Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Niveau
Tijdsduur
Logo van Zuyd Professional

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Zuyd Professional biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Maastricht

Beschrijving

Steeds meer taken worden toebedeeld aan de huisartsenzorg. In veel huisartsenpraktijken werken tegenwoordig dan ook (verpleegkundig) praktijkondersteuners (POH). De functie is in 2000 geïntroduceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging om de werkdruk van huisartsen te verminderen. Als (verpleegkundig) praktijkondersteuner Algemene Gezondheidszorg (POH AGZ) functioneer je op hbo-niveau. Dat betekent dat je zelfstandig, flexibel en creatief moeten zijn. In de huisartsenpraktijken word je als (verpleegkundig) praktijkondersteuner AGZ belast met een zelfstandig spreekuur voor bepaalde patiëntencategorieën, te denken aan patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziek…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Steeds meer taken worden toebedeeld aan de huisartsenzorg. In veel huisartsenpraktijken werken tegenwoordig dan ook (verpleegkundig) praktijkondersteuners (POH). De functie is in 2000 geïntroduceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging om de werkdruk van huisartsen te verminderen. Als (verpleegkundig) praktijkondersteuner Algemene Gezondheidszorg (POH AGZ) functioneer je op hbo-niveau. Dat betekent dat je zelfstandig, flexibel en creatief moeten zijn. In de huisartsenpraktijken word je als (verpleegkundig) praktijkondersteuner AGZ belast met een zelfstandig spreekuur voor bepaalde patiëntencategorieën, te denken aan patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten.

Doelgroep
De opleiding is interessant voor hbo-professionals werkzaam in een huisartsenpraktijk of in een intramurale setting waar spreekuren worden gegeven voor bovengenoemde patiëntencategorieën.

Toelatingseisen: hbo-verpleegkundige niveau 5; mbo-verpleegkundige of in-serviceopleiding verpleegkundige niveau 4, aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding; mbo-verpleegkundigen zonder verpleegkundige vervolgopleiding kunnen middels het behalen van een assessment worden toegelaten tot de opleiding; paramedische beroepen op hbo-niveau; een jaar werkervaring in een functie met tenminste de helft van een volledige weektaak (aanbeveling); in bezit van een stageplaats.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze stageplaats. Wij adviseren je dringend om vóór de start van de opleiding een stageplaats te regelen in een huisartsenpraktijk. Mocht je 1 maand vóór aanvang van de leergang geen stageplek gevonden hebben, dan vragen wij je vriendelijk dit kenbaar te maken bij Marlies Ruijschop, coördinator van de leergang POH AGZ.

Na dit traject kun je...
... als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisartsenzorg AGZ aan de slag in de huisartsenpraktijk. De daarvoor benodigde competenties heb je door de combinatie van onderwijs en werk/stage verworven. Je bent in staat om zelfstandig consulten te geven in de vorm van spreekuren voor bepaalde patiëntencategorieën.

Je werkt aan de volgende competenties:
Communicatie, Professionaliteit

Programma

Module 'De patiënt met Diabetes Mellitus type II in de huisartsenpraktijk'

40 contacturen en 60 studie-uren

Patiënten met DM type II kunnen hun zelfmanagement gestalte geven en zo complicaties op korte en langere termijn voorkomen, als zij kennis en vaardigheden bezitten rondom hun behandeling, zelfcontrole, zelfobservatie en zelfregulatie. Als (verpleegkundig) praktijkondersteuner AGZ help je hen bij het verwerven van deze kennis en vaardigheden. In deze module behandelen wij onder andere de NHG-standaard (medische behandeling) en wat het in de praktijk betekent om deze ziekte te hebben. Theorieën rondom voorlichting en zelfmanagement komen aan bod. Het oefenen in het verlenen van consulten aan patiënten met DM type II vormt een belangrijk deel van deze module.

Lesdata 2019: 12-09, 03-10, 24-10, 07-11, 21-11, 05-12 en 19-12
Ledata 2020: 09-01, 23-01, 06-02, 20-02 en 05-03

Module 'De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk' 

40 contacturen, 50 studie-uren

Je leert consulten te verlenen aan patiënten met astma of COPD. Om de consulten inhoud te kunnen geven wordt in deze module stilgestaan bij de ziektebeelden, de medische behandeling, de gevolgen van de ziekte en het zelfmanagement van de patiënt. Door tijdens de consulten gebruik te maken van methodieken, standaarden (onder andere NHG-standaard) en registratie, wordt de basis gelegd voor effectmeting, kwaliteitsverbetering en innovatie. Vanuit de theorie maken we steeds de transfer naar de praktijk. Ook besteden we aandacht aan de sociale kaart en de samenwerking met andere disciplines.

Lesdata 2020: 19-03, 02-04, 16-04, 07-05, 28-05, 11-06, 25-06, 02-07, 09-07 en 03-09

Module 'Cardiovasculair risicomanagement' 

30 contacturen en 50 studie-uren

Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) worden in een aantal huisartsenpraktijken al begeleid door (verpleegkundig) praktijkondersteuners. De onderwerpen die we in deze module aanbieden, sluiten direct aan bij het competentieprofiel van (verpleegkundig) praktijkondersteuners. Het accent ligt op het toepassen van de leerstof in de praktijk. Vanuit het competentiegebied “vakinhoudelijk handelen” bespreken we de NHG-standaard, maar ook diagnostiek en het opstellen van een profiel krijgen de aandacht. Vanuit het competentiegebied “maatschappelijk handelen” wordt ingegaan op leefstijl. Onderwerpen zoals cholesterol bepaling, bloeddruk meten en medicatie intake komen aan bod. Vanuit het competentiegebied “samenwerking” komen de samenwerkingspartners aan bod Vanuit het competentiegebied “organiseren” komen het opzetten van een spreekuur en casuïstiekbespreking aan bod. 

