star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 138.000 onafhankelijke ervaringen.

16 Bodem & bodemsanering trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Omgevingsrecht, Grondmechanica, Grondverwerving, Grondbeleid, Omgevingswet en Grondverzet.

Bekijk ook: Omgevingsrecht, Grondmechanica en Grondverwerving.

check_box_outline_blank

Basiscursus Bodem

Logo van Geoplan cursussen en congressen

De vijfdaagse basiscursus in het werkveld aanpak en beheer van bodemverontreiniging Inleiding Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreinigi…

check_box_outline_blank

Bodem in de Omgevingswet

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 15 november 2023 in Utrecht

Specifieke consequenties Omgevingswet voor het werkveld bodem/ondergrond De huidige praktijk, het overgangsrecht en de nieuwe praktijk naas…

check_box_outline_blank

Bodem: toekomstbestendig

Logo van Scobe Academy
STAP-budget erkend
placeMaandag 2 oktober 2023 in Gouda

Het werkveld bodem verandert. Verschuiving van taken en nieuwe maatschappelijke vraagstukken hebben een andere benadering nodig. In hoeverr…

check_box_outline_blank

Leergang Bodemonderzoek

Logo van Geo-ICT Training Center, Nederland
placeDonderdag 5 oktober 2023 in Apeldoorn en 17 andere datums

De komende jaren gaat er veel gebeuren in de openbare ruimte. Aan iedere bouw- en infra project gaat een gedegen bodemonderzoek vooraf. In …

check_box_outline_blank

Bodem in de Omgevingswet (basis + verdieping)

Logo van Berghauser Pont Academy
placeWoensdag 15 november 2023 in Utrecht

Hybride: combinatie van de basis via een online zelfstudiemodule en de verdiepingscursus op locatie Basis: e-cursus Inleiding Omgevingswet …

check_box_outline_blank

Basiscursus Bodem

Logo van Berghauser Pont Academy
placeDinsdag 31 oktober 2023 in Utrecht

Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering Alle relevante wet- en regelgeving Pr…

check_box_outline_blank

Bodem in de Omgevingswet

Logo van Scobe Academy
STAP-budget erkend
placeMaandag 2 oktober 2023 in Büchnerweg 7, Gouda

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van provincies naar gemeenten. De nieuwe regelgeving …

check_box_outline_blank

Bodem in maatschappelijke opgaven

Logo van Scobe Academy
STAP-budget erkend
placeMaandag 30 oktober 2023 in Buchnerweg 7, 2803 GR Gouda

Als maatschappij vinden we duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten steeds belangrijker. Dit zien we in consumentengedrag maar ook…

check_box_outline_blank

Gebiedsregisseur vanuit bodem en water

Logo van Scobe Academy
STAP-budget erkend
placeMaandag 30 oktober 2023 in Gouda, Büchnerweg 7

Nederland staat voor complexe opgaven op het gebied van bodem, energie, water maar ook voor een aantal bouwopgaven, CO2 en stikstofprobleme…

check_box_outline_blank

Slappe bodem: ontwerp en beheer

Logo van PAO Techniek en Management
placeDelft

Leer om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel z…

check_box_outline_blank

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem (WiVG)

Logo van The Courseware Company

WiVG: Werken in verontreinigde grond Hierin worden alle aspecten behandelt die op ons werk van toepassing zijn als we moeten ‘werken in ver…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bodem en Grond

Logo van Schreurs Groep B.V.
place's-Hertogenbosch

SamenvattingDe basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen: Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en regelingen met …

check_box_outline_blank

BRL SIKB 7000; Uitvoering van (water)bodemsanering

Logo van Schreurs Groep B.V.
place's-Hertogenbosch

*Indien u meer informatie wenst of wenst aan te melden, gelieve direct contact met ons opnemen via info@schreurs-opleidingen.nl* Werken ond…

check_box_outline_blank

Bodem onder de Omgevingswet

Logo van Schreurs Groep B.V.
place's-Hertogenbosch

Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem het zogenoemde aanvullingsspoor bodem van de…

check_box_outline_blank

Circulariteit in bodem en bouwstoffen

Logo van Schreurs Groep B.V.
place's-Hertogenbosch

Het Rijksbrede programma gaat uit van een circulaire economie in 2050. In 2030 is de ambitie om het gebruik van primaire grondstoffen met 5…