school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 92.000 cursussen & opleidingen.

228 Boek Voortgezet Onderwijs Opleidingen

Bekijk ook: Onderwijsmanagement / Onderwijskunde, Lerarenopleiding / Docentenopleiding, Leraar Basisonderwijs / PABO en Pedagogisch Didactische Aantekening.

Bekijk ook: Onderwijsmanagement / Onderwijskunde, Lerarenopleiding / Docentenopleiding en Leraar Basisonderwijs / PABO.

check_box_outline_blank

Lean Six Sigma voor het Hoger Onderwijs

Logo van 5ST3PS

Lean en Six Sigma voor het hoger onderwijs 1e druk is een boek van Willem Salentijn uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 978900188…

check_box_outline_blank

Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs

Logo van YouBeDo

Al een halve eeuw kent ons land een politiek gedirigeerde geschiedenis van onderwijsvernieuwingen die qua omvang haar weerga niet heeft. Ho…

check_box_outline_blank

Coaching in het primair onderwijs

Logo van YouBeDo

Het begrip coaching, een vorm van directe begeleiding, wordt in dit boek in een breder kader geplaatst. Coaching wil het functioneren van d…

check_box_outline_blank

Positive behaviour support in het voortgezet onderwijs

Logo van YouBeDo

Dit boek is een handleiding voor teams in het voortgezet onderwijs die denken aan de invoering van of bezig zijn met het implementeren van …

check_box_outline_blank

Interventies in het onderwijs

Logo van YouBeDo

Werken aan goede verhoudingen is het tweede deel in de serie Interventies in het onderwijs, een drietal themaboeken over schoolpsychologie w…

check_box_outline_blank

Als leidinggeven in het onderwijs je vak is

Logo van YouBeDo

Visie vormen, samenwerken, motiveren, plannen en ook nog eens zelf op de hoogte blijven en bijleren... De moderne leidinggevende in het ond…

check_box_outline_blank

In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap

Logo van YouBeDo

Opvoeding en onderwijs zijn dagelijkse mediakost: dan is er weer een pleidooi voor een nieuw onderwijsconcept, dan een notitie over opvoedi…

check_box_outline_blank

Handelingsgericht werken in passend onderwijs

Logo van YouBeDo

Handelingsgericht werken en passend onderwijs sluiten goed op elkaar aan: bij het centraal stellen van kansen, mogelijkheden en onderwijsbe…

check_box_outline_blank

IZES secundair onderwijs

Logo van YouBeDo

De verhoogde aandacht voor kwaliteitszorg in het onderwijs en de toenemende autonomie van de lokale scholen(gemeenschap) maken een duidelij…

check_box_outline_blank

Autisme in de klas

Logo van YouBeDo

Wat is autisme? Hoe kan autisme zich uiten in de klas? Hoe kan ik als leraar hiermee omgaan zonder de andere leerlingen uit het oog te verl…

check_box_outline_blank

Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden

Logo van YouBeDo

Scheiden breekt niet het gezamenlijk gezag, zo zegt de wet al sinds 1998. Met de wet 'Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden', in wer…

check_box_outline_blank

Regie in de klas

Logo van YouBeDo

Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs of uit de lerarenopleiding kunnen hier nieuwe, werkbare impulsen en inzichten ontdekken o…

check_box_outline_blank

Mentor voor het voortgezet onderwijs

Logo van YouBeDo

Mentoren in het voortgezet onderwijs vragen zich vaak af hoe ze het beste invulling kunnen geven aan hun taak als leerlingbegeleider. Vanui…

check_box_outline_blank

75 Modellen van het onderwijs

Logo van YouBeDo

Het denken en werken vanuit onderwijsmodellen is voor iedereen die in het onderwijs werkt dagelijkse kost. Onderwijsontwikkelaars, docenten…

check_box_outline_blank

3000 jaar denkers over onderwijs

Logo van YouBeDo

Er zijn filosofische uitspraken over onderwijs die tot wel 3000 jaar teruggaan. En wat blijkt? De ideeën over onderwijs zijn in feite in al…