Post HBO Business Development & Innovation

Type product
Totale lesduur
Startdatum en plaats
8,4
Gemiddeld cijfer voor Post HBO Business Development & Innovation
Gebaseerd op 10 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Hugo Stijnen
Vestigingsmanager
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Met deze opleiding Innovatie & Business Development creëer ik waarde door innovatie; voor de organisatie itsme, de klant en voor mezelf. Ik heb geleerd relevante marktontwikkelingen te herkennen en deze te vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij onze organisatie. Bovendien ontwikkel ik leiderschap en creativiteit in het daadwerkelijk realiseren van de vernieuwing." - 23-03-2017 23:53

"Met deze opleiding Innovatie & Business Development creëer ik waarde door innovatie; voor de organisatie itsme, de klant en voor mezelf. Ik … alles lezen - 23-03-2017 23:53

Startdata en plaatsen

Amsterdam
17 mei. 2018 tot 21 jun. 2018
Eindhoven
17 mei. 2018 tot 21 jun. 2018
Utrecht
17 mei. 2018 tot 21 jun. 2018

Beschrijving

De Post HBO opleiding ‘Business Development & Innovatie’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie.

Onderwerpen
- Welke trends en ontwikkelingen zijn er binnen business development en innovatie?
- Hoe kan ik een effectieve innovatie- en developmentstrategie formuleren?
- Hoe bouw ik een organisatie met toegevoegde waarde en innovatievermogen?
- Hoe kan ik de innovatiestrategie integreren en implementeren in de organisatie?
- Welke rol spelen leadership, verandermanagement en bedrijfscultuur bij innovatie?
- Welke vaardigheden zijn vereist om vernieuwingen door te kunnen voeren?
- Hoe meet ik de effectiviteit van de business …

Lees de volledige beschrijving

Default

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

De Post HBO opleiding ‘Business Development & Innovatie’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie.

Onderwerpen
- Welke trends en ontwikkelingen zijn er binnen business development en innovatie?
- Hoe kan ik een effectieve innovatie- en developmentstrategie formuleren?
- Hoe bouw ik een organisatie met toegevoegde waarde en innovatievermogen?
- Hoe kan ik de innovatiestrategie integreren en implementeren in de organisatie?
- Welke rol spelen leadership, verandermanagement en bedrijfscultuur bij innovatie?
- Welke vaardigheden zijn vereist om vernieuwingen door te kunnen voeren?
- Hoe meet ik de effectiviteit van de business innovatiestrategie?

Resultaat
Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de business innovationstrategie. U bent in staat om tot een strategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfs- en marketingstrategie. U weet hoe u een effectief innovatieproces kunt opstarten en hoe u creativiteit en innovatie tot volle bloei kunt laten komen. U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen hebben voor het welslagen van innovatieprocessen. U weet tevens hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen.

Vorm
De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Business Development & Innovatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.Vorm
De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Business Development & Innovatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.

De Post HBO opleiding ‘Business Development & Innovatie’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie. Hierin volgt u colleges, werkt aan opdrachten en schrijft ter afronding een referaat. De colleges vinden deels in de middag en deels in de avonduren plaats. Uw investering hiervoor bedraagt EUR 2850,-’Inhoud
Dag 1: Strategisch management en business model innovation (college 1 en 2)
Tijdens deze dag leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle business developmentstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over strategisch management, business model innovation, market learning en open innovation. U leert tot slot welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste innovatiestrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.
Dag 2: Innovatie management en business development (college 3 en 4)
Tijdens deze dag leert hoe u uw innovatiestrategie verder kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en checklists over business development uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u innovatieprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met de organisatie van creativiteit en innovatiekracht en hoe dit dient te resulteren in toegevoegde waarde, een verdienmodel en onderscheidend vermogen. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het product ontwikkelingsproces, concurrentie en het belang van een goede time-to-market. Tot slot krijgt u nieuwe kennis over integratie- en implementatie issues inzake de nieuwe innovatiestrategie.
Dag 3: Bedrijfscultuur en verandermanagement (college 5 en 6)
Tijdens deze dag leert hoe u uw innovatiestrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw new businessstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: HR-management, internal branding, kennisdeling en motivatie-, inspiratie en coachingvaardigheden. Tot slot wordt er gefocust op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces.
Dag 4: Leadership in business development projecten (college 7 en 8)
Tijdens deze dag leert u welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van business innovation leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van businesss development en wat onderscheidt hen van de concurrentie? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle business development projecten en -implementaties.
Dag 5: Implementatie new businessbeleid (college 9 en 10)
Tijdens deze dag leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een nieuwe innovatiestrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw innovatieteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde resultaten bij aan het totaal?

