NLP voor Coaches: Practitioner + Master

Tijdsduur
Logo van Training & Coaching Square
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Training & Coaching Square heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Verkort traject:

Mindset NLP in business: Practitioner & Master

Hoe future proof ben jij voor de uitdagingen van de 21e eeuw? Hoezeer gun jij jezelf een evolutie? In welke mate ben je bereid om je eigen blinde vlekken en onbekende gebieden te verkennen? Hoezeer sta je open voor het idee dat andere paden misschien betere resultaten kunnen opleveren? 

Want: als je altijd doet wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen …

Voor wie?

 • leidinggevenden, teamleaders, managers, trainers/coaches, ondernemers, individuen op pad van persoonlijke ontwikkeling, …

en iedereen die

 • op een frisse manier de NLP-toolbox wilt toepassen in alle dagdagelijkse situaties van zijn/haar leven …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP, NLP Practitioner en NLP Coach.

Verkort traject:

Mindset NLP in business: Practitioner & Master

Hoe future proof ben jij voor de uitdagingen van de 21e eeuw? Hoezeer gun jij jezelf een evolutie? In welke mate ben je bereid om je eigen blinde vlekken en onbekende gebieden te verkennen? Hoezeer sta je open voor het idee dat andere paden misschien betere resultaten kunnen opleveren? 

Want: als je altijd doet wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen …

Voor wie?

 • leidinggevenden, teamleaders, managers, trainers/coaches, ondernemers, individuen op pad van persoonlijke ontwikkeling, …

en iedereen die

 • op een frisse manier de NLP-toolbox wilt toepassen in alle dagdagelijkse situaties van zijn/haar leven én werk
 • een direct effect wilt op zijn of haar functioneren
 • wilt ontdekken wat de kracht is van ‘neurolinguïstisch programmeren’, met andere woorden: je brein (neuro) met taal (linguïstisch) richting geven (programmeren)

Programma Practitioner

MINDSET-NLP IN BUSINESS - BLOK 1: Van verandering naar vooruitgang

 • Denken in oplossingen i.p.v. problemen
 • Structureel anders tegen verandering aankijken en ermee omgaan
 • Bewustwording in de omgang met verandering
 • Interne en externe weerstanden herkennen en aanpakken

Veranderingen kunnen flink shockerend zijn. Bij elke verandering worden we geconfronteerd met nieuwe dingen die we niet gewoon zijn. En die we dus nogal bedreigend vinden. Ook zijn er meestal heel wat weerstanden die aandacht vragen en die gewoon eigen zijn aan verandering. Door ze te benoemen, ontstaat er meer begrip voor verschillende zienswijzen en smelt weerstand weg.

Hoe ga je om met elke persoonlijke of organisationele verandering? Hoe pak je interne én externe weerstand(en) aan? We gebruiken NLP-technieken om structureel anders tegen verandering aan te kijken, anders te gaan luisteren en communiceren. Omdat we bewuster worden van wat er speelt, gaan we ons ook anders voelen en gedragen en kunnen we makkelijker om met verandering.

In dit blok

 • bekijken we verandering vanuit verschillende invalshoeken
 • ontdek je hoe taal een sturende kracht is bij verandering
 • leer je te ontdekken wat het gemeenschappelijke belang is, belangrijk om veranderingen goed te begeleiden
 • kom je te weten hoe je in plaats van hardnekkig controle te willen behouden, ruimte creëert en nieuwe mogelijkheden ziet (breintraining)
 • luisteren we naar jouw ervaringen met verandering
 • kaarten we unieke ervaringen aan

en ga je aan de slag met de NLP-bouwstenen

 • vooronderstellingen in het kader van verandering
 • index computations (denken - voelen - doen)
 • representatiesystemen, modaliteiten en submodaliteiten
 • herkaderen
 • logische niveaus van bewustzijn
 • weerstand beluisteren, weerstand bevragen (krachtige vragen)
 • NLP-processen als Six Step Reframe, Non-Polar Thinking, Circle of Exellence, Spiral of Beliefs, ...
 • ...

 

MINDSET-NLP IN BUSINESS - BLOK 2: Van conflict naar dialoog

 • Omgaan met hinderlijke emoties
 • Empathie: inleven in de ander en omgekeerd
 • Zeker weten i.p.v. interpreteren
 • Lichaamstaal herkennen en doelbewust inzetten

Hoe ga je confrontaties aan met respect voor jezelf en de ander? Hoe gebruik je een conflict om nieuwe mogelijkheden te zien en benutten? Hoe kan je een conflict doen ont-wikkelen?

