Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

Ogive Opleidingen en Trainingen
Logo van Ogive Opleidingen en Trainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 Ogive Opleidingen en Trainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 48 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9,4
Gemiddeld cijfer voor Hoger Personeelsmanagement HRM HBO
Gebaseerd op 9 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar
Teunis
10
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Ik ben al even in de functie van personeelsfunctionaris, maar ben er ingerold.
Daarom had ik behoefte aan een goede opleiding waar ik veel kon leren, maar ook een papiertje kreeg.
Ik heb deze opleiding daarom bij Ogive opleidingen gevolgd. En met veel plezier.
Leuke opleiding, fijne docent die moeilijke onderwerpen makkelijk kon uitleggen en een leuke groep.
Super naar de zin gehad." - 11-03-2019 16:05

"Ik ben al even in de functie van personeelsfunctionaris, maar ben er ingerold. Daarom had ik behoefte aan een goede opleiding waar ik veel … alles lezen - 11-03-2019 16:05

Startdata en plaatsen

placeAmsterdam
11 sep. 2023 tot 25 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
placeRotterdam
11 sep. 2023 tot 25 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
placeUtrecht
11 sep. 2023 tot 25 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
placeRotterdam
9 okt. 2023 tot 25 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
placeUtrecht
9 okt. 2023 tot 25 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
placeAmsterdam
28 nov. 2023 tot 18 jun. 2024
check_circle Startgarantie
placeAmsterdam
18 dec. 2023 tot 27 mei. 2024
check_circle Startgarantie
placeRotterdam
18 dec. 2023 tot 27 mei. 2024
computer Online: Teams
18 dec. 2023 tot 27 mei. 2024
placeUtrecht
18 dec. 2023 tot 27 mei. 2024
check_circle Startgarantie
placeAmsterdam
9 jan. 2024 tot 30 sep. 2024
check_circle Startgarantie
placeRotterdam
9 jan. 2024 tot 30 sep. 2024
check_circle Startgarantie
placeUtrecht
27 feb. 2024 tot 12 nov. 2024
check_circle Startgarantie

Beschrijving

Ogive en ook de opleidingen zijn gecertificeerd door het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) en geregistreerd in het CRKBO Centraal register Kort Beroeps Onderwijs. In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Hoger Personeelsmanagement HRM

De opleiding Hoger Personeelsmanagement HRM is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het diploma Hoger Personeelsmanagement HRM.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt in deze opleiding Hoger Personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

Doelgroep
Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een  diploma Hoger Personeelsmanagement-HRM willen behalen .

Studieprogramma

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

"Is de opleiding "HBO Personeelsmanagement HRM met erkend diploma" ook geschikt als je nog geen baan hebt in HR?"

Gevraagd door Ilona - 04-10-2019 10:13
Voor de HBO Personeelsmanagement is het belangrijk dat de persoon een HR gerichte baan heeft of op de korte termijn zal hebben. Dit in verband met de oefeningen die binnen de organisatie uitgevoerd moeten worden. Bovendien schrijft de cursist een scriptie over een organisatie-HRM onderwerp. Wanneer dit niet het geval is, dan zou de basisopleiding personeelsmanagement een goed alternatief kunnen zijn. Daar is het mogelijk om een theorie examen te doen.
Bas Spijker
Beantwoord door Bas Spijker (Springest adviseur)

Ogive en ook de opleidingen zijn gecertificeerd door het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) en geregistreerd in het CRKBO Centraal register Kort Beroeps Onderwijs. In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Hoger Personeelsmanagement HRM

De opleiding Hoger Personeelsmanagement HRM is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het diploma Hoger Personeelsmanagement HRM.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt in deze opleiding Hoger Personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

Doelgroep
Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een  diploma Hoger Personeelsmanagement-HRM willen behalen .

Studieprogramma

Module Strategisch HRM / Personeelsmanagement en personeelsbeleid

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting.
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting
 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager
 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organistaie en managementtheorie, o.a. HRM kubus van Pol., leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisatie, theory U; Mintzberg, Collins, Covey, De Caluwé, Quinn, Senge, Scharner, Galbraith, Lawrence en Lorsch etc.

