaltijd. Na afloop is volop gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

 
MASTERCLASS 1 | Toekomstvisie en Strategie
Deze masterclass gaat in op de vraag:

 • Zijn er “modellen” die mij helpen om een toekomstgerichte strategie te ontwikkelen die mijn organisatie helpen overleven en hoe zien deze modellen er uit?
 • Hoe ziet de voor mijn organisatie relevante toekomst er uit?
 • Wat betekent dit vervolgens?
 • Wat zou – alsdan – de ambitie of doelstelling moeten zijn vanuit het perspectief bedrijfscontinuïteit? En welke aandachtsgebieden zijn daarin relevant?
 • Welke eisen moet ik stellen aan een toekomst vaste organisatie?
 • Hoe borg ik de actualiteit van mijn visie en strategie?

Resultaat:
Aan het einde van de masterclass hebt u kennis genomen van:

 • Enkele bij Defensie gehanteerde modellen betreffende dit thema en wat dit tot op heden heeft opgeleverd,
 • Daarnaast is interactief met deze modellen gewerkt vanuit een casus en heeft u opvattingen en/of ervaringen met elkaar kunnen delen.

MASTERCLASS 2 | “Business Intelligence”- de Informatiefunctie
Deze masterclass gaat in op de vraag:

 • Hoe is de aandacht voor informatie binnen het bedrijf en hoe wordt bepaald welke informatie relevant en van belang is?
 • Op welke wijze wordt de benodigde informatie verzameld en beoordeeld?
 • Is er regie op, of en hoe is dit geregeld?
 • Wat wordt met de informatie gedaan?
 • Is het een “ad-hoc” activiteit of structureel?
 • Actionable Intelligence
 • Sturen met, op en dankzij Informatie
 • Netcentrisch werken
 • Heeft het militaire inlichtingen proces een toegevoegde waarde bij het doen van marktonderzoek in civiele sectoren.

Resultaat:
Aan het einde van de masterclass is inzicht verkregen in:

 • De toegevoegde waarde van goed Informatiemanagement
 • Hoe dit (Intelligence) bij Defensie is gerealiseerd
 • De positie van intelligence in relatie tot operatien en het besturen
 • De paralellen en verschillen tussen Defensie en bedrijfsleven.


MASTERCLASS 3 | Planning, besluitvorming en communicatie
Deze masterclass gaat in op:

De verschillen in besluitvorming. We vergelijken de verschillende modellen aan de hand van parameters, die hetzelfde zijn in militaire en civiele omgeving.

 • Hoe werkt het proces van militaire besluitvorming (inclusief planning) en hoe is daarbij de betrokkenheid van een staf.
 • Op welke wijze wordt het besluit “verwoord”.
 • Is er verschil in deze processen in een “vredessituatie” en in “gevechtsomstandigheden”. Zo ja, “welke en waarom?
 • Zijn er in essentie verschillen vergeleken met en civiele organisatie. Zo ja, welke?

Resultaat:
We tonen aan dat het kiezen van één of bepaalde besluitvormingsmodellen die doorleefd zijn in de gehele organisatie, leidt tot effectieve communicatie, draagvlak en navolgbaarheid.


MASTERCLASS 4 | Leiding en Sturing
De masterclass gaat in op kwesties als:

 • Wat zijn de verschillen tussen civiel managen en militair leiderschap?
 • Wat is of betekent leiderschap vanuit de optiek van uw organisatie? Hoe wordt dit thema in uw organisatie gewaardeerd?
 • Hoe krijgt dit gestalte en op welke wijze draagt het bij tot het “professioneel’ functioneren van uw organisatie?
 • Wat zijn de basis-karakteristieken van een goed leider; wat mag van die persoon worden verwacht?
 • Doet uw organisatie intern iets aan leiderschapsontwikkeling? Zo ja, waarom en hoe?
 • Is het leiderschap intern in het laatste decennium veranderd? Zo ja, waarom, hoe en is dit te merken?

