Train de trainer gecertificeerde Post HBO vakopleiding

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van YNtraining

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeLandgoed de Horst te Driebergen
3 apr. 2021 tot 5 feb. 2022
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 3 april 2021, 11:45-1730, Landgoed de Horst te Driebergen
placeLandgoed de Horst te Driebergen
7 mei. 2021 tot 4 mrt. 2022
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 7 mei 2021, 11:45-11:45, Landgoed de Horst te Driebergen

Beschrijving

Trainen is een ambacht; een prachtig vak, waarbij je een didactische bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van mensen. Is dit ook jouw passie en wil je met vertrouwen het vak starten? Volg dan de gecertificeerde Post HBO vakopleiding tot Professioneel Trainer bij YNtraining. Met onze toptrainers ben jij verzekerd van professionele begeleiding en inspirerende leerzame lessen.

Wil jij met jouw trainingen het verschil maken? Start jouw trainerscarriere met het erkende Post HBO Registerdiploma Professioneel Trainer van YNtraining. Na succesvolle afronding bieden wij jou werkervaringsgarantie!

Je wordt opgeleid tot gekwalificeerd trainer, die zelfstandig in staat is middels trainingsvraagstukken didactische trainingen op maat te kunnen ontwerpen, voor te bereiden en uit te voeren aan groepen. In de vormgeving van het trainingsprogramma herkennen de deelnemers straks jouw ‘signatuur’; jouw vakbekwaamheid, creativiteit en eigenheid.

Twee toptrainers uit het werkveld begeleiden je intensief. Tijdens de lesdagen werk je toe naar leerdoelen veelal aan de hand van prakti…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Train de trainer, Coaching, Co-actief coachen, Trainersvaardigheden en Didactische vaardigheden.

Trainen is een ambacht; een prachtig vak, waarbij je een didactische bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van mensen. Is dit ook jouw passie en wil je met vertrouwen het vak starten? Volg dan de gecertificeerde Post HBO vakopleiding tot Professioneel Trainer bij YNtraining. Met onze toptrainers ben jij verzekerd van professionele begeleiding en inspirerende leerzame lessen.

Wil jij met jouw trainingen het verschil maken? Start jouw trainerscarriere met het erkende Post HBO Registerdiploma Professioneel Trainer van YNtraining. Na succesvolle afronding bieden wij jou werkervaringsgarantie!

Je wordt opgeleid tot gekwalificeerd trainer, die zelfstandig in staat is middels trainingsvraagstukken didactische trainingen op maat te kunnen ontwerpen, voor te bereiden en uit te voeren aan groepen. In de vormgeving van het trainingsprogramma herkennen de deelnemers straks jouw ‘signatuur’; jouw vakbekwaamheid, creativiteit en eigenheid.

Twee toptrainers uit het werkveld begeleiden je intensief. Tijdens de lesdagen werk je toe naar leerdoelen veelal aan de hand van praktijkcases. De gevarieerd ingezette didactische werkvormen houden de lesdagen doeltreffend, energiek en inspirerend.

Door de gerichte feedback op jouw werkwijze/gedrag en de hulp bij het bouwen aan jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) ontwikkel jij je trainerscompetenties en trainersstijl.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding krijg je al zicht op jouw professionele trainerscarrière. Als ultieme voorbereiding op de praktijk, ga je namelijk al tijdens de opleiding met je eerste externe trainersopdracht aan de slag. Onderdeel van het examen is het daadwerkelijk uitvoeren van een didactische training aan een groep bij een extern bedrijf/instelling.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die van het trainersvak hun beroep willen maken. Zij richt zich zowel op aankomende trainers aan het begin van hun nieuwe carrière, als op vak-professionals die zichzelf en hun trainingen/opleidingen binnen het bedrijf naar een didactisch hoger level willen brengen. We geven als voorbeelden, young professionals, mensen die zich willen (om)scholen tot trainer, docenten, coaches, facilitators, managers, leidinggevenden enzovoort.

Toelatingscriteria
Je hebt een HBO- of Academische opleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Indien je niet beschikt over de juiste vooropleiding, maar via bijscholing en werkervaring kunt aantonen dat je je inmiddels tot HBO werk- en denkniveau hebt ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld hebt, is instroom mogelijk.

Intensieve begeleiding
Tijdens de opleiding wordt je intensief begeleid door 2 toptrainers uit het werkveld. De hoofdtrainer* verzorgt alle lesdagen; de trainer-coach neemt de intervisiedagen voor zijn/haar rekening.

Ook zal een trainersacteur zijn/haar opwachting maken om studenten realistisch tegenspel te bieden tijdens praktijksimulaties en studenten te kunnen voorzien van doeltreffende feedback.

Je kunt tijdens de opleiding altijd een beroep doen op persoonlijke begeleiding, zodat je je leertraject optimaal kunt benutten.

* Hoofdtrainer
De hoofdtrainer is NOBTRA gecertificeerd. NOBTRA zet zich in voor de kwaliteitstoetsing en -ontwikkeling van beroepstrainers en trainersopleidingsinstituten.