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie
 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden
 • Personeelsadministratie

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Taak- en functieanalyse vertalen in functie- en competentieprofielen?
 • Competentiemanagement gebruiken bij beoordeling en loopbaanontwikkeling.
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet
 • Vacature opstellen aan de hand van een profielschets en een beloningssystematiek

Werving en selectie

 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Ontwerpen van W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toestbare selectiecriteria opzetten
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk
 • Afstemming W&S op arbeidsmarkt
 • Interne en externe werving en selectie procedures, gesprekken en technieken
 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen, incl coahng, mentor, intervisie

Personeelsontwikkeling

 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur
 • Toepassing in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Opstellen van competentieprofielen
 • Opzetten van een Management Development programma
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze
 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing.
 • Beëindiging dienstverband

Module Personeelsbeoordeling en beloning

 • Relatie tussen organisatiedoelen, strategisch personeelsbeleid, functieclassificatie en beloningssystemen
 • Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
 • Beoordelingsgesprek voeren
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning
 • Beloning en motivatie van medewerkers

Diversiteit

 • Opzetten diversiteitsbeleid
 • Wet en regelgeving
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,..
 • Wettelijke bepalingen van toepassing op het arbeidsrecht en op arbeidsovereenkomsten
 • Ontwikkelingen van sociale wetgeving en de volksverzekering
 • Overleggen binnen de wettelijk verplichte vormen van inspraak, zoals ondernemingsraad
 • Outplacement methoden

Examenvoorbereiding
-----

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding Hoger personeelsmanagement-HRM heeft als doelen:
1-u een gedegen opleiding te bieden met kennis die u direct in de praktijk kunt toepassen.

2-u te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet
De opleiding is praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Niveau

HBO werk- of denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk.

Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.


9,4
Gemiddeld cijfer voor Hoger Personeelsmanagement HRM HBO
Gebaseerd op 9 ervaringen
starstarstarstarstar
Teunis
10
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Ik ben al even in de functie van personeelsfunctionaris, maar ben er ingerold.
Daarom had ik behoefte aan een goede opleiding waar ik veel kon leren, maar ook een papiertje kreeg.
Ik heb deze opleiding daarom bij Ogive opleidingen gevolgd. En met veel plezier.
Leuke opleiding, fijne docent die moeilijke onderwerpen makkelijk kon uitleggen en een leuke groep.
Super naar de zin gehad." - 11-03-2019 16:05

"Ik ben al even in de functie van personeelsfunctionaris, maar ben er ingerold. Daarom had ik behoefte aan een goede opleiding waar ik veel … alles lezen - 11-03-2019 16:05

starstarstarstarstar_half
A.Doorenbos
9
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Leuke opleiding die gericht is op de personeelsmedewerker en manager.
Leuke groep, veel geleerd dat ook in de praktijk is toe te passen. Kundige en aardige docent. Opleidingsdagen prima te doen.
Lesstof sluit prima aan bij examen. Ook prima bereikbaar met openbaar vervoer" - 03-11-2016 16:52

"Leuke opleiding die gericht is op de personeelsmedewerker en manager. Leuke groep, veel geleerd dat ook in de praktijk is toe te passen. Ku… alles lezen - 03-11-2016 16:52

starstarstarstarstar
Eveline R
10
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Superopleiding! Docent was enthousiast, to-the-point en het was duidelijk dat hij over een enorme hoeveelheid kennis en ervaring uit de praktijk beschikt. Dit maakte de opleiding dan ook extra interessant! Waar sommige opleidingen vooral theoretisch gericht zijn, was bij deze opleiding een duidelijke koppeling naar de praktijk die direct toepasbaar was. Het cursusmateriaal was daarnaast interessant, overzichtelijk en gemakkelijk om mee te werken. Omdat er gewerkt wordt met kleine groepen mensen is er veel persoonlijke aandacht en ruimte voor vragen. Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan deze opleiding en dit opleidingsinstituut en zal zeker nog andere opleidingen bij deze opleider volgen in de toekomst." - 23-07-2014 13:07

