Facility Management (deeltijd)

Niveau
Totale lesduur

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product. Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's:

Assen, Groningen, Zwolle

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Beschrijving

Algemeen

De opleiding Facility Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Facility Management, Hanzehogeschool Groningen.

Ieder mens heeft behoefte aan een prettige, veilige en goed toegeruste omgeving om in te wonen, te werken of te recreëren. Een goede facility manager weet aan welke voorwaarden die omgeving moet voldoen. Om zo’n goede facility manager te zijn, is een gedegen bedrijfskundige managementopleiding noodzakelijk. Wilt u uw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en tegelijkertijd blijven werken? Volg dan de hbo-deeltijdopleiding Facility Management bij de Hanzehogeschool.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

 • beschikt u over uitgebreide theoretische ke…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Algemeen

De opleiding Facility Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Facility Management, Hanzehogeschool Groningen.

Ieder mens heeft behoefte aan een prettige, veilige en goed toegeruste omgeving om in te wonen, te werken of te recreëren. Een goede facility manager weet aan welke voorwaarden die omgeving moet voldoen. Om zo’n goede facility manager te zijn, is een gedegen bedrijfskundige managementopleiding noodzakelijk. Wilt u uw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en tegelijkertijd blijven werken? Volg dan de hbo-deeltijdopleiding Facility Management bij de Hanzehogeschool.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

 • beschikt u over uitgebreide theoretische kennis;
 • hebt u uw praktische vaardigheden verder ontwikkeld;
 • kunt u beleid voor facilitair management opstellen en implementeren;
 • adviseert u het management over facilitair beleid;
 • kunt u leidinggeven aan een groep facilitaire medewerkers.

UitgebreidDe arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan facility managers op hbo-niveau. Juist de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring wordt veel gevraagd. Organisaties als ziekenhuizen, recreatieparken, wooncentra, overheden en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale werk-, woon- en verblijfsomgeving en hebben voor de realisatie daarvan goed opgeleide facility managers nodig.De facility manager heeft een brede economische basis en uiteraard kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Verder moet u beschikken over uitstekende communicatieve en managementvaardigheden en een sterk ontwikkelde klantgerichte en dienstverlenende instelling. U kunt zich bij uitstek verplaatsen in de behoeften en wensen van gebruikers of afnemers van facilitaire voorzieningen.
De deeltijdopleiding Facility Management leidt u op voor beleidsbepalende, adviserende en leidinggevende functies op het gebied van facility management. U verwerft of verdiept uw competenties op het gebied van facility management.

Doel

U verwerft de competenties die u nodig hebt als facility manager. U wordt opgeleid voor een leidinggevende functie in het facilitaire werkveld. U leert facilitaire processen aansturen en beleid ontwikkelen samen met of in opdracht van het algemeen management.

Inhoud van de opleiding

In het onderwijsprogramma van de deeltijdopleiding Facility Management zijn alle competenties van het brede beroep van facility manager gegroepeerd rond een aantal thema's. De eerste twee jaar betreft het de onderstaande thema’s. De Hanzehogeschool biedt de thema’s aan volgens een methode waarin de oplopende moeilijkheidsgraad van opdrachten en kennisverwerving centraal staat.1e jaar
 • Wat is Facility Management?: u beschrijft een facilitaire dienst en oefent met het managen van processen.
 • Aansturen van processen: u analyseert een facilitaire dienst en beschrijft hoe FM-processen effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.
 • De werkplek/Het kantoor van de toekomst: u verwerft kennis over de verschillende factoren die een rol spelen bij kantoorhuisvesting.
 • Services: u verdiept zich in de procesmatige en beheersmatige aspecten van catering- en schoonmaakdiensten in een zorginstelling.

2e jaar
 • Iets nieuws!: u ontwikkelt een nieuwe facilitaire dienst/product.
 • Duurzame huisvesting: u brengt het huidige huisvestingsbeleid in kaart en stelt een advies en projectplan op voor de gewenste huisvestingssituatie.
 • Aanbesteden en inkopen: u voert een marktverkenning uit, analyseert de behoefte van de interne klanten en leert een voorcalculatie te maken die resulteert in een offerteaanvraag.
 • Quality Management: u schrijft een kwaliteitsplan om de dienstverlening van een bedrijf dat facilitaire diensten aanbiedt, te verbeteren.

3e en 4e jaar
In deze fase van de studie zijn er verschillende keuzemogelijkheden om uw eigen leerroute uit te stippelen. Zo kunt u bij voldoende aanmeldingen in het 4e jaar deelnemen aan de voltijdminoren 4-Dimensionaal Leiderschap, Facilitair Inkoopmanagement, Safety First - Veiligheid en menselijk gedrag en Project Climax XL’ Project- en Eventmanagement. Indien u uit praktische overwegingen niet kunt deelnemen aan deze minoren, kunt u verbreding en verdieping aanbrengen door het maken van een profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk heeft dan betrekking op een onderwerp dat aansluit op uw persoonlijke interesse.

Het laatste onderdeel van de studie is het afstudeertraject. U werkt aan een beleidsprobleem, bij voorkeur uit uw eigen werksituatie. U verricht onderzoek, geeft adviezen over een mogelijke oplossing en verzorgt zo mogelijk de implementatie daarvan.

Studie op maat

De lengte van het studieprogramma is afhankelijk van uw vooropleiding, uw werkervaring en uw huidige functie. Bij aanvang van de studie stellen we samen met u een studietraject samen. Uw studie wordt zoveel mogelijk voor u op maat gemaakt.
Studenten die als leidinggevende in het werkveld facility management werkzaam zijn, studenten die enige tijd op hbo-niveau werkzaam zijn of studenten die een vooropleiding op hbo-niveau hebben, kunnen de studie in de meeste gevallen in 3 à 3,5 jaar afronden. Studenten die geen relevante werkervaring hebben, dienen praktijkervaring op te doen in de vorm van één of twee stages. Voor hen is de studieduur 4 jaar.

Action Learning

In de deeltijdopleiding wordt gewerkt aan de hand van Action Learning. Het systematisch oplossen van probleemsituaties die u in de praktijk tegenkomt, is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. De leermethode Action Learning stelt uw praktijk en die van uw medestudenten centraal in het onderwijsprogramma. Onder begeleiding van uw docenten gaat u aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit uw eigen organisatie of die van uw medestudenten. U ziet hoe uw collega-studenten vergelijkbare en andere (probleem)situaties aanpakken. U blijft niet steken in theoretische analyses, maar streeft naar toepassing van praktische oplossingen. Ieder themablok sluit u af met een opdracht, debat, presentatie en/of schriftelijk tentamen of een combinatie van deze toetsvormen.

Hanze Elektronische Leeromgeving

Tijdens uw opleiding zult u veel gebruik maken van de elektronische leeromgeving van de Hanzehogeschool Groningen via Blackboard Learn. Via de elektronische leeromgeving kunt u communiceren met de opleiding, de docenten en medestudenten, uitwerkingen van opdrachten digitaal aanleveren en studiemateriaal direct downloaden en gebruiken.

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)