Professionele Ontmoeting Nieuwe Zaaksbehandeling in het bestuursrecht

Deze training is helaas verwijderd door de aanbieder (OSR Juridische Opleidingen)

Alternatieven voor deze training

Algemene Wet Bestuursrecht Basis

Met de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt al heel wat jaren gewerkt. De wet bevat algemene regels voor de verhouding …

Actualiteiten Rechtsbescherming bij aanbestedingen

AanleidingHet aanbestedingsrecht ontwikkelt zich in hoog tempo. Steeds meer advocaten, juristen en rechters krijgen te maken met het aanbes…

INSOLAD - Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

De Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten wordt georganiseerd door Erasmus Academie in samenwerking met de V…

Specialisatie legal business mediator

Een legal business mediator moet duidelijk kunnen sturen op het proces en daarnaast ook een actieve rol vervullen bij de inhoudelijke aspec…

Masterclass: Huurdersparticipatie

Per 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. Deze wet stelt nieuwe kaders voor het functioneren van Toegelaten Instellingen (T…

Vrij te laten bedrag (Vtlb) berekenen (schuldhulpverlening)

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzie…

Product management

Een productmanager is een ware spin in het web, werkzaam op verschillende kennisgebieden en met diverse afdelingen. Een centrale rol die he…

Totale Communicatie bij Cliënten met Verstandelijke Beperkingen - Basis

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of later optredende beperking in het intellectueel functioneren. Het komen …

Beheer van Basisregistraties

Afdelingen binnen gemeenten krijgen steeds meer te maken met afdelingsoverstijgende processen. De waarde van juiste gegevens is voor alle a…

Inleiding pensioen in het arbeidsrecht

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van het pen…

Not for humans