Allesomvattende opleiding voor projectmanagement gezocht

Vraag gesteld door Astrid Nienhuis:

Onderwerp: Elementen: projectmanagement, persoonlijke effectiviteit, samenbrengen van partijen van verschillende organisaties / disciplines rondom 1 onderwerp/doel, alles het liefst in 1 opleiding!

Motivatie: De basiscapaciteiten om e.e.a. te bereiken hebben, maar ben op zoek naar struktuur, instrumenten om minder op \'boerenverstand\' aan het werk te gaan.

Gedragsverandering: Projectmanagement: struktuur / houvast Persoonlijke effectiviteit: interactiekundige vaardigheden Samenbrengen: vergroting van bindingsvaardigheden / verandermanagement

Criteria: WO rechten

Verdere opmerkingen: Vooral vraag over geschikte opleiding bij de vraagstelling alsmede mogelijkheden om daarmee ervaring op te doen

Antwoord door Marien van Westen:

Beste Astrid ,

U geeft aan een cursus/opleiding te zoeken die zowel de structuur en de instrumenten voor projectmanagement bevat, als leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, interpersoonlijke communicatie, interactie met betrokkenen (stakeholders) en verandermanagement.

De volgende aanbieders op Springest bieden meerdaagse trainingen aan waarin beide aspecten zijn opgenomen:

IPMA-C (Certified Project Manager) van ICM Opleidingen, Project Management van ProEducation

Deze trainingen hebben de certificeringseisen van de IPMA (international project management association) als grondslag. U leert dus projectmanagement volgens een internationaal aanvaarde en gecertificeerde methodiek. Bovendien kunt u na het volgen van de cursus deelnemen aan een assessment en het examen, kosten hiervoor zijn niet inbegrepen bij de cursus.

Mocht u niet gei?nteresseerd zijn in certificering dan is Projectmanagement op HBO niveau van De Baak ook een goede cursus . Deze aanbieders leveren echter geen mogelijkheid om ervaring op te doen, daar zult u zelf voor moeten zorgen. Wellicht kunt u binnen uw werkkring of studie een project (gaan) managen.

Indien u met meerdere (a.s.) projectmanagers een cursus zou willen volgen dan zijn er ook aanbieders die maatwerk/In-company leveren, voor u en uw organisatie. In-Company kunt u op Springest vinden bij IPV, HBO Projectmanagement, deze cursus is zeer volledig. Ook kunt u terecht bij NIMO Praktisch Projectmanagement 1 en Praktisch Projectmanagement 2, maar dan volgt u de cursus in twee delen. Genoemde aanbieders leveren een in-company cursus volgens een min of meer vast programma.

Essere Training verzorgt een volledig maatwerk cursus projectmanagement, waarbij te gebruiken projectmanagementmethodiek, aanpak en uitvoering geheel in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald.

Succes met het maken van uw keuze. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of verdere ondersteuning bij het maken van uw keuze, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet, Marien van Westen (marien@essere-training.com)

Hulp nodig bij het vinden van de juiste training, cursus op opleidingen? Stel ook een vraag
check_box_outline_blank

Projectmanagement

Logo van Projectmanagement-training.nl
Niet Goed Geld Terug
2 gegarandeerde startdata
|META_INFO|

De training projectmanagement is een complete training van 3 dagen waarin het hele werkveld van de projectleider en projectmedewerker aan b…

check_box_outline_blank

Praktisch projectmanagement

Logo van NIMO Project Management Instituut/NIMO Academy
|META_INFO|

Wanneer je een project of deelproject aanstuurt, ben je ervoor verantwoordelijk om resultaten te boeken binnen gestelde voorwaarden. Of dat…

Logo van VHIC Facultyverified_userAanbieder op Springest
VHIC Faculty

"Beste Astrid,

VHIC heeft de LEERGANG RECORDS MANAGER. Dit is een opleiding (ook hier te vinden op Springest) waar veel onderdelen overeenstemmen met u vraag. In 15 lessen verdeeld over krap een jaar leert u onderstaande 4 richtingen. Zeer interessant kan ook zijn dat u in dat jaar een mooi officieel CEDEO erkend diploma kunt behalen, tevens studiepunten voor HBO-ict. Vnl. Blok 4 is erg interessant voor u. De rechten (juridisch) komen we in het 1e blok tegen. Afijn, leest u het eens door en mocht u nog ergens vragen over hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via de e-mail of het telefoonnummer dat u bij onze opleidingen op Springest vindt.

