NOLOC

Noloc is de grootste beroepsvereniging in Nederland voor loopbaanprofessionals en jobcoaches en is dé autoriteit binnen de loopbaanprofessie. De vereniging telt circa 3600 leden en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. Noloc draagt een wezenlijke bijdrage aan toekomstgerichte beleidsvorming, dáár waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied van loopbanen in ontwikkeling vormgeven. Noloc gecertificeerde loopbaan- en jobcoaches, te weten Register Loopbaanprofessionals en Register Jobcoaches, voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister en dragen bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.