Lesdata 2020: 10-09, 17-09, 24-09, 01-10, 08-10, 22-10, 29-10 en 05-11

Diplomering: 03-12-2020

Lesdagen zijn alle op donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Leerlijn Ouderenzorg 
21 contacturen en 35 studie-uren

Bij het ouder worden treden meer functionele beperkingen op. Beperkingen die, wanneer zij niet worden onderkend en behandeld, van grote invloed zijn op het bestaan van de oudere patiënt. Binnen deze leerlijn gaan we in op verschillende thema’s waaronder het in kaart brengen van de (kwetsbare) oudere met een complexe zorgvraag, cognitieve problematiek, mobiliteitsproblemen, eenzaamheid, medicatiegebruik en risicovolle transities. Je leert op systematische wijze hoe je ouderen in kaart kunt brengen, waarbij de aandacht uitgaat naar het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan.

Leerlijn Communicatieve vaardigheden 
20 contacturen en 35 studie-uren

Je leert hoe je kunt samenwerken met de patiënt in verschillende gesprekssituaties. De patiënt zoekt jou op omdat hij een gezondheidsprobleem of een vraag heeft die hij zelf niet kan verhelpen of hanteren. Om effectieve relaties aan te gaan zijn communicatieve vaardigheden van essentieel belang. Deze heb je nodig om informatie te verkrijgen van patiënten en hun families, om hen informatie te geven, maar ook bij het achterhalen van de opvattingen, zorgen en verwachtingen van patiënten ten aanzien van hun ziekte, en om vast te stellen wat belangrijke factoren zijn die de gezondheid van patiënten beïnvloeden en bevorderen. Het oefenen van gesprekstechnieken vormt een belangrijk onderdeel in deze leerlijn.

Leerlijn Methodische vaardigheden 
15 contacturen en 35 studie-uren

In deze leerlijn besteden we aandacht aan de vraag hoe je als (verpleegkundig) praktijkondersteuner inzichtelijk en resultaatgericht patiënten kunt begeleiden, voorlichten, adviseren en instrueren. We behandelen verschillende methoden, classificaties en instrumenten en maken de vertaalslag naar de werkzaamheden van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. In deze leerlijn worden de methodieken, standaarden, rapportages en registraties geplaatst in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering.

Leerlijn Professionele rolontwikkeling 
28 contacturen en 35 studie-uren

Door middel van intervisie, stage en werken in peergroepen word je in de gelegenheid gesteld om de leerlijn  professionele rolontwikkeling verder te ontwikkelen.

Intervisie 
12 contacturen, 20 studie-uren

In zes bijeenkomsten reflecteer je in subgroepen en onder begeleiding van een docent, aan de hand van een methodiek, op je eigen handelen. Daartoe lever je casussen aan die geënt zijn op de verschillende competentiegebieden als praktijkondersteuner.

Stage 
minimaal 320 stage-uren en 50 studie-uren

In de leergang is een stage opgenomen van 40 weken (minimaal 8 uren per week stagelopen). Tijdens de stage voer je werkzaamheden uit op basis van een plan van aanpak (persoonlijk ontwikkelingsplan), dat je opstelt in overleg met de stagebegeleider en de intervisiedocent. Evaluatie en reflectie t.a.v. de stage vindt binnen schools plaats tijdens de intervisiebijeenkomsten en buitenschools tijdens de stageperiode, dit in overleg tussen cursist en stagebegeleider. Tijdens de stage bezoekt de docent die de intervisie begeleidt je op het stageadres voor een stagebezoek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Wij adviseren je dringend om vóór de start van de opleiding een stageplaats te regelen in een huisartsenpraktijk. 
Mocht je 1 maand vóór aanvang van de leergang geen stage-plek gevonden hebben, dan vragen wij je vriendelijk dit kenbaar te maken bij Marlies Ruijschop, coördinator van de POH AGZ.

Opbouw
In de leergang gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs en werk/stage. Wij verwachten van jou een actieve leerhouding. Wie wil leren, moet informatie kunnen vinden en verwerken in de praktijk(opdrachten). Het motto daarbij is: 'kennis heeft pas nut, als je ook iets met die kennis kunt doen'. We hanteren veel verschillende werkvormen, waarbij we steeds zoeken naar de toepassing daarvan in de huisartsenzorg.

De zeven competentiegebieden waaraan je werkt tijdens de opleiding zijn:

  • Vakinhoudelijk handelen: de POH als zorgverlener
  • Communicatie: de POH als communicator
  • Samenwerking: de POH als samenwerkingspartner
  • Wetenschap en onderwijs: de POH als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
  • Maatschappelijk handelen: de POH als gezondheidsbevorderaar
  • Organiseren: de POH als organisator
  • Professionaliteit: de POH als professional en kwaliteitsbevorderaar

De opleiding bestaat uit drie modules, vier leerlijnen en een stage. Elke module wordt afgesloten met een opdracht die aansluit op de competenties van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner en de competenties die in desbetreffende module centraal staan.

Accreditatie
V&VN
NVvPO: Zelf uploaden na behalen getuigschrift (binnen 1 jaar na afronden studie)

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Zuyd Professional, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.