Werkplaats Coachend en inclusief leiding geven, beweging brengen in spanningsvelden - Inclusie

Type product

Werkplaats Coachend en inclusief leiding geven, beweging brengen in spanningsvelden - Inclusie

Wenders
Logo van Wenders

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

De overheid vraagt om een inclusieve samenleving en de bijbehorende coachende vaardigheden en houding van afdelingshoofden en teammanagers binnen de verschillende instellingen.

Coachend leiding geven speelt daarin een cruciale rol en heeft betrekking op samen leren op verschillende niveaus. Inclusief verwijst naar het verkennen van de verschillen in achtergrond en behoefte binnen de teams en het samen onderzoeken hoe deze te verbinden aan het werk.

Inclusie blijkt steeds vaker te gaan om een ontwikkeling op het niveau van management met als centrale verkenningsvraag; hoe geven wij op deze ‘nieuwe’ manier leiding zodat we de gewenste ontwikkeling maken als leidinggevende, maar vooral met de…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

De overheid vraagt om een inclusieve samenleving en de bijbehorende coachende vaardigheden en houding van afdelingshoofden en teammanagers binnen de verschillende instellingen.

Coachend leiding geven speelt daarin een cruciale rol en heeft betrekking op samen leren op verschillende niveaus. Inclusief verwijst naar het verkennen van de verschillen in achtergrond en behoefte binnen de teams en het samen onderzoeken hoe deze te verbinden aan het werk.

Inclusie blijkt steeds vaker te gaan om een ontwikkeling op het niveau van management met als centrale verkenningsvraag; hoe geven wij op deze ‘nieuwe’ manier leiding zodat we de gewenste ontwikkeling maken als leidinggevende, maar vooral met de teams.

Deze wens naar meer inclusie raakt ook een bredere organisatieontwikkeling: welke vaardigheden en gedragingen passen bij de vernieuwde organisatie en hoe ontwikkel je die breder in de verschillende disciplines?

Bovenal gaat het om een ontwikkeling op persoonlijk niveau voor alle mensen in verschillende rollen binnen het management; wat vraagt het van mij om deze vorm van leidinggeven uit te dragen en toe te passen? Welke spanningsvelden ervaren ik vanuit mijn achtergrond en behoefte en hoe breng ik beweging daar waar het stokt?

In onze gesprekken met tal van leidinggevenden in de overheid komen telkens herkenbare spanningsvelden naar voren. Het gaat veelal om enerzijds ruimte bieden aan medewerkers in het ‘hoe’ en tegelijkertijd duidelijkheid en sturing bieden op het ‘wat’.

Multidisciplinair werken is in veel organisaties bijvoorbeeld niet alleen wenselijk maar ook onderdeel van het primaire proces waarbij altijd meerdere afdelingen betrokken zijn. Dat roept de vraag op: hoe stuur je in zo’n proces en op een manier die medewerkers motiveert en helderheid biedt? Wanneer zoek je verbinding en verbreden van een team? En wanneer baken je juist af en excludeer je op momenten in het proces om te kunnen versnellen? 

 

AANPAK

Er komt veel op teammanagers af de laatste jaren en er zijn vaak al meerdere vormen van ondersteuning en professionalisering opgezet, bijvoorbeeld intervisie of coaching.

Wij ontwikkelen een includerend programma wat ruimte biedt voor verschillende behoeften van teammanagers, afhankelijk van ervaring en leerwensen.

We werken met kort en krachtige sessies van maximaal 3 uur waarin concrete situaties uit het werkveld centraal staan. Op deze manier bieden de 3-4 werkplaats-sessies binnen dit programma een plek waar teammanagers bezig zijn met hun werk terwijl zij zich verder ontwikkelen in het coachend en inclusief leidinggeven.

Onze ervaring leert dat een context waarin de werkdruk hoog is en processen veel inhoudelijke aandacht vragen, het cruciaal is om het werk een plek te geven in de bijeenkomsten. Op deze manier bieden de bijeenkomsten binnen het programma niet alleen een plek voor leren en reflectie maar is het ook een moment waarin vanuit verbinding, ruimte en rust wordt geboden om op een andere manier naar de dilemma's en spanningsvelden te kijken. 

Coachend en inclusief leiding geven vraagt niet alleen nieuw gedrag, het vraagt ook een bepaalde grondhouding. Daarmee raakt het ontwikkelen hiervan aan meerdere niveaus van leren; het gaat over gedrag, overtuigingen en identiteit. In onze bijeenkomsten werken op al deze lagen. 

DE ONTWIKKELING VAN HET PROGRAMMA

Hieronder geven wij een schets van de activiteiten in de eerste fase; het ontwikkelen van een programma. Wij betrekken in de eerste stap een aantal betrokken afdelings- of teammanagers.

In de geest van het onderwerp inclusie, maken wij niet voor teammanagers, wel met de mensen die betrokken zijn. Zo geven we de grondbeginselen van coachend en inclusief leiding vanaf de start van dit proces een prominente plek.

We werken als betrokken adviseurs en begeleiders ten alle tijden op een manier die congruent en passend is binnen de gewenste ontwikkeling.

Over Wenders

Veel organisaties hunkeren naar een manier om creativiteit, initiatief en eigenaarschap te vergroten. Maar vaak lopen veranderprocessen vast door een teveel van het oude: te veel hokjes, te veel willen beheersen, te veel rationaliteit. En dat is nou net waardoor mensen grenzen ervaren, ruimte missen en liever niet bewegen.

Wenders zoekt een weg die beter past bij mensen. Een weg van openheid, sensitiviteit en nieuwsgierigheid. Waar twijfel er gewoon mag zijn. Net als momenten van impasse, imperfectie en het even niet meer weten. We werken met kwetsbare waarden, en dat merken onze samenwerkingspartners. Er komt weer lucht en vertrouwen. De energie begint te stromen. Er komt ruimte voor het nieuwe.

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.