Facility Management (deeltijd)

Niveau
Tijdsduur
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Uitgebreid

De arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan facility managers op hbo-niveau. Juist de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring wordt veel gevraagd. Organisaties als ziekenhuizen, recreatieparken, wooncentra, overheden en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale werk-, woon- en verblijfsomgeving en hebben voor de realisatie daarvan goed opgeleide facility managers nodig. De facility manager heeft een brede economische basis en uiteraard kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Verder moeten facility managers beschikken over uitstekende communicatieve en managementvaardigheden en een sterk ontwikkelde klantgerichte …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Facilitair, Office management, Ergocoach, Huisvestingsmanagement en Parkeerbeleid.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Uitgebreid

De arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan facility managers op hbo-niveau. Juist de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring wordt veel gevraagd. Organisaties als ziekenhuizen, recreatieparken, wooncentra, overheden en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale werk-, woon- en verblijfsomgeving en hebben voor de realisatie daarvan goed opgeleide facility managers nodig. De facility manager heeft een brede economische basis en uiteraard kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Verder moeten facility managers beschikken over uitstekende communicatieve en managementvaardigheden en een sterk ontwikkelde klantgerichte en dienstverlenende instelling. Zij kunnen zich bij uitstek verplaatsen in de behoeften en wensen van gebruikers of afnemers van facilitaire voorzieningen.
De hbo deeltijdopleiding Facility Management leidt u op voor beleidsbepalende, adviserende en leidinggevende functies op het gebied van facility management. U verwerft of verdiept uw competenties op het gebied van facility management.

Doel

U verwerft de competenties die u nodig hebt als facility manager. U wordt opgeleid voor een leidinggevende functie in het facilitaire werkveld. U leert facilitaire processen aansturen en beleid ontwikkelen samen met of in opdracht van het algemeen management. .

Inhoud van de opleiding

In het onderwijsprogramma van de deeltijdopleiding Facility
Management zijn alle competenties van het brede beroep van
facility manager gegroepeerd rond een aantal thema’s. De
deeltijdopleiding Facility Management biedt de thema’s aan
volgens een methode waarin de oplopende moeilijkheidsgraad
van opdrachten en kennisverwerving centraal staat.

Jaar 1

Semester 1 – Facility Management Services

 • U beschrijft een facilitaire dienst en doet onderzoek naar de processen die een rol spelen in een facilitaire organisatie;
 • Op basis van de door u gemaakte analyse beschrijft u hoe FM-processen effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden;
 • U verdiept zich in de procesmatige en beheersmatige aspecten van facilitaire diensten.


Semester 2 –Organisatie en werkplek

 • U maakt kennis met de beleidsmatige aspecten van een facilitaire organisatie;
 • U verwerft kennis over de verschillende factoren die een rol spelen bij kantoorhuisvesting;
 • In een afsluitend herinrichtings-project oefent u uw projectvaardigheden en past u de verworven kennis toe.

Jaar 2

Semester 1, periode 1 Iets nieuws! Innovatief denken & handelen

 • U ontwikkelt een nieuwe facilitaire dienst/ product en maakt een plan om dit in de markt te zetten.
 • U brengt het huidige huisvestingsbeleid in kaart en stelt een advies en projectplan op voor de gewenste huisvestings-situatie.


Semester 2, periode 3– Aanbesteden & Inkoop

 • In het kader van Integrale Inkoop voert u een marktverkenning uit, analyseert de behoefte van de interne klanten aan nieuwe producten/diensten. Tot slot maakt u een voorcalculatie die resulteert in een offerte aanvraag.


Semester 2, periode 4 Kwaliteitsmanagement

 • In het kader van de kwaliteitsbewaking schrijft u een plan om de FM dienstverlening te verbeteren.

Jaar 3

In deze fase zijn er een aantal mogelijkheden om uw eigen leerroute uit te stippelen. Zo bevat het derde leerjaar een stage waarin u gedurende een semester werkervaring opdoet op het gebied van facility management . Daarnaast vult u een semester in met onderwijs naar eigen keuze. U kunt onder meer de keuze maken om deel te nemen aan een van de twee specifiek op deeltijd gerichte minoren, te weten:

 • 4-Dimensionaal Leiderschap en (Facilitair)
 • Inkoopmanagement


Uit het ruime aanbod van andere deeltijdopleidingen aan de
Hanzehogeschool kunt u desgewenst een keuze maken voor
een aantal van de daar aangeboden vakken en/of blokken.

