star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 90.000 onafhankelijke ervaringen.

20 Ruimtelijke Ordening Cursussen & Opleidingen

check_box_outline_blank

Actualiteiten Ruimtelijke Ordening

Logo van Bureau Kennis
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Ruimtelijke Ordening Actualiteiten Ruimtelijke Ordening Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke…

check_box_outline_blank

Ruimtelijke ordening

Logo van Bureau Kennis
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Doel: Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wro, W…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

Logo van Berghauser Pont Academy

InleidingDe wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) a…

check_box_outline_blank

Cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening

Logo van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Doel In de cursus Milieu & Ruimtelijk ordening wordt ingegaan op deze raakvlakken tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens deze c…

check_box_outline_blank

Praktijkpocket Ruimtelijke Ordening

Logo van YouBeDo

Praktijkpocket ruimtelijke ordening (editie augustus 2018) Dit is de vijfde druk van de Praktijkpocket ruimtelijke ordening van De Langhenk…

check_box_outline_blank

Built Environment - Ruimtelijke ordening en planologie - Voltijd

Logo van Breda University of Applied Sciences

De opleiding Built Environment bereidt jou voor op een carriere in de bereikbaarheid, vormgeving en functie van verschillende locaties. In …

check_box_outline_blank

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie RO & Bouw 2011 / 2012 bevat alle relevante jurisprudentie sinds de inwerkingtreding van de Wro en de Wabo en houdt daarnaast…

check_box_outline_blank

Wet ruimtelijke ordening

Logo van YouBeDo

Een oude volkswijsheid leert ons dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Het is een pad dat ook onze wetgever niet vreemd…

check_box_outline_blank

Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2018/2019

Logo van YouBeDo

Houdt u zich in uw dagelijkse werk bezig met ruimtelijke ordening? Dan vindt u in deze uitgave de teksten van alle voor u relevante regelin…

check_box_outline_blank

Handboek ruimtelijke ordening & bouw

Logo van YouBeDo

Author(s): Trees van der Schoot John van den Hof Patrick Blom Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: March 2017 Edition: 1

check_box_outline_blank

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening

Logo van YouBeDo

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, ge…

check_box_outline_blank

Sturing in de ruimtelijke ordening door Rijk en provincies

Logo van YouBeDo

Ruimtelijke ordening is in Nederland van oudsher een gedecentraliseerd verschijnsel. Juridisch bindende beslissingen over de (on)toelaatbaa…

check_box_outline_blank

Ruimtelijke ordening voor raadsleden en bestuurders

Logo van YouBeDo

Ruimtelijke ordening zou gesneden koek moeten zijn voor raadsleden en bestuurders en voor vele anderen. In de praktijk valt dit vaak tegen.…

check_box_outline_blank

Wet op de ruimtelijke ordening

Logo van YouBeDo

Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. De wijze waarop de ruimtelijke plannen …

check_box_outline_blank

Regelgeving Ruimtelijke Ordening / 2018/2019

Logo van YouBeDo

Houdt u zich in uw dagelijkse werk bezig met ruimtelijke ordening? Dan vindt u in deze uitgave de teksten van alle voor u relevante regelin…