Conflicten zijn een natuurlijk aspect van menselijke keuzevraagstukken en relaties. Ze kunnen destructief werken. Maar als je het mentale systeem dat achter een conflict schuilgaat zichtbaar maakt, kan je conflicten juist positief laten werken. Daarin vind je de aanknopingspunten om het conflict te hanteren of het zelfs te transformeren tot iets krachtigs. Uiteindelijk blijken conflicten juist het voorportaal te zijn van nieuwe mogelijkheden, persoonlijke groei en het leveren van topprestaties.

In dit blok leer je

 • onderscheiden wat voor jou belangrijk is en hoe je dit ook in je omgeving kunt uitdrukken
 • feedback geven die begrepen wordt en leidt tot de gewenste verandering
 • zakelijke en privérelaties makkelijker aangaan en verdiepen
 • van hart–tot–hart communiceren via tools en vermogende overtuigingen
 • je eigen stijl ontwikkelen en zo je eigen authenticiteit manifesteren
 • hoe je in plaats van krampachtig 'proberen los te laten' gebeurtenissen kunt herpositioneren, een andere plaats of betekenis geven

en ga je aan de slag met NLP-bouwstenen

 • vooronderstellingen in het kader van conflicten
 • model van de wereld & perceptuele posities
 • metamodelpatronen als veralgemeningen en mindreading
 • fysiologie van uitmuntendheid
 • krachtig taalgebruik
 • rapport (Sorting, Matching/Mismatching, Pacing/Leading, HALTO, Backtrack, LSD)
 • kalibreren
 • grenzen
 • werken met delen
 • NLP-processen zoals Integrating Polarities, Spatial Reframe, Perceptuele Posities, ...
 • ...

MINDSET-NLP IN BUSINESS - BLOK 3: Van doel naar richting

 • Visualiseren wat je in de toekomst wilt bereiken
 • Doelen scherp krijgen en afspraken concreet maken
 • Vinden van je hulpbronnen om doelen te bereiken

Weet je wat je wil? Of weet je alleen wat je niét wil? Beide inzichten zijn nodig om je naar je doel te sturen. Weten wat je niét wil, kan je het zetje geven dat je nodig hebt om in beweging te komen. Als je weet wat je wél wil, kun je je richting bepalen en checken of je nog op koers bent. Want in een VUCA-wereld is het zelden mogelijk om rechtlijnig op je doel af te gaan. Flexibiliteit is kracht en de weg bochtig ... We gaan dus van lineair naar circulair, en verwoorden een breder doel, richtingaangevers en valkuilen.

Hoezeer sta jij open voor vernieuwende pistes? Welke vragen stel jij je die je lucht geven in plaats van beklemming? Hoe bereik je meer succes in het realiseren van doelen – groot en klein? Hoe detecteer en elimineer je hindernissen? Hoe zet je beperkende overtuigingen om naar vermogende? NLP is dé methode om doelen bereikbaar te maken. We bekijken de impact van een heldere nu-beschrijving op het stellen van je doelen en het bepalen van de weg naar je doelen – rekening houdende met hulpbronnen en valkuilen. Andere insteken zijn de impact van doelen stellen op onze communicatie en het belang van de eigen mentale ingesteldheid (positieve intentie) en het effect op het eigen functioneren.

In dit blok

 • leer je effectiever beslissen omdat je weet welke vragen te stellen en wat achterwege te laten
 • ontdek je hoe je je brein 'voor je' laat werken ipv 'tegen je' door de plasticiteit van je brein te trainen (breinleren)
 • bekijk je hoe je efficiënter informatie verzamelt die je nodig hebt om iets te bereiken
 • ga je onmiddellijk actief aan de slag: wat zijn je dromen, wat heb je altijd al willen doen, willen hebben, wie heb je altijd al willen zijn?
 • leer je je doelen en prioriteiten stapsgewijs verfijnen en preciseren
 • stap je buiten met een actieplan voor de volgende 6 maanden

en ga je aan de slag met de NLP-bouwstenen

 • vooronderstellingen in het kader van doelen bereiken
 • NLP-Outcomemodel (formulering, doelstellingen, vragen per fase, outcome/obstacle/as if/ frame, …)
 • optioneel denken, chunking van outcome
 • away & towards, obstakels en hulpbronnen
 • ecologie
 • strategieën (zoals Disney Strategy)
 • NLP-Processen zoals Logical Level Walk, Succes Visualiseren, Hindernissen vinden, New Behaviour Generator, Resource Reinforcement, ...
 • ...