Opzet en doel
Opzet van de opleiding kenmerkt zich door een combinatie van;

 • Literatuurstudie
 • Het uitwerken en voorbereiden van thuiswerkopdrachten met ondersteuning van digitale leeromgeving
 • Interactieve lesdagen (14)
 • Begeleide intervisiedagen (6)
 • Vullen portfolio en ontwikkelen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

De interactieve lesdagen worden gegeven door een toptrainer uit het werkveld en zijn gericht op het toewerken naar leerdoelen. Je gaat veel oefenen aan de hand van praktijkcases middels gevarieerde didactische werkvormen; waarvan presentaties, praktijksimulaties, brainstormsessies, discussies, stellingen, demonstraties, evaluaties, associaties en spelopdrachten voorbeelden zijn.

Door de gerichte feedback op jouw werkwijze/gedrag en eigen reflectie, het bouwen aan je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) ontwikkel je je trainerscompetenties en trainersstijl.

Tussen de lesdagen door werk je aan opdrachten ter verwerking van de stof en/of voorbereiding op de volgende lesdag. Daarnaast neem je deel aan een intervisiegroep ter uitdieping van het geleerde uit de lesdagen en reflectie. Deze dagen worden begeleid door een top trainer-coach.

Doel van de opleiding is het toewerken naar uitvoering van het geleerde in het werkveld, zodat je na het behaalde diploma ook echt klaar bent om het trainersvak vol vertrouwen vorm te geven. Het examen sluit je af met de daadwerkelijke uitvoering van een training op locatie, waarbij je laat zien over de benodigde trainersvaardigheden te beschikken.

Erkend diploma
De Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is erkend door CPION. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het erkende diploma en wordt je met een uniek registratienummer opgenomen in het Abituriëntenregister, dat wordt bijgehouden door CPION.

Modules en lesprogramma

Module Trainingen ontwerpen

Les 1 Intakeproces bij opdrachtgever

Les 2 Concrete doelen formuleren

Les 3 Een trainingsprogramma ontwikkelen

Module Trainen in de praktijk

Les 4 Het toepassen van leerstijlen in de training

Les 5 Een trainingsprogramma dat werkt

Les 6 Het trainersdraaiboek met trainingsdesigns

Les 7 Professioneel gebruik van didactische werkvormen, trainingsthema’s en trainingsmodellen

Les 8 Minitraining in uitvoering

Module Trainersvaardigheden

Les 9 Trainersvaardigheden

Les 10 Jezelf als instrument

Module Groepsdynamica

Les 11 Groepsdynamica

Les 12 (Groeps)-communicatie en leiderschap

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Les 13 Proeve van Bekwaamheid

Les 14 Proeve van Bekwaamheid

Uitgebreid lesprogramma. Doelstellingen en leerdoelen per module

Module Trainingen ontwerpen

Wat ga je leren? Doelstellingen

Op de eerste lesdag ga je uitgebreid kennismaken met jouw hoofdtrainer en je medestudenten. Je krijgt uitleg over het verloop van de opleiding en het ontwikkelen van jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Binnen deze module staat het leren ontwerpen van een training op de rol. Je gaat aan de hand van een praktijkcase een trainingsopdracht binnenslepen, waarbij alle facetten om tot een goed ontwerp te komen de revue passeren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Een professionele intake met opdrachtgever kunnen ontwikkelen en uitvoeren
 • Leerbehoefte en leerwens kunnen achterhalen aan de hand van de trainingsvraag
 • Het kunnen opstellen van een leerbehoefte-interview
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor opdrachtgever
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van een geschikt trainingsmodel
 • Inzicht hebben in en toepassen van diverse trainingsthema’s bij aansluitende trainingsmodellen ten behoeve van de training
 • Het formuleren van concrete doelen voorafgaande aan de training om te kunnen staven, dat deelnemers na afloop van de training het juiste geleerd hebben
 • Weten op welke manieren leerdoelen inzetbaar zijn in een training
 • Het kunnen ontwikkelen van een aantrekkelijk trainingsprogramma in uitnodigingsvorm

Module Trainen in de praktijk

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je leren hoe je een trainingsprogramma in de praktijk programmeert met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns. Je krijgt kennis over de leerstijlen en leercyclus van het Model Kolb en leert een trainingsmodule opzetten volgens de leercyclus van Kolb. Als voorproefje op het examen ga je zelf een minitraining ontwerpen, voorbereiden en geven aan medestudenten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Het kunnen programmeren van een trainingsprogramma in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een maximaal leerrendement uit de deelnemers te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Het kunnen koppelen van leerdoelen aan in te zetten didactische werkvormen en trainingsmodellen in een training
 • Het kunnen vertalen van een abstract trainingsmodel naar de praktijk van deelnemers
 • Theoretische kennis over en inzicht verwerven in leerstijl Model Kolb
 • Middels Leerstijlentest Kolb jouw voorkeursleerstijl ontdekken
 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van een trainingsmodule aan de hand van Model Kolb
 • Kennis, inzicht en vaardigheden laten zien op het gebied van ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een minitraining