"Superopleiding! Docent was enthousiast, to-the-point en het was duidelijk dat hij over een enorme hoeveelheid kennis en ervaring uit de prak… alles lezen - 23-07-2014 13:07

starstarstarstarstar
Renate Rens
10
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Uitstekende cursus met direct toepasbare kennis. Docent heeft veel ervaring, is enthousiast, stimuleert en geeft je zelfvertrouwen. En dat was precies wat ik op dat moment nodig had. Zeker een aanrader.
" - 20-03-2014 15:35

"Uitstekende cursus met direct toepasbare kennis. Docent heeft veel ervaring, is enthousiast, stimuleert en geeft je zelfvertrouwen. En dat w… alles lezen - 20-03-2014 15:35

starstarstarstarstar_half
Anoniem
9
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Door deze opleiding heb ik meer kennis opgedaan op HRM-gebied, voornamelijk praktijkgericht zodat je het gelijk kan toepassen in je werkgebied.
Een goede aanvulling op mijn functie." - 11-06-2013 08:37

"Door deze opleiding heb ik meer kennis opgedaan op HRM-gebied, voornamelijk praktijkgericht zodat je het gelijk kan toepassen in je werkgebi… alles lezen - 11-06-2013 08:37

starstarstarstarstar
Anoniem
Beleidsmedewerker
10
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"De trainingen zijn praktisch ingericht en geven een goede theoretische onderbouwing. De training werkt toe naar een mondeling en schriftelijk landelijk examen. Alles in de training is daarop gericht. De kleinschaligheid is erg prettig. Alle onderwerpen worden in relatie tot elkaar gezet in klare taal." - 27-05-2013 11:56

"De trainingen zijn praktisch ingericht en geven een goede theoretische onderbouwing. De training werkt toe naar een mondeling en schriftelij… alles lezen - 27-05-2013 11:56

starstarstarstarstar_half
Anoniem
HR adviseur
9
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Goede en complete cursus. Heeft mij een goede aanvulling gegeven op mijn werk als HR adviseur. Theoretisch kader en de praktische toepassing ervan heeft mijn werk naar een hoger plan gebracht. Zeer tevreden! " - 27-05-2013 11:56

"Goede en complete cursus. Heeft mij een goede aanvulling gegeven op mijn werk als HR adviseur. Theoretisch kader en de praktische toepassing… alles lezen - 27-05-2013 11:56

starstarstarstarstar_half
Anoniem
9
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Ik zocht naar een goede opleiding waarmee ik mijn kennis en ervaring kon aanvullen. En dat heb ik met deze opleiding gevonden.
Leuke opleiding en ervaren docent die moeilijke onderwerpen op een eenvoudige manier kon uitleggen.
Ook nog een erkend diploma." - 16-05-2013 13:31

"Ik zocht naar een goede opleiding waarmee ik mijn kennis en ervaring kon aanvullen. En dat heb ik met deze opleiding gevonden. Leuke opleid… alles lezen - 16-05-2013 13:31

starstarstarstarstar_half
Anoniem
9
Hoger Personeelsmanagement HRM HBO

"Prima gedegen en informatieve opleiding. Kan ik goed gebruiken om m'n werk meer body te geven. De docent kon op een eenvoudige en uitstekende manier de stof uitleggen.
ik heb er veel van geleerd." - 14-05-2013 13:55

"Prima gedegen en informatieve opleiding. Kan ik goed gebruiken om m'n werk meer body te geven. De docent kon op een eenvoudige en uitstekend… alles lezen - 14-05-2013 13:55

Hieronder vind je de veelgestelde vragen van andere bezoekers. Als je ook een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

"Is de opleiding "HBO Personeelsmanagement HRM met erkend diploma" ook geschikt als je nog geen baan hebt in HR?"

Gevraagd door Ilona - 04-10-2019 10:13
Voor de HBO Personeelsmanagement is het belangrijk dat de persoon een HR gerichte baan heeft of op de korte termijn zal hebben. Dit in verband met de oefeningen die binnen de organisatie uitgevoerd moeten worden. Bovendien schrijft de cursist een scriptie over een organisatie-HRM onderwerp. Wanneer dit niet het geval is, dan zou de basisopleiding personeelsmanagement een goed alternatief kunnen zijn. Daar is het mogelijk om een theorie examen te doen.
Bas Spijker
Beantwoord door Bas Spijker (Springest adviseur)

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op, en delen ze met Ogive Opleidingen en Trainingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.