Jaar 4

Semester 1 Strategy in Demand and Supply
In jaar 4 volgt u eerst een semester onderwijs gericht op het ontwikkelen van beleid op basis van een concernstrategie. Op basis van het ontwikkelde beleid wordt een veranderplan, beleidsnotitie of adviesrapport geschreven.

Semester 2 Afstuderen
Het laatste onderdeel van de studie in leerjaar 4 is het afstudeertraject. U werkt aan een beleidsprobleem, bij voorkeur uit uw eigen werksituatie. U verricht onderzoek, geeft adviezen over een mogelijke oplossing en verzorgt zo mogelijk de implementatie daarvan.

Studie op maat

De lengte van het studieprogramma is afhankelijk van uw vooropleiding,uw werkervaring en uw huidige functie. Studenten die als leidinggevende in het werkveld facility management werkzaam zijn of studenten die een vooropleiding op hbo-niveau hebben, kunnen de studie in een aantal gevallen in 3,5 jaar afronden. Studenten die geen relevante werkervaring hebben, dienen praktijkervaring op te doen in de vorm van één of twee stages. Voor hen is de studieduur 4 jaar.

Action Learning

In de deeltijdopleiding wordt gewerkt aan de hand van Action Learning. Het systematisch oplossen van probleemsituaties die u in de praktijk tegenkomt, is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. De leermethode Action Learning stelt uw praktijk en die van uw medestudenten centraal in het onderwijsprogramma. Onder begeleiding van uw docenten gaat u aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit uw eigen organisatie of die van uw medestudenten. U ziet hoe uw collega-studenten vergelijkbare en andere (probleem)situaties aanpakken. U blijft niet steken in theoretische analyses, maar streeft naar toepassing van praktische oplossingen. Ieder themablok sluit u af met een opdracht, debat, presentatie en/of schriftelijk tentamen of een combinatie van deze toetsvormen.

Hanze Elektronische Leeromgeving

Tijdens uw opleiding zult u veel gebruik maken van de elektronische leeromgeving van de Hanzehogeschool Groningen via Blackboard Learn. Via de elektronische leeromgeving kunt u communiceren met de opleiding, de docenten en medestudenten, uitwerkingen van opdrachten digitaal aanleveren en studiemateriaal direct downloaden en gebruiken.

Doelgroep

Iedereen die graag verder wil in het vakgebied Facility Management maar niet de mogelijkheid heeft om fulltime te studeren.

Instroomniveau

ToelatingseisenU bent direct toelaatbaar als u in het bezit bent van een havo, vwo of mbo-niveau 4 diploma. Ook ben u toelaatbaar op basis van een hbo of wo propedeusegetuigschrift. Wel gelden voor een aantal havo en vwo-profielen en mbo-domeinen aanvullende eisen. Hieronder vindt u informatie over de aanvullende eisen en de toelatingstoetsen die u kunt afleggen om aan deze eisen te voldoen.Havo Economie & Maatschappij, toelaatbaar;Cultuur & Maatschappij, toelaatbaar met Economie of M&O en Wiskunde A of B; Natuur & Gezondheid, toelaatbaar met Economie of M&O;Natuur & Techniek, toelaatbaar met Economie of M&O; VwoEconomie & Maatschappij, toelaatbaar;Cultuur & Maatschappij, toelaatbaar met Economie of M&O;Natuur & Gezondheid, toelaatbaar met Economie of M&O;Natuur & Techniek, toelaatbaar met Economie of M&O;Mbo-niveau 4Voor mbo’ers uit de domeinen 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' en 'Zorg en welzijn' geldt de aanvullende eis: Wiskunde A en/of M&O. Heeft u een mbo-4 diploma? Check dan uw toelating op: www.toelatingstoetsen.nl .Propedeuse hbo of woGeen aanvullende eisenWel een havo, vwo of mbo-niveau 4 diploma maar niet het juiste pakket/domein? Dan kunt u de deficiëntie opheffen door de toelatingstoets(en) voor betreffend(e) vak(ken) met goed resultaat af te leggen. Voor meer informatie zie: www.toelatingstoetsen.nl.Indien gewenst kunt u overleggen met de studieadviseur of het in uw geval nodig is om een toelatingstoets af te leggen.Buitenlands diplomaU moet aan drie voorwaarden voldoen:U hebt een diploma van een vooropleiding die gelijk is gesteld aan een Nederlands diploma zoals hierboven vermeld;U hebt het staatsexamen NT2 niveau 2 met een voldoende afgesloten;U hebt een geldige verblijfsstatusOude diploma’s en pakkettenDiverse oude diploma’s kunnen toegang geven tot de opleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding via iMailWrite('toelatingscommissiefm','org','hanze.nl');21+ regelingZie 'Bijzonderheden'WerkkringeisenZie 'Bijzonderheden'

