CMI

CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven.

Wat doet CMI?

Career Management Institute Netherlands (CMI) is de certificerende instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. CMI is zelf ook getoetst door de Raad voor Accreditatie, de instantie in Nederland die certificerende instellingen op kwaliteit toetst. CMI heeft aangetoond in staat te zijn certificering van loopbaanadviseurs op een competente, consistente en onafhankelijke wijze te kunnen uitvoeren. De accreditatie is gebaseerd op een vierjaarlijkse beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17024. De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals deze in de scope voor de loopbaanadviseur zijn vastgelegd. deze zijn:

In alle zoekresultaten en op elke onderwerpspagina staan filters voor bijvoorbeeld regio, lesduur en prijs. Onder de optie "meer filters" staan vervolgens ook diverse keurmerken, waaronder CMI.

De accreditatie is van kracht onder voorwaarde dat CMI blijft voldoen aan de vereisten. CMI is in het openbare register van de Raad voor Accreditatie geregistreerd met registernummer C 582. De accreditatie werd op 30 maart 2010 verleend. Om aan de eisen van de accreditatie te kunnen voldoen dient CMI zich te houden aan hoge kwaliteitseisen, aan vaststaande procedures en reglementen.

Mis je een bepaalde CMI erkende opleider, of zie je er een staan die niet erkend is? Laat het ons dan via de Helpdesk weten, dan zullen we dit controleren en eventueel aanpassen.! Alvast bedankt voor de moeite, namens ons hele team!

  • Website: http://www.cminl.nl/
  • E-mailadres: info@cminl.nl
  • Telefoonnummer: 010 2922 810
  • Adres: Bezoekadres (op afspraak): Zwolseweg 1 (Vaanpark 4) 2994 LB Barendrecht Postadres: Postbus 9599 3007 AN Rotterdam