De leergang Records Management bestaat uit vier modules:

LRM1: de context van recordsmanagement
Bij de eerste module van de leergang gaat het om de vraag wat de plaats is van recordsmanagement – en de recordsmanager – binnen de bredere organisatorische context. Hiertoe zal een aantal vooraanstaande organisatiekundige visies worden behandeld, waarbij steeds de vraag wordt gesteld op welke wijze recordsmanagement in deze visie bijdraagt aan het functioneren van de organisatie.
Er zal een link worden gelegd tussen recordsmanagement enerzijds en andere belangrijke concepten uit de hedendaagse organisatiekunde anderzijds, zoals kwaliteitsmanagement, kennismanagement en de lerende organisatie.

Het ankerpunt voor de moderne kijk op organisaties is het werkproces. Ook bij recordsmanagement nemen werkprocessen een belangrijke plaats in. In dit deel van de cursus zal dan ook uitgebreid worden ingegaan op methoden om werkprocessen in kaart te brengen en te analyseren. Voorts zal de student leren om zich op basis van een werkprocesanalyse een beeld te vormen van de benodigde informatieprocessen, om deze vervolgens te vertalen naar een recordsmanagementmethodiek.

Naast de organisatorische context wordt in deze module aandacht besteed aan de juridische context waarbinnen recordsmanagement plaatsvindt. Hierbij wordt uiteraard ingegaan op de eisen die worden gesteld vanuit de Archiefwet, maar daarnaast wordt aandacht gegeven aan internationale normen en richtlijnen. In het laatste deel van de module wordt ingegaan op de vraag hoe de recordsmanager het recordsmanagementconcept onder de aandacht kan brengen van anderen in de organisatie.

LRM2: de organisatie van recordsmanagement
De infrastructuur waarin de informatie in een organisatie is ingebed. Doelstelling is om alle informatie in een organisatie te beheersen vanuit het recordsmanagement. Het documentaire structuurplan speelt hierin een belangrijke rol. Hierbij wordt nagestreefd om alle informatie op te slaan op een unieke, authentieke en duurzame wijze. Aan de hand van de componenten van een recordkeeping systeem zoals deze worden genoemd in NEN-ISO 15489 zijn de lessen ingedeeld. Competenties van mensen, procedures, technologie en de recordsmanagement applicatie zijn onderwerpen die aan bod komen. Het DSP wordt behandeld als knooppunt van de werkprocessen en de informatie, die in deze werkprocessensystematiek wordt beheerd.

LRM3: de recordsmanagement applicatie
Deze module wordt de recordsmanagement applicatie behandeld als de digitale documentopslagplaats waar documenten worden beheerd. De overeenkomsten en verschillen tussen het archiveren van traditionele objecten en het archiveren van digitale objecten worden gepresenteerd, bezien vanuit de wet- en regelgeving.

Daarnaast zal nader worden ingegaan op de veiligheidsmaatregelen rondom archiveren, zoals duurzaamheid, digitale handtekeningen en standaardisatie, evenals de levenscyclus van (ICT-) standaarden. Ten slotte zullen XML en PDF/A specifiek aan de orde komen.

Na afloop van deze module is de student bekend met de wet- en regelgeving die van toepassing is op het structureel beheer van archieven en met de kwalitatieve eisen die deze regels stellen aan de objecten in het archief. De student kent de ratio achter deze eisen. Hij of zij is bekend met de (globale) problematiek van digitale duurzaamheid en kan deze kennis relateren aan de behandelde regelgeving en de nieuwste inzichten.

Aan de hand van een casus is de student in staat problemen te identificeren die zullen ontstaan bij het duurzaam digitaal archiveren van een bepaald objecttype. De student is in staat beargumenteerd te formuleren in hoeverre (onderdelen van) een digitaal archief voldoet aan de wettelijke eisen. In de laatste les wordt aandacht besteed aan de opzet en uitvoering van de Personal Management Letter (PML) en wordt een onderwerp naar keuze behandeld.

LRM4: vaardigheidsmodule
De vaardigheidsmodule is opgedeeld in drie lessen, die tussen de overige modules door worden gegeven. In de eerste les wordt uiteengezet hoe recordsmanagement projectmatig in een organisatie kan worden verankerd (Projectmanagement volgens de Prince2-methodiek). In de tweede les wordt aan den lijve ondervonden hoe er met verandering door de student en door de omgeving wordt omgegaan (Verandermanagement 1). In de derde les (Verandermanagement 2) vindt een verdiepingsslag plaats en zal er uitgebreid worden ingegaan op de menselijke kant van een organisatieverandering." - 03-12-2009 20:34

Bezoeker van Springest

"Beste Astrid,

(Het wordt een beetje een verhaal van: 'wij van WC-eend bevelen WC-eend aan', maar goed)
De training van www.projectmanagement-training.nl gaat zowel in op de structurele kant als op de zachte kant die projectleiders nodig hebben (communicatieve vaardigheden, overtuigen, past projectmanagement bij mij en zo ja welke stijl van projectleiding ben ik sterk in?, projectmanagement volwassenheid in de organisatie). Voor het programma zie de brochure die je kunt dowloaden van www.projectmanagement-training.nl. Via het contactformulier van die website kunt u mij bereiken voor eventuele vragen.

