thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

318 Lerarenopleidingen / Docentenopleidingen

Bekijk ook: Leraar Basisonderwijs / PABO, Montessori, Opleidingskunde, Voortgezet Onderwijs, Onderwijsmanagement / Onderwijskunde, Onderwijsassistent, Lerarenopleiding Wiskunde, Klassenmanagement, Train de trainer en Trainingsacteur.

check_box_outline_blank

Schoolopleider samen opleiden in vo en mbo - Speciaal voor (startende) schoolopleiders in opleidingsscholen

Logo van Hogeschool Utrecht
Utrecht

De schoolopleider op een opleidingsschool is verantwoordelijk voor aansturing van de werkplekbegeleider die de Leraren in Opleiding (student…

check_box_outline_blank

Lerarenopleiding Docentopleiding incl. Groepdynamiek

Logo van VentureSense

VentureSense zet zich in om docenten te stimuleren vernieuwend te denken over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van onderwijs wa…

check_box_outline_blank

Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie deeltijd

Logo van Hogeschool Rotterdam - Rotterdam Academy

De deeltijd Lerarenopleiding Algemene Economie heeft een vernieuwde opzet. Je bevoegdheid halen in 2 jaar is mogelijk, afhankelijk van je we…

check_box_outline_blank

Motiverend communiceren in de klas: de rollen van de leraar en de BegripsCode

Logo van De BegripsAcademie

Martie Slooter geniet autoriteit in het onderwijs vanwege haar bestseller De Vijf Rollen van de Leraar. Samen met Martie ontwikkelde de Begr…

check_box_outline_blank

Leraar Engels - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisselin…

check_box_outline_blank

Leraar Economie - voltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dan is het beroep leraar Economie en daarmee de Lerarenopleiding Economie iets voor jou! Op de lerarenopleiding economie van de HAN helpen w…

check_box_outline_blank

Lerarenopleiding basisonderwijs - voltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Als je start met de lerarenopleiding basisonderwijs, kies je voor Pabo Arnhem of Pabo Nijmegen. Kortom, een pabo waar wat te kiezen valt! De…

check_box_outline_blank

Leraar Wiskunde - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisselin…

check_box_outline_blank

Leraar Natuurkunde - voltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseli…

check_box_outline_blank

Module Oriëntatie op het beroep Leraar - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Met deze oriënterende module proef je hoe de praktijk van een leraar eruit ziet. Je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn voor het uitoe…

check_box_outline_blank

Leraar Geschiedenis - voltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dan is de lerarenopleiding geschiedenis dé opleiding voor jou! Met geschiedenis haal je automatisch ook een bevoegdheid voor Staatsinrichtin…

check_box_outline_blank

Module Leraar Economie: vakdidactiek - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De vakdidactiek houdt zich vooral bezig met het “hoe” van het lesgeven in economie. We verkennen hoe je economische begrippen en concepten k…

check_box_outline_blank
check_box_outline_blank

Leraar Montessorionderwijs (opleiding) - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wilt u bevoegd werkzaam zijn in een montessoribasisschool? Wilt u kennismaken met het montessoriopvoeding- en onderwijsconcept? De opleiding…

check_box_outline_blank

Module Leraar Economie Inleiding Vakinhoud - deeltijd

Logo van HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In deze module wordt de basis gelegd voor de leerlijnen Algemene economie en Bedrijfseconomie. De onderwerpen zijn erop gericht om je te la…

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs (VO)

Als je als leraar op een school aan de slag wilt, is een lerarenopleiding een logische keuze. Voor het basisonderwijs hebben we hiervoor een aparte categorie op Springest. In deze categorie vind je dus alles behalve de basisonderwijs leraar opleidingen, trainingen en cursussen.

Een baan als leraar is niet voor iedereen weggelegd, dit blijkt ook uit het grote lerarentekort van de laatste jaren. Toch kan het veel voldoening, afwisseling en uitdaging geven. Verschillende competenties komen aan bod bij een opleiding tot docent: leidinggeven, motiveren, stimuleren samenwerken en reflecteren. Voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs specialiseer je jezelf in een bepaald vakgebied en ga je je enthousiasme daarvoor overbrengen op andere jonge mensen.

Eerstegraads bevoegdheid

Voor een eerstegraads bevoegdheid moet je een lerarenopleiding of master halen op de Universiteit. Hiermee mag je les geven aan de bovenbouw van het VWO.

Tweedegraads bevoegdheid

Een tweedegraads bevoegdheid haal je op het HBO. Hiermee ben je bevoegd om op het MBO, HBO of onderbouw van het VWO les te geven.

Voordelen Lerarenopleiding

Goede baankans

Je hebt een goede baankans, er zijn altijd leraren nodig. Met het oog op de vergrijzing zal de vraag naar leraren nog meer stijgen.

Veel vrijheid

Je krijgt veel vrijheid als docent. Je hebt de mogelijkheid om je eigen lesprogramma, toetsen en in een bepaalde mate ook je lesstof te bepalen. Je kunt je baan zo uitdagend maken als je zelf wilt.

Je levert een investering in de toekomst

Door les te geven help je leerlingen hun kansen te vergroten en hen kennis bij te brengen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.

Mogelijkheid doorstroming andere functies

Als je behalve je taken als leraar nog wat extra verantwoordelijkheid wil hebben, kun je doorstromen naar functies als decaan, mentor, coördinator of schooldirecteur.

Aandachtspunten Lerarenopleiding

Specifiek of breed?

Als je het leuker vindt om je met verschillende vakgebieden bezig te houden is een opleiding tot leraar VO wellicht niet de opleiding die je zoekt. Een opleiding tot basisonderwijs is zeer breed en misschien meer wat je zoekt.

Verschillende opleidingen voor verschillende bevoegdheden

Indien je graag les zou willen geven op het niveau bovenbouw VWO, heb je vaak een masteropleiding nodig. Wil je echter op het MBO of HBO lesgeven is een HBO graad voldoende. Het is belangrijk hier van te voren goed overna te denken.

Tips voor het maken van een goede keuze