Trend: verpleegkundige van nu toont leiderschap

Bij Springest draait het om de meest up-to-date opleidingen en trainingen. Onze opleiders delen hier de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. In dit artikel bespreken we hoe de verpleegkundige van nu leiderschap toont.

De verpleegkundige van nu toont leiderschap

De verpleegkundige van nu toont leiderschap

“Goed nieuws voor wie in de zorgsector wil werken: de sector zit te springen om personeel. De komende vier jaar wordt een tekort verwacht van 120.000 verpleegkundigen. Er is vooral veel behoefte aan verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau. Bijscholing is cruciaal door alle maatschappelijke ontwikkelingen. De verpleegkundige van nu beschikt over andere competenties dan wat er vroeger werd verwacht.”

Verpleegkundigen die specialiseren hebben streepje voor

Door allerlei ontwikkelingen is het zorglandschap de afgelopen 10 tot 20 jaar sterk veranderd. Dat heeft effect op de functie van de verpleegkundige. Uitbreiding van kennis en vaardigheden is hierbij essentieel. Maar over welke ontwikkelingen in de zorg hebben we het eigenlijk? In welk opzicht is de rol van de verpleegkundige veranderd?

Prijskaartje aan de zorg

De zorgkosten rezen de afgelopen jaren de pan uit. Dat komt door de vergrijzing, maar ook door medische en technologische ontwikkelingen waar een prijskaartje aan hangt. Reden voor de overheid om in te grijpen. Ziekenhuiszorg is duur. Reken op 800 euro per dag voor een ziekenhuisopname en voor een bed op de intensive care wel 1200 euro. Door alleen de complexe, intensieve zorg in het ziekenhuis te bieden en de eenvoudige zorg thuis, wordt veel geld bespaard. Patiënten kunnen nu langer thuis blijven door zorg van de wijkverpleegkundige of thuiszorg.

Preventieve verpleging

Inzetten op preventieve zorg is kostenbesparend. De verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid(M&G) heeft zowel in individueel als in collectieve preventie een belangrijke taak en kan essentieel bijdragen aan het verbeteren van gezondheid in de buurt of wijk. Bij collectieve preventie gebeurt dit met behulp van een profielschets van de wijk, waarbij mensen die vergelijkbare situaties bloot staan aan vergelijkbare gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsbedreigende woon- en werkomstandigheden, toenemende vergrijzing en/of een toenemend aantal kwetsbare ouderen in de wijk, toenemende tweedeling op het gebied van armoede, laaggeletterdheid, of sociaal-kwetsbare groepen. De verpleegkundige M&G brengt in kaart welke zorg en/of welzijnsvoorzieningen voor specifieke doelgroepen nodig zijn en speelt hierop in. Hiermee wordt concreet bijgedragen aan preventie van het voorkomen van gezondheidsrisico’s en/of - problemen. In de opleiding voor verpleegkundige M&G leer je hoe je een wijkprofiel kunt maken en daarop inspelen. Bijvoorbeeld door kwetsbare ouderen eerder te signaleren, mensen vanuit specifieke culturen met elkaar in contact te brengen en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren met betrekking tot specifieke thema's. De wijkverpleegkundige heeft een regiefunctie en werkt nauw samen met andere zorgverleners in de wijk, zoals de huisarts, thuiszorg, wijkagent en fysiotherapeut. Hij of zij kan individuele- en collectieve voorzieningen in de wijk genereren en daarmee bijdragen aan preventie. In de opleiding komen wijkprofielen en regiefunctie dan ook uitgebreid aan bod.

