star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 106.000 onafhankelijke ervaringen.

17 Bouw Boek trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Loodgieter, Urban management, Steigerbouw, Wegenbouw en Beton.

Bekijk ook: Loodgieter, Urban management en Steigerbouw.

check_box_outline_blank

Rechten en wetten in de bouw

Logo van YouBeDo

Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: July 2014 Edition: 1

check_box_outline_blank

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo

Logo van YouBeDo

Houdt u zich in het dagelijks leven bezig met het omgevingsrecht? Dan is kennis van de systematiek en werking van de Wabo en de uitvoerings…

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2003

Logo van YouBeDo

Het Bouwbesluit 2003 bevat eisen voor nieuwbouw en voor bestaande bouw op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuin…

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2012

Logo van YouBeDo

De derde druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (inclusief Regeling Bouwbesluit 2012) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbes…

check_box_outline_blank

Aansprakelijkheid in de bouw

Logo van YouBeDo

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractp…

check_box_outline_blank

Regeling bouwbesluit 2003

Logo van YouBeDo

De Regeling Bouwbesluit 2003 bevat de nadere voorschriften die behoren bij het Bouwbesluit 2003. In dit Lexplicatiedeel is de regeling van …

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2012, tekst & toelichting

Logo van YouBeDo

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting - inclusief Regeling Bouwbesluit 2012 (vierde druk) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit…

check_box_outline_blank

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

Logo van YouBeDo

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als…

check_box_outline_blank

Praktijkboek contracteren in de bouw

Logo van YouBeDo

Het Nederlandse bouwcontractenrecht kent een veelheid van contractmodellen en algemene voorwaarden. Hoe moet een opdrachtgever daar uit kie…

check_box_outline_blank

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning / 2013

Logo van YouBeDo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de introductie van de omgevi…

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2012

Logo van YouBeDo

Aanleiding tot deze zesde druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2018. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit …

check_box_outline_blank

Rechten en wetten in de bouw

Logo van YouBeDo

.. Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: June 2014 Edition: 18

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2012

Logo van YouBeDo

De tweede druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (inclusief Regeling Bouwbesluit 2012) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbe…

check_box_outline_blank

Contracteren en aanbesteden in de bouw en infrastructuur

Logo van YouBeDo

Over contracteren, aanbesteden en strategische afwegingen voor bouw- of infrastructurele projecten Contracteren en aanbesteden in de bouw b…

check_box_outline_blank

Bouwbesluit 2012

Logo van YouBeDo

Aanleiding tot deze vijfde druk is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2016. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 z…