star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 128.000 onafhankelijke ervaringen.

50 Diagnosticeren trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Communicatieonderzoek en Beïnvloeden.

Bekijk ook: Communicatieonderzoek en Beïnvloeden.

check_box_outline_blank

Geaccrediteerde leergang diagnostiek van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Logo van TrainingMetZorg

Opstellen van het diagnostiekplan Bronnen Elementen van het onderzoek Timing en volgorde van de elementen. Methodische gespreksvoering met m…

check_box_outline_blank

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Logo van TrainingMetZorg

In zo’n geval kan gerichte diagnostiek een adequaat middel zijn om meer zicht te krijgen op deze vage signalen die zouden kunnen wijzen op s…

check_box_outline_blank

AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Logo van King nascholing

Inhoud In deze cursus krijg je een compleet beeld van de diagnostiek en behandeling van kinderen met AD(H)D. Er is aandacht voor o.a. psycho…

check_box_outline_blank

Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen; diagnostiek en behandeling

Logo van King nascholing

Inhoud De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen: Huidige stand van zaken rondom diagnostiek van Autisme Spectrum Stoorniss…

check_box_outline_blank

Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventies

Logo van King nascholing

Inhoud Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventiesKennis vergroten en vaardigheden u…

check_box_outline_blank

Hechting in diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Logo van King nascholing

Inhoud (On)veilige hechting in de ontwikkeling van kinderen Hechting als onderdeel van de diagnostiek van kinderen en jeugdigen Analyse van…

check_box_outline_blank

Markers en panels in de diagnostiek van tumoren

Logo van Centrum Bioscience en Diagnostiek, Hogeschool Leiden
placeLeiden

In deze vijfdaagse cursus Markers en panels in de diagnostiek van tumoren leer je: de basisprincipes van de pathogenese, etiologie en biolog…

check_box_outline_blank

Handleiding verpleegkundige diagnostiek

Logo van YouBeDo

In deze diagnostische handleiding kunnen studenten en verpleegkundigen snel zaken opzoeken uit de klinische praktijk. Of het nu is aan de h…

check_box_outline_blank

Atlas van de parodontale diagnostiek

Logo van YouBeDo

Atlas parodontale diagnostiek is een onmisbaar hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. De eerste uitgave van dit boek verscheen tien ja…

check_box_outline_blank

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier

Logo van YouBeDo

Momenteel doceert hij het vak diagnostiek in de orthopedagogische hulpverlening. Hij is gespecialiseerd in het domein van kinderen en jonger…

check_box_outline_blank

Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie

Logo van YouBeDo

'Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie' is het beste instrument voor het maken van praktische, individuele verpleegplannen. Het is …

check_box_outline_blank

Diagnostiek voor alledaagse klachten / 1

Logo van YouBeDo

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Diagnostiek van alledaagse klachten 1' (1e druk; ISBN 9031337595 ) van Onder redactie v…

check_box_outline_blank

Leidraad fysische diagnostiek

Logo van YouBeDo

Leidraad fysische diagnostiek grijpt op deze klinische moeite in, door veelvoorkomende afwijkingen te omschrijven en aan de hand van illustr…

check_box_outline_blank

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Logo van YouBeDo

Uitgaande van een integrale visie op de zorg voor ASS heeft de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling autismespectrumstoorn…

check_box_outline_blank

Handleiding verpleegkundige diagnostiek / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Handleiding verpleegkundige diagnostiek (4e druk; ISBN 9789035229471) van M. Gordon. Uittreksels…