Basis cursus financiën

De leerproducten van Werkplaats voor medezeggenschap zijn helaas niet meer beschikbaar op Springest. Bekijk hieronder enkele alternatieven:

Basistraining OR & Financiën in 2 dagen

Logo van OR Academy

Wegwijs in het financiële doolhof Ook dit jaar ontvangt u als OR weer het jaarverslag met de financiële jaarrekening, voor overleg met uw b…

Financieel Management voor niet-financiële managers - Financieel Beleid & Management voor non financials

Logo van Alex van Groningen BV

Cursus Financieel Management voor niet-financiële managers Bent u manager, ondernemer of adviseur? Zoekt u een perfect inzicht in financiee…

Financieel Management voor non-financials

Logo van DNA Management

Waarom deelnemen aan deze training? Geld speelt een rol voor beslissingsbevoegde managers. Het is goed om te weten welke invloed managers h…

Quick Scan financiële positie voor de OR

Logo van Academie voor Medezeggenschap BV

Het onderwerp Financiën staat steeds hoger op de agenda van de ondernemingsraden. Dat is niet vreemd, de laatste jaren stonden in het teken…

Casemanagement I bij verzuim en re-integratie

Logo van Etop Arboacademie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever om terugkeer van verzuimende werknemers te bevorderen. Dit vraagt om meer gespeciali…

Pompstoringen analyseren en oplossen

Logo van Oveducon

In de cursus pompstoringen analyseren en oplossen ligt de nadruk op het selecteren oplossen van 17 veel voorkomende storingen in pomptechni…

OR-training

Logo van Focus Advisering Training Coaching

Resultaatgericht Samenwerken als OR Training Het doel van de training resultaatgericht samenwerken is tot een meer efficiënte manier van sa…

Uitleg van (commerciële) contracten en de werking van redelijkheid en billijkheid

Logo van Amsterdam Law Academy

In dit webcollege worden de hoofdlijnen van het leerstuk van contractsuitleg behandeld, worden de verschillende uitlegmaatstaven met elkaar…

Een Persoonlijkheid in Sales

Logo van Moovs

Via een online vragenlijst wordt uw persoonlijkheidstype in kaart gebracht. In de training wordt na een korte uitleg van MBTI® (zie moovs.n…

Bestuursrecht 1 versie Provincie

Logo van ZK-Academie

Bestuursrecht 1 versie Provincie De cursus Bestuursrecht 1 versie Provincie is gebaseerd op het boek Bestuursrecht (uitgave BoomBasics Juri…