Vorm
De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Business Development & Innovatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.Vorm
De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Business Development & Innovatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de business innovationstrategie. U bent in staat om tot een strategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfs- en marketingstrategie. U weet hoe u een effectief innovatieproces kunt opstarten en hoe u creativiteit en innovatie tot volle bloei kunt laten komen. U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen hebben voor het welslagen van innovatieprocessen.U weet tevens hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen. U bent op de hoogte van alle succesfactoren van business leaders en weet hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren. Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van business development en de mogelijkheden die dit geeft voor het vermarkten van een onderscheidend product met voldoende toegevoegde waarde.

Om de gewenste bedrijfsdoelen te halen is soms een koerswijziging nodig. Het gevolg hiervan is vaak dat een organisatie moet veranderen. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis en inzicht op dit gebied van van groot belang. Zonder goede voorbereiding kan een ingezette verandering totaal verkeerd uitpakken. U heeft immers te maken met bestaande structuren, sentimenten, culturen, waarden en een politiek krachtenveld. Na afronding van de opleiding weet u precies wat er nodig is...Inhoud
Dag 1: Bedrijfsstrategie en verandermanagement (college 1 en 2)
Tijdens deze dag leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle veranderstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiekunde, verander management en HRM. U leert tot slot welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste veranderstrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.
Dag 2: Het veranderproces; structuren, systemen en alignment (college 3 en 4)
Tijdens deze dag leert hoe u uw veranderstrategie verder kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en guidelines over change management uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met bestaande structuren en systemen en hoe u deze kunt veranderen en (weer) in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van het veranderproces en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten van de veranderstrategie.
Dag 3: Bedrijfscultuur, weerstand en gedragsverandering(college 5 en 6)
Tijdens deze dag leert u hoe u uw veranderstrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw veranderstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Tot slot wordt er gefocusd op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces.
Dag 4: Leadership en verandermanagement (college 7 en 8)
Tijdens deze dag leert u welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van change leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van verandermanagement en wat onderscheidt hen van anderen? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.
Dag 5: Implementatie en realisatie van veranderbeleid (college 9 en 10)
Tijdens deze dag leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een veranderstrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale veranderproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde deelresultaten bij aan het totaal?

De Post HBO opleiding Business Development & Innovatie is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van business development en business innovation.De opleiding is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige- of marketingachtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

UBS / Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze  studenten op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, strategie, hrm en management & leadership. We ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten en inspiratie en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. http:www.ubsbusiness.nl

8,4
Gemiddeld cijfer voor Post HBO Business Development & Innovation
Gebaseerd op 10 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Hugo Stijnen
Vestigingsmanager
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Met deze opleiding Innovatie & Business Development creëer ik waarde door innovatie; voor de organisatie itsme, de klant en voor mezelf. Ik heb geleerd relevante marktontwikkelingen te herkennen en deze te vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij onze organisatie. Bovendien ontwikkel ik leiderschap en creativiteit in het daadwerkelijk realiseren van de vernieuwing." - 23-03-2017 23:53

"Met deze opleiding Innovatie & Business Development creëer ik waarde door innovatie; voor de organisatie itsme, de klant en voor mezelf. Ik … alles lezen - 23-03-2017 23:53

Bert Enserink
starstarstarstarstar_half
Bert Enserink
Business developer and innovator
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Een interessante opleiding die het mogelijk maakt om de theorie direct toe te passen in de praktijk in je eigen bedrijf. Inspirerende docenten met veel praktijkervaring weten te motiveren. Ook waardevol om contacten en ervaringen met mede studenten uit te wisselen.
" - 10-03-2017 09:51

"Een interessante opleiding die het mogelijk maakt om de theorie direct toe te passen in de praktijk in je eigen bedrijf. Inspirerende docent… alles lezen - 10-03-2017 09:51

Saskia Franken
starstarstarstarstar_border
Saskia Franken
Projectmanager Innovation and Development bij Utrecht University Library
8
Post HBO Business Development & Innovation

"Cursus sloot uitstekend aan bij mijn behoeften, qua inhoud en niveau. Docenten waren prima. Heb erg lang moeten wachten op antwoord van docent die ik via email had gesteld. Locatie was erg oninspirerend." - 03-01-2017 08:44

"Cursus sloot uitstekend aan bij mijn behoeften, qua inhoud en niveau. Docenten waren prima. Heb erg lang moeten wachten op antwoord van doce… alles lezen - 03-01-2017 08:44

starstarstarstar_halfstar_border
Paul Spoelstra
Industrial Engineer
7
Post HBO Business Development & Innovation

"Prima ervaring. Boek van Caluwé
sluit minder goed aan en het laatste college zou vooraan moeten gezien de inhoudt. Verder
Zou het goed zijn op de laatste dag geen college te hebben omdat dit verder aan de opleiding niet meer bijdraagt. Dan beter wat later starten met eindpresentaties." - 13-05-2016 12:53

"Prima ervaring. Boek van Caluwé sluit minder goed aan en het laatste college zou vooraan moeten gezien de inhoudt. Verder Zou het goed zi… alles lezen - 13-05-2016 12:53

starstarstarstarstar_half
Wim van Zwienen
Manager Export & Innovation
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Locatie was prima, iets meer frisdrank met warme dagen was welkom geweest.
Docenten waren inspirerend en kwamen veelal uit de praktijk wat leuke discussies opleverde.
Inhoudelijk veel boeiende stof.