MINDSET-NLP IN BUSINESS - BLOK 4: De magie van NLP (Certificatie NLP-Practitioner)

 • Interne sterktes ontvouwen en verankeren
 • Tunnelzicht qua mogelijkheden en opties verbreden naar panoramisch zicht
 • Persoonlijke groei bevorderen

Ben je nieuwsgierig naar hoe belemmerende gedachten en emoties vaarwel te zeggen zodat de weg openligt voor succes? Ben je bereid alle NLP-materie die je tot dan toe gezien hebt te verwerken en te integreren in real life cases? Wil je nog meer persoonlijk leiderschap opnemen en je bewustzijn verruimen?

Dit blok is het sluitstuk van de opleiding Mindset-NLP in Business en ook degene die het meeste persoonlijke impact zal hebben. Door op de NLP-bouwstenen van vorige modules verder te bouwen, verdiept je NLP-kennis en verrijk je persoonlijke ontwikkeling met inzichten over jezelf (en anderen).

In dit blok leer je

 • weer in contact te komen met je sterktes en vanuit je kracht handelen
 • je hulpbronnen te verankeren zodat ze steeds toegankelijk zijn
 • onhebbelijke gewoontes te doorbreken
 • afrekenen met beperkende emoties en overtuigingen zodat je toekomstige doelen makkelijker kan bereiken
 • de kracht van metaforen
 • meer keuzemogelijkheden te genereren voor jezelf of bij anderen

En ga je aan de slag met de NLP-bouwstenen

 • ankeren (future pace, collapse anchors, kettingankers, transfer resources)
 • metaforen
 • NLP-Processen zoals Reclaim Personal History, Change Personal History, 3-Stapsdissociatie, All-Purpose Strategy, ...
 • ...

Programma Master-practitioner

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Metaprogramma’s zijn mentale, cognitieve, perceptuele programma’s en processen die iedereen op een unieke manier gebruikt om informatie te filteren en te organiseren: daar bewust van zijn maakt gedragsverandering makkelijker en geeft inzicht in hoe mensen verschillend functioneren.
 • Criteria zijn gerangschikt in een gedragsbepalende hiërarchie en kunnen ingezet worden om vastgeroeste patronen te doorbreken.
 • Waarden & overtuigingen drijven, motiveren en demotiveren ons: we leren ze benoemen en veranderen met een proces van herkadering, een re-imprintingproces voor langetermijnverandering vanuit ons ‘zijn’ en een vergevingsproces.
 • Taalpatronen leren hoe je met taal een verandering teweeg kunt brengen, zoals een doelgerichte vraag in onderhandelingen en bij conflicthantering, het herkaderen van waarden en overtuigingen met de sleight of mouth-patronen of om feedback nauwkeurig en precies te formuleren - bijvoorbeeld via de meta–spiegel.
 • Neurologische niveaus zijn de verschillende niveaus waarop verandering kan plaatshebben, elk met specifieke mogelijkheden en onderliggende verbanden: je leert hoe je je functioneren op de verschillende niveaus beter kunt integreren en op elkaar kunt afstemmen, wat je missie is, hoe zich dat uit in wie je bent, wat je doet en hoe je het doet, hoe je je missie met je identiteit integreert om een betere mens en leider te worden én de leider van je eigen leven te blijven.
 • Structuur van emoties: wat zijn emoties en hoe kun je er bewuster en flexibeler mee omgaan?
 • Tijdlijnen zijn een tool om je persoonlijke geschiedenis en evolutie visueel voor te stellen en zijn een metafoor voor hoe je visuele, auditieve en gevoelsmatige aspecten van je ervaringen codeert en verwerkt: ze zorgen voor nieuwe mogelijkheden tot verandering en laten toe om fundamentele problemen en trauma’s op een relatief pijnloze manier te verwerken en integreren.
 • Identiteit belicht wie je écht bent, hoe je dat zelf ervaart en hoe NLP hierin voor meer duidelijkheid kan zorgen met verschillende technieken: ontdekken van je kernidentiteit en loslaten van delen die niet van jou zijn, systemische opstellingen en het enneagram als hulpmiddel om verschillen in kaart te brengen.
 • Toepassingen van NLP focust op de verdere uitdieping van de mogelijkheden om de NLP-tools, -technieken en -principes toe te passen in de praktijk, bijvoorbeeld in leiding geven of in coaching.
 • Modeling ligt aan de basis van het ontstaan van NLP, maakt de structuur en strategie van menselijk gedrag op wonderlijke wijze zichtbaar en modeleerbaar en vormt ook het sluitstuk van de opleiding NLP Master-Practitioner: het is de ultieme tool om je NLP-kennis en -kunde te integreren en demonstreren en van anderen te leren wat je zelf waardevol vindt maar nog niet beheerst.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.