Vriendelijke groet,

Wouter Baars" - 03-12-2009 21:47

Logo van Inholland Academyverified_userAanbieder op Springest
Medewerker van Inholland AcademyInholland Academy

"Beste Astrid,

Op basis van jouw informatie, zoek je een opleiding waarin enerzijds de praktische invulling van projectmanagement wordt toegelicht en anderzijds het managen van het krachtveld waarin je, je als projectmanager in begeeft. In onze praktische opleidng start je met het schrijven van een individueel projectvoorstel, gevolgd door een groepsproject met een real-live project. Hierdoor ervaar je ook de groepsdynamiek maar ook de invloeden van de belanghebbende bij jouw project. Tijdens coachingsavonden wordt je ondersteunt in je persoonlijke leerdoelen. De opleiding eindigt met leiderschapsvaardigheden, waarin je getraind wordt om te gaan met het krachtenveld door middel van intervisies, coaching, leiderschapsstijlen etc.

Mocht je meer informatie wensen dan kan je dit terugvinden op onze website.
www.inhollandacademy.nl discipline management, opleiding projectmanagement.

Veel succes en je kan natuurlijk al persoonlijk contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet

Marion Veenstra
072-518 3648" - 04-12-2009 09:41

Logo van Euroforum Uitgeverijverified_userAanbieder op Springest
Euroforum Uitgeverij

"Beste Astrid,

Ik zou beginnen met orde te scheppen. Stel doelen, maak een planning, bepaal vooral rollen en taken. Breng de risico's in beeld enz.
Werk simpel en nauwgezet. En leun dan achterover. Onze cursus Succesvol Projectmanagement is een prima leidraad.
Zie www.euroforum-uitgeverij.nl/projectmanagement
Bel gerust: 040-2925970
Succes!

Mathieu Moons" - 04-12-2009 11:55

Logo van Capgemini Academyverified_userAanbieder op Springest

"Beste Astrid,

je hebt al heel veel tips binnengekregen. Een van de mogelijkheden is onze praktijkgerichte opleiding Projectmanagement Practitioner waarin je leert een methodische aanpak toe te passen, die ondersteunt bij het maken van een projectplan en in de wijze waarop het project gestuurd moet worden om goede resultaten te bereiken. Hierbij wordt ook op de voor deze taken benodigde sociale vaardigheden ingegaan. Dit alles in een oefenomgeving waarin aan een casus gewerkt wordt.
Na afloop van de opleiding ben je in staat om:
- doelgericht en resultaatgericht de belangen van de opdrachtgever te behartigen in een projectomgeving en deze belangen te vertalen naar een project(en)plan
- het project af te bakenen, te positioneren en te beheersen
- het project in te richten
- het vertrouwen van de opdrachtgever te verwerven en te behouden
- efficiënt en effectief op te treden richting opdrachtgever en projectteam
- om te gaan met probleemsituaties en in overleg te treden met alle betrokkenen

Op onze website academy.capgemini.nl vind je meer informatie.
Succes, Lia de Zoete
0615030229" - 04-12-2009 12:30

Bezoeker van Springest

"Hallo Astrid, Misschien moet je eens kijken bij de volgende link:
http://www.masters.hu.nl/AlleMasteropleidingen/Master%20of%20Project%20Management.aspx
De Hogeschool Utrecht start (als eerste) in het voorjaar van 2010 een (part time) Master Project Management die bedoeld is voor: de ambitieuze projectmanager, die meer wil dan alleen complexe projecten managen. Je wordt opgeleid tot een projectmanager die zich onderscheid door hoogwaardige kennis, effectief gedrag, kennis van de organisatorische context en oog voor duurzaamheidaspecten. Je draagt bij aan de innovatie van het vak en bent ‘thought leader’ op het gebied van projecten, innovatie en organisatieverandering.
Succes met je keuze!" - 14-12-2009 11:20