Module Trainersvaardigheden

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je aan de slag om de meest essentiële trainersvaardigheden onder de knie te krijgen en leer je jezelf als instrument in te zetten. Alle trainersvaardigheden zijn gericht op het kunnen bewerkstelligen van gedragsverandering bij een groep of individuele deelnemer aan de hand van gestelde concrete doelen.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om interactie met de groep te kunnen begeleiden
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om doeltreffende feedback te kunnen geven
 • Meer inzicht in en bewustwording van het gedrag dat jij laat zien en jouw mogelijkheden om het gedrag van mensen te beïnvloeden
 • Het in gang kunnen zetten van het proces van zelfontwikkeling op het gebied van jouw kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën
 • Weten hoe je in je eigen kracht kunt blijven en je grenzen bewaken
 • Bewustwording van reeds aanwezige persoonlijke trainerscompetenties en mogelijkheden zien om erin te blijven groeien en verder uit te breiden
 • Beeldvorming van wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt

Module Groepsdynamica

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module leer je over groepsdynamica, groepen, groepsniveaus, interventies en het inzetten van interventies, de ontwikkelingsfasen binnen groepen, welke knelpunten je daarbij kunt tegenkomen en hoe je die kunt voorkomen en ‘genezen’.
Je ontdekt je eigen communicatiestijl, krijgt kennis over communicatie-uitwisseling in groepen, welke dynamiek erachter schuilt en hoe je daar vat op kunt krijgen. Je krijgt inzicht in leiderschap en leert je eigen leiderschapsstijl kennen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om je in deze stijl te bekwamen en op effectieve wijze in te zetten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Algemene kennis over groepsdynamica, groepen en soorten groepen
 • Beeldvorming van jezelf als lid van een groep en de betekenis die je hieraan verleent
 • Kennis over interventie-(niveaus) en ontdekken van je eigen interventieprofiel
 • Het op effectieve wijze kunnen toepassen van interventies in een groep
 • Kennis over groepsontwikkelingsfasen en tools om knelpunten het hoofd te kunnen bieden
 • Kennis over (groeps)-communicatie en inzicht in je eigen communicatiestijl
 • Kennis over leiderschap en inzicht in je eigen leiderschapsstijl
 • Over vaardigheden beschikken om je eigen communicatiestijl en leiderschapsstijl effectief in te kunnen zetten en aan te kunnen passen aan het ontwikkelingsniveau van een groep en/of individuele deelnemer

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Met de Proeve van Bekwaamheid komen alle onderdelen uit de opleiding samen. Door deze proeven met goed gevolg te doorlopen, laat je zien bekwaam te zijn om als professioneel trainer (verder) aan de slag te gaan in het werkveld. In deze afsluitende fase ga je je richten op de Proeve van Bekwaamheid welke beoordeelt gaan worden door de examencommissie.

Wat ga je leren? Doelstellingen

Je gaat een opdracht binnenslepen bij een opdrachtgever van een bedrijf/instelling. Je houdt een intakegesprek met de opdrachtgever en gaat een training ontwerpen, voorbereiden en geven aan deelnemers op locatie. Je gaat je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) completeren en inleveren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Slagen voor het praktijkexamen
 • Slagen voor het portfolio-assessment
 • Evalueren van de opleiding en bespreken van jouw POP
 • Ontvangen van het Post HBO Diploma Professioneel Trainer
 • Starten met of uitbouwen van je carrière als professioneel trainer

Onderdelen Proeve van Bekwaamheid

 1. Praktijkexamen
  o Verzorgen training voor afdeling bij extern bedrijf/instelling
 2. Portfolio-assessment
  o Beoordelen portfolio met bewezen verzamelde Proeve van Bekwaamheid
 3. Afrondend supervisiegesprek/eindgesprek
  o Evaluatie opleiding en bespreken van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Eindresultaat
Na succesvolle afronding van de Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is de startende trainer gekwalificeerd om;

 • Een professionele intake met een opdrachtgever te kunnen voeren
 • De trainingsvraag van een opdrachtgever op creatieve eigen wijze te kunnen vertalen naar een trainingsprogramma, dat aansluit op de leerbehoefte van de groep
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van geschikte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Een trainingsprogramma te kunnen programmeren in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een training in de praktijk te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Leerprocessen te begeleiden en af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en praktijk van de groep
 • Een maximaal leerrendement uit de groep te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • De groep van weerstand naar leerstand te kunnen krijgen
 • Diverse leerstijlen in een groep in te kunnen zetten
 • De inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • In je eigen kracht te kunnen blijven en eigen grenzen te bewaken
 • Te zien wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt
 • Jou ontwikkelde trainerscompetenties professioneel in te zetten
 • Groepsdynamica te (h) erkennen en professioneel mee aan de slag te kunnen
 • Het op effectieve wijze interventies in een groep te kunnen toepassen
 • Groepsontwikkelingsfasen te (h) erkennen en knelpunten hierin het hoofd te kunnen bieden

Wij komen graag met jou in contact
Wil je advies of een vrijblijvend oriënterend gesprek? Bel of schrijf een email naar directeur Pauline van Hoek. 06-22543204 of pauline@yntraining.nl.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met YNtraining, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.