Overigedata

Start jaarlijks in september

Tijden

Van september tot juli zijn er vier onderwijsperioden van 10 of 11 weken.U heeft per periode acht weken les op de donderdagvan 13.30 - 22.00 uur. Aan het eind van ieder blok is er eententamenperiode. De tentamens zijn op de donderdag en op dinsdagavond. Tijdens de lesweken kunnen ook tentamens ingeplandworden.

Duur

De deeltijdopleiding duurt 4 jaar. Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u voor vrijstellingen in aanmerking komen. De studieduur kan dan korter zijn.

Tijdsinvestering

Ongeveer 20 uur per week, inclusief contacturen.

Prijs

Bekijk hier de informatie over het collegegeldFinanciële regelingenHier vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Afronding

Als u met succes de deeltijdopleiding Facility Management hebt doorlopen, hebt u recht op de titel Bachelor of Business Administration (in Facility Management).

Bijzonderheden

AanmeldingAanmelding voor de opleiding is mogelijk tot 1 september (maar bij voorkeur voor de zomervakantie). U kunt dan op 1 september a.s. starten met de opleiding. Als u zich aanmeldt voor de opleiding ontvangt u van ons een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we in op uw vragen en motivatie voor de opleiding, kijken we samen met u of u voldoet aan de toelatingseisen voor onze deeltijdopleiding. 21+ regeling Als u bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder bent en niet aan de vooropleidingseisen voldoet, kunt u toegelaten worden op grond van de 21+ regeling. U dient in dat geval een toelatingstoets af te leggen en voert een motivatiegesprek. Bij een positief advies kunt u starten met de opleiding Facility Management. De toelatingstoets wordt op aanvraag afgenomen op vrijdag 23 maart en vrijdag 22 juni 2018. Wilt u gebruik maken van de 21+ regeling, neem dan contact op met Studentenzaken FM. Email: iMailWrite('toelatingscommissiefm','org','hanze.nl');Telefoon (050) 595 28 72 of (050) 595 20 24.VrijstellingenU kunt op basis van uw opleiding en/of werkervaring vrijstelling aanvragen voor bepaalde studieonderdelen of stages. Hierdoor kan de studieduur bekort worden. Toekenning van vrijstellingen gebeurt door de Examencommissie van het Instituut.WerkkringeisenHet is niet noodzakelijk, dat u een werkkring heeft op het gebied van Facility Management. Voor het volgen van de opleiding biedt het voordelen als de werkkring werkzaamheden omvat op het terrein van Facility Management (FM) en/of FM-projecten heeft waarin de student kan participeren dan wel de mogelijkheid biedt voor en medewerking aan de uitvoering van opleidingsspecifieke opdrachten en voldoende complex is. Tijdens een intakegesprek voor de start van de opleiding wordt de (aspirant)student voorgelicht over deze gewenste werkomgeving en de mogelijkheden die er zijn om door samenwerking met andere studenten tot een dergelijke werkomgeving te komen.AccreditatieDe opleiding Facility Management heeft een CROHO-registratie en -accreditatie en is internationaal IFMA-geaccrediteerd.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
 • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Facilitair.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.