Certificate Program Healthcare Management

Niveau
Tijdsduur
Logo van Zorgvisie Academy

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Certificate Program Healthcare Management

Tijd: Varierend tussen 09.00 - 21.00 uur
Datum: 18 & 19 september, 3 & 4 oktober, 5, 6 en 27 november 2018
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Kosten: € 7450,- per persoon (excl. btw)
Organisatie: Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit

Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. H…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Zorgmanagement, Gezondheidszorg, MBA Zorg/Welzijn, Zorg en Welzijn en Zorgbeleid & Zorgstrategie.

Certificate Program Healthcare Management

Tijd: Varierend tussen 09.00 - 21.00 uur
Datum: 18 & 19 september, 3 & 4 oktober, 5, 6 en 27 november 2018
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Kosten: € 7450,- per persoon (excl. btw)
Organisatie: Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit

Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als professional in de zorg boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Dynamisch zorglandschap

De zorgmanagement opleiding Certificate Program Healthcare Management helpt u hierbij. Het geeft u in een kleine setting kennis, vaardigheden en inzicht in het dynamische zorglandschap. Want door beter inzicht in bedrijfskundige disciplines gericht op de zorg kunt u de invloed die u heeft binnen uw (zorg)organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis, ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven. U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan. De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw (zorg)organisatie naar handelen
  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. intervisie
  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
  • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

4 modules, 7 dagen

Het programma is verdeeld over 4 modules in 7 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen vertaald naar de zorg aan de orde komen. Ook gaat u aan de slag met uw eigen organisatievraagstuk. De opleiding wordt afgerond met een presentatie van dit vraagstuk aan de Raad van Advies.

Ervaringen van deelnemers:

‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.’
‘Zeer inspirerend, interactief, praktisch en heel erg leerzaam.’
‘Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.’

Werken aan uw eigen vraagstuk
Tijdens het Certificate Program Healthcare Management gaat ieder met zijn eigen persoonlijke vraagstuk aan de slag en adviseert u elkaar. In de laatste module geeft u een presentatie aan de leden van de Raad van Advies en alumni van dit programma over uw bevindingen waarin u de inhoud van de opgedane kennis en ervaringen verwerkt. De essentie hiervan is dat u zelf aan de slag gaat en gedurende het programma de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie.

Voor wie?
Het Certificate Program Healthcare Management is speciaal ontwikkeld voor zorgmanagers, managers uit de financiële en verzekeringssector en medisch specialisten die meer grip willen krijgen op hun sterk veranderende rol. Deelnemers hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Certificaat:
U ontvang een certificaat van deelname van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Programma
18 & 19 september, 3 & 4 oktober, 5, 6 en 27 november 2018

Dag 1 - 18 september 2018 | 

Ochtend
Ontwikkelingen in de zorgsector 

In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

Middag
Strategie & visie ontwikkeling 

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.

Avond
Praktijkspreker 

Afhankelijk van het deelnemersveld gaat de organisatie voor u op zoek naar een praktijkspreker die u meer vertelt over een actueel zorgvraagstuk.


Dag 2 - 19 september 2018 | 

Ochtend
ICT & Innovatie in de zorg

Anno 2018 is er in de Nederlandse Zorg-ICT nog steeds sprake van eilandjes automatisering. Door partijen wordt al jaren gewerkt om “bruggen” te bouwen tussen de systemen van de verschillende zorgaanbieders. Na een korte historische terugblik zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken en de regie-functie van MinVWS die met alle koepels aan tafel zit in het Informatieberaad. Hoe kun je innoveren als de basis nog niet op orde is ? Hoe geef je invulling aan de governance van ICT binnen je eigen organisatie ? Waarom is er sprake van registratiemoeheid in het eigen EPD en hoe kun je hier wat aan doen ? Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt ook de juiste informatie ontvangt? Op basis van input van deelnemers wordt de sessie verder vormgegeven.

Middag
Scenarioplanning

In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.

Dag 3 - 3 oktober 2018 |

Ochtend
Ondernemen in de zorg

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.

Middag
Marketing in de zorg 

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod - moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.

Avond
Eigen vraagstukken 

Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema.  

Dag 4 - 4 oktober 2018 | Ochtend
Financieel management in de zorg 

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten. U krijgt tools en inzichten om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen van belang voor uw organisatie.

Middag
Vervolg | Financieel management in de zorg  

Dag 5 - 5 november 2018 |

Ochtend
Team Leiderschap 

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Deze ochtend staat in het teken van de uitdagingen die komen kijken bij het leidinggeven aan een team in de zorg. U krijgt praktische tips om uit te groeien tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.

Middag
Leiderschap 

Er verschijnen jaarlijks honderden boeken over leiderschap. Vaak geschreven door leiders die ons een inkijkje gunnen in hun eigen succes. De centrale boodschap: ‘Doe net ik, dan word je net als zo succesvol als ik!’ Peter Vonk rekent genadeloos af met deze redenatie en keert die om: “De positieve invloed van leiders op het succes van hun organisatie wordt, vooral door die leiders zelf, zwaar overschat. De impact van de fouten die zij maken is vele malen groter.” Ontdek aan welke van de ‘Zeven Hoofdzonden Voor Leiders’ jij je schuldig maakt, haal jezelf van de handrem en wordt een geweldige leider!

Avond
Intervisie

(Zelf-)inzicht is één van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol functioneren, leren en ontwikkelen. Tijdens dit onderdeel gaat u aan de hand van een door u ingevulde quickscan dieper in op uw eigen talenten en vaardigheden.Dag 6 - 6 november 2018 | Ochtend
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn. In dit onderdeel komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.

Middag
Bedrijfsbezoek

Het doel van het bedrijfsbezoek is het in de praktijk ervaren van de succesbepalende voorwaarden voor een effectieve realisatie van organisatiedoelstellingen. En de brug te slaan tussen theorie en praktijk. De organisatie wordt gekozen op basis van het deelnemersveld.


Dag 7 - 27 mei 2018 |

Ochtend
Morele dilemma’s in de zorg
 
Tijdens dit onderdeel bespreekt dr. Edgar Karssing morele dilemma’s in de zorg. U krijgt handvatten voor een goede discussie over zorg en past deze toe op uw eigen dilemma’s. Edgar zorgt, met zijn expertise, voor een goede balans tussen theorie en praktijk in dit onderdeel.

Middag
Eindpresentaties 

In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers. Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode. 

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.