Tip: Vergelijk hier de beste Verpleegkunde opleidingen

Coördinerende functie van verpleegkundigen is steeds belangrijker

Een tweede ontwikkeling die je ziet zijn de kortere ziekenhuisopnames. Vroeger verbleef een patiënt 10 dagen in het ziekenhuis na een heupoperatie, nu mag hij binnen 3 dagen weer naar huis. De verpleegkundige in het ziekenhuis schrijft de overdracht naar de wijkverpleegkundige. Was de wijkverpleegkundige vroeger vooral bezig met de verzorging van de patiënt, gaat het nu voornamelijk om preventief handelen, indiceren welke zorg nodig is en het regelen van daarvan. Ook de verpleegkundige in het ziekenhuis heeft een preventieve taak om de aansluiting met de thuiszorg te borgen.

verpleegkundige opleidingen trends

Helicopter view

De zorg in het ziekenhuis is complexer en intensiever geworden. Daardoor wordt er ook meer van de verpleegkundige gevraagd. Veel ziekenhuizen werken met 70% mbo-verpleegkundigen en 30% hbo-v’ers. Er is in het ziekenhuis nu meer behoefte aan hbo-verpleegkundigen. Als regieverpleegkundige hebben zij meer een ‘helicopter view’ _ een totaaloverzicht. In de opleiding wordt daar veel aandacht aan besteed. Communicatie is een belangrijk onderdeel, net als organiseren, verpleegkundig leiderschap, klinisch redeneren en goede observaties uitvoeren.

De patiënt is mondiger

Een andere trend is dat de patiënt veel mondiger is dan vroeger. Ze vragen van alles, lezen zich goed in op internet en willen meebeslissen. Dat vraagt om een andere rol van de verpleegkundige in zijn of haar houding, gedrag en omgangsvormen. In de opleiding daarom veel aandacht aan communicatie besteed. De verpleegkundige heeft ook een belangrijke rol in de voorlichting en de therapietrouw van de patiënt. Hoe zorg je er voor dat de patiënt straks zijn medicijnen volgens de voorschriften neemt, zijn leefstijl aanpast of zijn oefeningen doet? Alle veranderingen zorgen voor weerstand. In de opleiding krijgen verpleegkundigen verschillende methodieken aangereikt hoe ze met weerstand kunnen omgaan en meedenken met de patiënt om veranderingen blijvend door te voeren. .

Huisarts krijgt het drukker

Door de geschetste ontwikkelingen en veranderingen in de GGZ krijgt ook de huisarts het steeds drukker. Voorlichting geven, zorgplannen opstellen en begeleiding van chronische patiënten, zoals onder andere diabetici, zijn taken die nu bij de praktijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner terecht komen.

80 procent vacatures staat open

Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er een flinke verschuiving zichtbaar is in de zorg. Zorginstellingen moeten in 2018 zo’n 120.000 vacatures vullen. Het grootste tekort zit bij de verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen medische hulp aan huis bieden en in verpleeghuizen werken. Het aantal openstaande vacatures in ziekenhuizen, thuiszorg- en GGZ-instellingen is gemiddeld 80 procent. Als je door middel van bijscholing anticipeert op de nieuwe eisen aan verpleegkundigen kun je hier flink je voordeel mee doen!


keyboard_arrow_upTerug naar boven

130.479 ervaringen

Voor elke ingevulde ervaring doneert Springest €1 aan Stichting Edukans.

Extra kenmerken:

Springest helpt je groeien.

Springest is de site waar je alles vindt voor je persoonlijke ontwikkeling. Voor particulieren én organisaties. Lees ervaringen van andere deelnemers en overleg met onze adviseurs.

 • Alles waarvan je verder kunt leren

  Meer dan 93.000 cursussen, opleidingen, trainers, coaches, e-learning en incompany trainingen.
 • Hulp bij het zoeken en inschrijven

  Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of neem contact op met onze klantenservice.
 • Gratis informatie aanvragen

  Op je gemak vergelijken en met je collega's overleggen, meestal direct met PDF.
 • Ervaringen van deelnemers

  Ruim 130.000 onafhankelijke ervaringen helpen je kiezen voor de beste opleiders.
 • Ook voor leren in je organisatie

  Volumekorting, incompany training, social learning met collega's en altijd real-time inzicht.
 • Inschrijven met laagste prijsgarantie

  Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in, gratis annuleren is mogelijk!