event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

49 Diagnosticeren trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Communicatieonderzoek, Beïnvloeden en Communicatievaardigheden.

Bekijk ook: Communicatieonderzoek, Beïnvloeden en Communicatievaardigheden.

check_box_outline_blank

AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Logo van King nascholing

Inhoud In deze cursus krijg je een compleet beeld van de diagnostiek en behandeling van kinderen met AD(H)D. Er is aandacht voor o.a. psycho…

check_box_outline_blank

Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen; diagnostiek en behandeling

Logo van King nascholing

Inhoud De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen: Huidige stand van zaken rondom diagnostiek van Autisme Spectrum Stoorniss…

check_box_outline_blank

Diagnostiek van veel voorkomende schimmelinfecties

Logo van Centrum Bioscience en Diagnostiek, Hogeschool Leiden
placeLeiden

In zes colleges op zes avonden wordt de theorie behandeld en komen systematiek, actuele diagnostiek en biologie aan bod. Het college wordt t…

check_box_outline_blank

Hechting in diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen

Logo van King nascholing

Inhoud (On)veilige hechting in de ontwikkeling van kinderen Hechting als onderdeel van de diagnostiek van kinderen en jeugdigen Analyse van …

check_box_outline_blank

Geaccrediteerde leergang diagnostiek van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Logo van TrainingMetZorg
date_rangeWoensdag 2 oktober 2019 in Utrecht

Opstellen van het diagnostiekplan Bronnen Elementen van het onderzoek Timing en volgorde van de elementen. Methodische gespreksvoering met m…

check_box_outline_blank

Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventies

Logo van King nascholing

Inhoud Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie: diagnostiek en interventiesKennis vergroten en vaardigheden u…

check_box_outline_blank

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen

Logo van YouBeDo

Author(s): P. Niesink J.J.E. van Everdingen R.J.P. Hazewinkel Publisher: Boom uitgevers Amsterdam Published at: April 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Bekkeninstabiliteit diagnostiek en therapie

Logo van YouBeDo

Aan de orde komen de pathogenese, de epidemiologie, de symptomatologie, de diagnostiek en de therapie. Hierbij is een belangrijke rol weggel…

check_box_outline_blank

Diagnostiek in de fysiotherapie

Logo van YouBeDo

In Diagnostiek in de fysiotherapie vindt u een overzicht van het totale fysiotherapeutisch handelen. De verschillende fasen van het fysiothe…

check_box_outline_blank

Differentiele diagnostiek in de interne geneeskunde

Logo van YouBeDo

Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamel…

check_box_outline_blank

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen 2 Ontwikkeling in context

Logo van YouBeDo

Goede hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen start met een goed diagnostisch onderzoek volgens de principes van de empirische cycl…

check_box_outline_blank

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier

Logo van YouBeDo

Momenteel doceert hij het vak diagnostiek in de orthopedagogische hulpverlening. Hij is gespecialiseerd in het domein van kinderen en jonger…

check_box_outline_blank

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen 4: Specifieke klachten onder de loep

Logo van YouBeDo

In dit vierde en laatste deel zoomen de auteurs in op diagnostiek bij een breed scala aan specifieke klachten. Deze klachten kunnen te maken…

check_box_outline_blank

Verpleegkundige diagnostiek

Logo van YouBeDo

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Verpleegkundige diagnostiek' (1e druk; ISBN 9035217446 ) van M. Gordon (uit het Amerika…

check_box_outline_blank

Diagnostiek voor alledaagse klachten / 1

Logo van YouBeDo

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Diagnostiek van alledaagse klachten 1' (1e druk; ISBN 9031337595 ) van Onder redactie va…