Logo van Ogive Opleidingen en Trainingenverified_userAanbieder op Springest

"Geache mevrouw Nienhuis,
U vraagt een combinatie van kennis en vaardigheden die ook in uw specifieke situatie toepasbaar zijn. Wij kunnen u een combinatie aanbieden die voldoet aan uw criteria, zonder te vervallen in standaard oplossingen. Onze trainers zijn zelf projectmanager of programmamanager en weten wat belangrijk is en wat niet. Bovendien zou in uw situatie het verkrijgen van praktische tips een meerwaarde hebben. Zeker in ketenachtige projecten komen complexe situaties voor. Meerdere culturen, ritmes en verwachtingen... Management vaardigheden, -technieken, maar zeker het ontwikkelen van 'gevoel' is daarbij essentieel om als projectmanager te kunnen overleven.
Wanneer u dit aanspreekt, dan nodig ik u uit om me te bellen via 079-3619201.
Met vriendelijke groeten,
Drs. P. Kooperberg
Ogive Opleidingen en Trainingen" - 02-01-2010 19:02

Logo van SUAS (a company of Schouten & Nelissen)verified_userAanbieder op Springest

"Geachte mevrouw Nienhuis,

Schouten en Nelissen biedt meerdere trainingen aan op het gebied van Projectmanagement. In uw geval zouden de training Projectmanagement ; methoden en technieken .... en Projectmanagement;projectleidersvaardigheden ..kunnen aansluiten bij uw leervraag.
U kunt voor een vrijblijvend adviesgesprek bellen met de afdeling Voorlichting van Schouten en Nelissen. Ons telefoonnummer :0418-688510
Verder kunt U onze website raadplegen : www.sn.nl
Ik hoop dat ik U op weg heb geholpen.
Met vriendelijke groet ,
Rosemarie van der Sande
Opleidingsadviseur" - 10-02-2010 15:19

Logo van IVBOverified_userAanbieder op Springest

"Beste,

Volgens mij kan u verschillende opleidingen gebruiken. 1 die heel effectief is, is de opleiding "praktisch leidinggeven". In die cursus krijgt u namelijk een intensieve opleiding omtrent leidinggeven: de problemen, de vaardigheden, verschillende mensen begeleiden...

Een andere, handige cursus voor u, is de cursus "time mangement". Dat is dan eerder planningen maken, afspraken leren nakomen, taken verdelen...

Ik raad u aan om zelf ook eens te gaan kijken op de website van het Belgische CVA: centrum voor afstandsonderwijs.
www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Daarop kan u al hun cursussen terugvinden met telkens de kostprijs en de inhoud er bij. De cursussen zijn allemaal gebaseerd op de praktijk waardoor u er zeker van kan zijn dat het een kwaliteitsvolle, professionele cursus is.

Campussen zijn er in Hasselt, Gent en Antwerpen. Daar zal het examen doorgaan en eventuele lessen." - 05-04-2013 15:00

Logo van NTIverified_userAanbieder op Springest
NTI NTINTI

"Geachte mevrouw Nienhuis, graag wijs ik u op de losse HBO module projectmanagement van het NTI. Met onze beproefde blenden learning methode leert in in 3 tot 6 maanden hoe een project voorbereid en uitgevoerd kan worden. Voor meer informatie bel 071 5610077, mail hbointake@nti.nl of bezoek onze site www.nti.nl. met vriendelijke groet, Annemieke Stomps" - 03-12-2009 19:08

Reageer op deze vraag

Je kunt alleen op deze vraag reageren, als je registreerd bent als aanbieder. Klik hier om aan te melden of in te loggen als aanbieder op Springest. Na aanmelding, kun je de vraag beantwoorden en naar een van jouw cursussen linken.

Gerelateerde onderwerpen

Wil je ook een vraag stellen?

Kun je nog niet kiezen welke opleiding, training of cursus je wilt volgen? Stel je opleidingsvraag via onderstaand formulier en ontvang persoonlijk advies van opleidingsaanbieders op Springest.

Doe een open in-company aanvraag

Wil je opleidingsadvies voor je hele team? Vraag vrijblijvend een in-company offerte aan.
Maximaal 3 relevante aanbieders reageren direct.

Verder leren? Het begint op Springest.nl

 • Alles waar je van kunt leren

  Meer dan 81.000 cursussen, opleidingen, e-learning en incompany trainingen.
 • Hulp bij het zoeken en inschrijven

  Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bekijk onze heldesk.
 • Gratis informatie aanvragen

  Op je gemak vergelijken en met je collega's overleggen, meestal direct met PDF.
 • Ervaringen van deelnemers

  Ruim 139.000 onafhankelijke ervaringen helpen je kiezen voor de beste opleiders.
 • Ook voor leren in je organisatie

  Volumekorting, incompany training, social learning met collega's en altijd real-time inzicht.
 • Inschrijven met laagste prijsgarantie

  Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in, gratis annuleren is mogelijk!