business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

20 HBO WMO Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Verpleegkunde, Maatschappelijk werker, Maatschappelijke Zorg en Jeugdconsulent.

Bekijk ook: Verpleegkunde, Maatschappelijk werker en Maatschappelijke Zorg.

check_box_outline_blank

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

Logo van WWZ Academie

VOOR WIE? Doe elearning juist nu! Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je echt verder met actieve onderst…

check_box_outline_blank

Het pgb in de Wmo

Logo van Bender
computerOnline: maandag 1 februari 2021 en 1 andere datum

Het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een ins…

check_box_outline_blank

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO
1 gegarandeerde startdatum
placeDonderdag 3 december 2020 in Meppel en 3 andere datums

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u no…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Wmo

Logo van SOSV Opleidingen
placeUtrecht

Inleiding In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijk…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Wmo

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 15 december 2020 en 1 andere datum

De laatste ontwikkelingen binnen de Wmo; wat dit betekent voor jouw praktijk? Met de komst van de Wmo 2015 is er veel gebeurd in Wmo-land. …

check_box_outline_blank

Wmo en begeleiding

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 4 februari 2021 en 1 andere datum

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk vo…

check_box_outline_blank

WMO consulent

Logo van Inholland Academy
placeVrijdag 24 september 2021 in Alkmaar

Problematiek bij kwetsbare burgers aanvoelen en oplossen Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er vera…

check_box_outline_blank

Wmo en woonvoorzieningen

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 4 maart 2021 en 1 andere datum

Hoe kan je de inwoner ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Je bent bekend met de Wmo maar als het gaat om woonvoo…

check_box_outline_blank

Kinderen en de Wmo-voorzieningen

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 2 februari 2021 en 1 andere datum

Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer zelfredzaam te maken, de veilig…

check_box_outline_blank

Introductie in de Wmo

Logo van Bender
computerOnline: donderdag 11 maart 2021

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de…

check_box_outline_blank

Opleiding Wmo consulent (Utrecht)

Logo van Bender
computerOnline: dinsdag 2 februari 2021

Als Wmo consulent wordt er veel van je gevraagd: je moet heel wat kennis en vaardigheden hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen. En dat…

check_box_outline_blank

Senior Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroe…

check_box_outline_blank

Wmo 2015; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

Logo van MarienburgGroep
placeDinsdag 15 december 2020 in Utrecht

Wmo 2015; Toezicht, handhaving en fraudepreventie Een goede uitvoering van de Wmo 2015 vraagt ook om aandacht voor fraudesignalen, preventi…

check_box_outline_blank

Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo

Logo van MarienburgGroep
placeDinsdag 16 maart 2021 in Utrecht

Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo In deze cursus gaan we nader in op de ontwikkelingen in de Wmo 2015 die voor juridisch medewerkers bezwaa…

check_box_outline_blank

Wmo, Awb, keukentafel en rechtsbescherming

Logo van MarienburgGroep

Wmo, Awb, keukentafel en rechtsbescherming Op 1 januari 2015 trad de Wmo-2015 in werking. Deze wet kent een cliëntbenadering die is gebasee…