Resultaat:
Aan het einde van de masterclass is inzicht verkregen in:

 • Hoe in moderne organisaties in een turbulente, voortdurend veranderende omgeving ook op een andere manier leiding en sturing gegeven kan worden, in vergelijking tot ‘traditioneel managen’.
 • Welke invloed de eigenschappen van een leider zijn in het wel of niet slagen van “missie”, welke dat dan ook is.
 • Hoe “Commandovoering” ook in civiele omgevingen een goed hanteerbare managementfilosofie en -methode is en hoe dit helderheid en houvast biedt in een oerwoud aan managementhypes.


MASTERCLASS 5 | Teams, Teamperformance en Samenwerking
Deze masterclass gaat in op:

 • Welke lessen zijn er te leren van de eeuwenlange ervaring van het werken met zelfstandig opererende teams?
 • Hoe creëer je samenhang tussen deze teams en hoe zorg je er voor dat een driedimensionale netwerkorganisatie effectief is en blijft?
 • Aan welke eisen moeten teams voldoen? En hoe zijn teams in te richten?
 • Aan welke randvoorwaarden moeten organisaties voldoen om in netwerken te kunnen opereren (“Netcentrisch werken”)?
 • Welke eisen stelt dit aan medewerkers en aan de andere elementen van de organisatie?
 • Wat houden die dan in?
 • Onder welke omstandigheden komt welk type team het best tot zijn recht? En hoe “organiseer” je dat?
 • Tot slot: wat betekent dit voor de dynamiek van de organisatie en op welke wijze kan het leiderschap vorm worden gegeven?

Beoogd resultaat:

 • U kunt de aangeleerde principes van “Strategie en Business Intelligence Besluitvorming”, “Leidinggeven” en “Uitvoering” toepassen in de praktijk.
 • U heeft een beter inzicht gekregen in hun eigen rol en verantwoordelijkheden tijdens verschillende situaties.
 • U heeft o.a. nieuwe tools in handen die u in staat stellen om met alle betrokken partijen waar u mee samenwerkt, het voorgenomen eindresultaat te bereiken. Onder meer door informatie te delen zodat men allemaal hetzelfde beeld van de situatie heeft en op basis daarvan de eigen bijdrage kan afstemmen alsook het besef dat slimme samenwerking een “conditio-sine-qua-non” is.
 • Daarnaast weet u hoe deze vorm van samenwerken gerealiseerd kan worden.


MASTERCLASS 6 | Integrale Samenvatting en Business Case
Gedurende de voorgaande masterclasses is er door de docenten en de verschillende sprekers veel informatie en stof tot nadenken aangereikt. Tijdens het eerste deel van deze laatste masterclass in de reeks wordt tijd besteed aan een integraal samenvatting van alle voorgaande masterclasses.

Echter, de aangeleerde stof, theorie en principes zijn slechts de basis. Het doel is – ontegenzeggelijk – het praktisch kunnen toepassen ervan. Daarom bestaat het tweede deel van deze masterclass bestaat uit een aantal korte cyclische scenario’s waarin de deelnemers in staat worden gesteld de aangeleerde principes van “Strategie en Business Intelligence Besluitvorming”, “Leidinggeven” en “Uitvoering”, uit de voorgaande masterclasses, toe te passen.

Beoogd resultaat:

 • U kunt de aangeleerde principes van “Strategie en Business Intelligence Besluitvorming”, “Leidinggeven” en “Uitvoering” toepassen in de praktijk.
 • U heeft een beter inzicht gekregen in hun eigen rol en verantwoordelijkheden tijdens verschillende situaties.


DOCENTEN:

 • Wout Evers
 • Martin van Battum


GASTSPREKERS:
Zullen aanwezig zijn voor extra inspiratie en inzichten.

9,1
Gemiddeld cijfer voor Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap
Gebaseerd op 7 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Marco Veerman
Category Manager Energy & Services
9
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met veranderingen en hoe zij zich daar op inricht. Dit met de achtergrond dat Gasunie voor een verandering staat en opnieuw haar license to operate moet gaan definiëren. Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken.

Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is (en welke sector is dat niet?). Er zijn veel meer overeenkomsten tussen civiel en het leger dan dat er verschillen bestaan. Ik durf nu wel de stelling aan dat m.b.t. zelfsturende teams de burgermaatschappij nog veel kan leren van het leger. Met name de openheid van de bijdrage uit het leger heeft mij erg positief verrast." - 18-10-2018 17:23

"De reden voor mij om mij in te schrijven voor de masterclass was dat ik nieuwsgierig was hoe een instituut als het leger omgaat met verander… alles lezen - 18-10-2018 17:23

starstarstarstarstar_half
Marco Veerman
Hoofd Security Operations Center
9
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoofdreden mij in te schrijven voor deze masterclass reeks. Het programma zit goed in elkaar en er goed over nagedacht. Ik ben dan ook absoluut tevreden over wat de masterclasses mij geboden hebben en beveelt deze reeks van harte aan." - 18-10-2018 17:21

"Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoof… alles lezen - 18-10-2018 17:21

starstarstarstarstar_half
Marco Veerman
Market Risk Management Senior Analyst
9
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertalen naar de werkvloer. Dat was voor mij de belangrijkste reden om me in te schrijven voor deze masterclass reeks. Tijdens de verschillende masterclasses kwam een ruim aantal inspirerende (en soms heel herkenbare) verhalen voorbij uit de civiele en militaire praktijk, met veel openheid over wat wel en niet heeft gewerkt. Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan.
Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. De fijne locatie en lekker eten zorgde voor een ontspannen sfeer en plezier en gaf ook ruimte aan waardevolle uitwisselingen. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan." - 18-10-2018 17:20

"Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertale… alles lezen - 18-10-2018 17:20

starstarstarstarstar_half
Marco Veerman
Coördinator Cameratoezicht NS
9
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze masterclass reeks heeft daarin voorzien en heeft mij veel inzichten opgeleverd. Daarom beveel ik de masterclass reek “Anders Kijken” van harte aan." - 18-10-2018 17:17

"Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze mastercla… alles lezen - 18-10-2018 17:17

starstarstarstarstar
Marco Veerman
Zorggroepmanager Acute en Intensieve Zorg
10
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is mijn tijdens deze masterclasses duidelijk geworden dat Defensie en de zorg veel overeenkomsten hebben en dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Ik ben dan ook zeer tevreden over hetgeen de masterclasses mij hebben geboden. De bijdragen vanuit de Defensie point- of-view waren voor het meest interessant omdat ik Defensie eigenlijk slecht ken en er ook een ander beeld van had.

Wat mij aangenaam verraste was de open en eerlijkheid waarmee zowel de militaire- als civiele sprekers vertelde over hun ervaringen in relatie tot uitdagingen waar zijn in hun eigen werkt mee te maken hadden. Heel eerlijk en informatief.

Hoe ik deze nieuwe kennis en inzichten in de praktijk ga toepassen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wel weet ik dat er (veel) winst te behalen valt in de samenwerking tussen Defensie en zorg. Mede daarom wil ik deze masterclass van harte aanbevelen." - 18-10-2018 15:37

"Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is… alles lezen - 18-10-2018 15:37

starstarstarstarstar_border
Marco Veerman
Senior Beleidsmedewerker GHOR
8
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"Ik wilde vooral meer te weten te komen over militair versus civiel leiderschap, en wat ik daarvan kom leren. Wat dat betreft heeft deze masterclass reeks aan mijn verwachtingen voldaan. Ik zou wel graag zien dat er wat meer aansluiting bij de praktijk van de deelnemers wordt gecreëerd." - 18-10-2018 15:33

"Ik wilde vooral meer te weten te komen over militair versus civiel leiderschap, en wat ik daarvan kom leren. Wat dat betreft heeft deze mast… alles lezen - 18-10-2018 15:33

starstarstarstarstar
Marco Veerman
10
Masterclass reeks | Anders kijken naar Management en Leiderschap

"“Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken. Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is." - 18-10-2018 14:47

"“Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met … alles lezen - 18-10-2018 14:47

Martin van Battum
Martin van Battum
Maurits Instituut - Associate & Trainer

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Maurits Instituut, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.