Kortom: Aanrader!

Tip: College over OGSM net na college van Canvas Business Model geven. OSGM is een handige tool om gestructureerd Canvas verder uit te diepen en geen losstaand onderdeel. Doordat OSGM het laatste college werd gegeven kon dit niet meer in het referaat verwerkt worden. " - 13-05-2016 10:22

"Locatie was prima, iets meer frisdrank met warme dagen was welkom geweest. Docenten waren inspirerend en kwamen veelal uit de praktijk wat … alles lezen - 13-05-2016 10:22

starstarstarstarstar_border
Jeroen de Bruijn
Innovation Manager
8
Post HBO Business Development & Innovation

"Waardevolle opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. De trainers brachten de stof op een boeiende manier over. De colleges werden op een interactieve manier gegeven waardoor er voldoende ruimte was om ervaringen te delen. Niet alle onderdelen uit de studiegids werden tijdens de opleiding behandeld en er werd geen gebruik gemaakt van de literatuur." - 09-12-2015 12:44

"Waardevolle opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. De trainers brachten de stof op een boeiende manier over. De colleges… alles lezen - 09-12-2015 12:44

starstarstarstar_halfstar_border
Marja Koster
Consultant
7
Post HBO Business Development & Innovation

"Dankjewel Michiel. Dankzij deze opleiding heb ik weer nieuwe inzichten erbij. Heel praktisch toepasbaar en tot de verbeelding sprekend met als bonus: leuke nieuwe professionals in mijn netwerk erbij en een kijkje in de keukens van andere organisaties. " - 08-12-2015 09:06

"Dankjewel Michiel. Dankzij deze opleiding heb ik weer nieuwe inzichten erbij. Heel praktisch toepasbaar en tot de verbeelding sprekend met a… alles lezen - 08-12-2015 09:06

starstarstarstarstar_half
B. van Engeland
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Een interessante training door de verschillende docenten en het verschil in colleges. Er werd steeds vanuit een andere benaering naar het onderwerp gekeken. Zeer leerzaam! Utrecht Business School gebruikt een prettige persoonlijke benadering. Deze opleiding is een aanrader!" - 30-11-2015 08:20

"Een interessante training door de verschillende docenten en het verschil in colleges. Er werd steeds vanuit een andere benaering naar het on… alles lezen - 30-11-2015 08:20

starstarstarstarstar_half
Jeroen Huynen
Freelancer/ondernemer
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Heel goede ervaring! De materie werd vanuit verschillende hoeken belicht en er was voldoende diepgang. Zeker bij de meer interactieve colleges was het ook zeer waardevol om met de rest van de deelnemers van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Docenten over algemeen van hoog niveau en duidelijk inhoudsdeskundigen. Soms sluit een college qua vorm en inhoud misschien iets minder aan bij je persoonlijke situatie/voorkeur, maar dat wordt door de andere colleges ruimschoots gecompenseerd." - 25-05-2015 09:42

"Heel goede ervaring! De materie werd vanuit verschillende hoeken belicht en er was voldoende diepgang. Zeker bij de meer interactieve colleg… alles lezen - 25-05-2015 09:42

starstarstarstarstar_half
Robert Huisman
9
Post HBO Business Development & Innovation

"Ik heb onlangs de Post HBO Business Development & Innovatie gedaan bij UBS Business School. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een goede keuze is geweest. De opleiding heeft me nieuwe handvaten, instrumenten en tools aangereikt waarmee ik daadwerkelijk verder kom in de praktijk. Met name de sprekers waren echt van hoog niveau en colleges waren goed op elkaar afgestemd. Dit zorgde voor een mooie balans tussen theorie, praktijk, cases en het voorbereiden en begeleiden van studenten bij het schrijven van het referaat. Met dit korte plan van aanpak ben ik na afloop van de opleiding direct aan de slag gegaan bij mijn werkgever en heeft werkelijk voor een vliegende start gezorgd. Top!" - 05-02-2015 21:11

"Ik heb onlangs de Post HBO Business Development & Innovatie gedaan bij UBS Business School. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een goede … alles lezen - 05-02-2015 21:11

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.