business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

38 Sociale Verzekeringen Boek trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Verzekeringen, Sociaal Zekerheidsrecht en WFT Zorgverzekering.

Bekijk ook: Verzekeringen, Sociaal Zekerheidsrecht en WFT Zorgverzekering.

check_box_outline_blank

Jurisprudentie sociale zekerheid / 2012

Logo van YouBeDo

De Jurisprudentiebundel sociale zekerheid is een onmisbaar naslagwerk voor juristen, beleidsmedewerkers, studenten en belangstellenden inza…

check_box_outline_blank

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Logo van YouBeDo

Dit boek biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebie…

check_box_outline_blank

Socialezekerheidsrecht

Logo van YouBeDo

Socialezekerheidsrecht biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat h…

check_box_outline_blank

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2018.1

Logo van YouBeDo

Als dienstverlener krijgt u regelmatig vragen over regels en wetten binnen de sociale zekerheid. Met deze kleine gids heeft u de antwoorden…

check_box_outline_blank

VNW Socialezekerheidsrecht 2017

Logo van YouBeDo

VNW Socialezekerheidsrecht 2017 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op …

check_box_outline_blank

Praktijkdiploma loonadministratie Arbeidsrecht sociale zekerheid 2018/2019 Opgavenboek

Logo van YouBeDo

Dit opgavenboek behoort bij het theorieboek PDL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. De vragen in dit opgavenboek volgen de hoofdstukindeling…

check_box_outline_blank

Sociale zekerheid

Logo van YouBeDo

Dit bronnenboek Sociale zekerheid bestaat uit drie delen: In deel I wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale ze…

check_box_outline_blank

Socialezekerheidsrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Socialezekerheidsrecht begrepen behandelt het socialezekerheidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Bij de beschrijving van de vers…

check_box_outline_blank

Socialezekerheidsrecht in kort bestek

Logo van YouBeDo

Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bestemd voor een eerste kennismaking met het rechtsgebied. Het is systematisch en br…

check_box_outline_blank

Toekomst van de sociale zekerheid

Logo van YouBeDo

De verzorgingsstaat stuit na decennia van voortdurende hervormingen opnieuw op beperkingen. Afzonderlijke interventies op deelterreinen sch…

check_box_outline_blank

Vermogenstoetsen in de sociale zekerheid

Logo van YouBeDo

Deze PS-Special gaat over vermogenstoetsen op het brede terrein van de socialezekerheid. Het belang van vermogenstoetsen in de sociale zeke…

check_box_outline_blank

VNW Socialezekerheidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

VNW Socialezekerheidsrecht 2018 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op …

check_box_outline_blank

Socialezekerheidsrecht

Logo van YouBeDo

Bent u als jurist in de praktijk dagelijks bezig op het gebied van socialezekerheidsrecht? Met de zesde druk van Tekst & Commentaar Sociale…

check_box_outline_blank

Praktisch socialezekerheidsrecht / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Praktisch Socialezekerheidsrecht (1e druk; ISBN 9789001784829) van P. Kruit. Uittreksels van st…

check_box_outline_blank

Basiskennis loonadministratie Arbeidsrecht sociale zekerheid 2018/2019 theorie/ opgaveboek

Logo van YouBeDo

Dit studieboek richt zich op het examen BKL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 3 van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Dit …