Masterclass Intrekking en Terugvordering

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Masterclass Intrekking en Terugvordering

MarienburgGroep
Logo van MarienburgGroep
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 MarienburgGroep heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
19 mei. 2022
Toon rooster
event 19 mei 2022, 09:30-16:30, Utrecht
placeUtrecht
1 dec. 2022
Toon rooster
event 1 december 2022, 09:30-16:30, Utrecht

Beschrijving

Masterclass Intrekking en Terugvordering

Rechtmatigheid, intrekken en terugvorderen in de PW

In deze masterclass staan we enerzijds stil bij de onzelfstandige terugvorderingsbesluiten, die in samenhang gelezen moeten worden met intrekking en herziening van recht op bijstand wegens fraude. Hierbij wordt zowel stil gestaan bij de zgn. Participatie-wet-inhoudelijke aspecten als bij Awb-procedurele aspecten. Vanuit oogpunt van de Awb staan we stil bij de vaststelling van de juiste beoordelingsperiode alsmede bij de toetsing van intrekkings- en terugvorderingsbesluiten aan het zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Anderzijds staan we stil bij de zelfstandige terugvorderingsgronden, m…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Presenteren in het Engels, Presenteren, Engels, Zakelijk Engels en Financieel Engels.

Masterclass Intrekking en Terugvordering

Rechtmatigheid, intrekken en terugvorderen in de PW

In deze masterclass staan we enerzijds stil bij de onzelfstandige terugvorderingsbesluiten, die in samenhang gelezen moeten worden met intrekking en herziening van recht op bijstand wegens fraude. Hierbij wordt zowel stil gestaan bij de zgn. Participatie-wet-inhoudelijke aspecten als bij Awb-procedurele aspecten. Vanuit oogpunt van de Awb staan we stil bij de vaststelling van de juiste beoordelingsperiode alsmede bij de toetsing van intrekkings- en terugvorderingsbesluiten aan het zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Anderzijds staan we stil bij de zelfstandige terugvorderingsgronden, met name de zaken over uitgesteld inkomen en vermogen, bijvoorbeeld naar aanleiding van ontvangst van achterstallig loon, een letselschadevergoeding of een erfenis. Ook staan we stil bij situaties wanneer een belanghebbende dit niet tijdig meldt en hoe hierbij dan een onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende beoordelingsperioden.

Daarnaast wordt stil gestaan bij de vraag of en zo ja, op welke wijze terugvordering benaderd zou kunnen worden vanuit een sociaal domein-perspectief en wat dit betekent voor de dringende redenen-toets. Tot slot wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie rondom de boete.

Doelgroep

Deze masterclass is ontwikkeld voor de ervaren medewerkers: soza-juristen, medewerkers terugvordering, medewerkers bezwaar en beroep, (juridisch) kwaliteitsmedewerkers, secretarissen en leden van commissies bezwaarschriften.

Voor de juridische kaders en praktische ontwikkelingen in het invorderingsrecht (4e tranche Awb en beslagrecht o.g.v. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, berekening beslagvrije voet) verwijzen wij u graag naar de cursus Terugvordering in praktijk.

Programma

I Het algemene kader bij intrekking en terugvordering van bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting

 • De schending inlichtingenverplichting als grondslag voor herziening, intrekking en terugvordering
 • De betekenis van het onderscheid tussen de objectieve en de subjectieve niet-nakoming inlichtingenverplichting in verband met de beoordeling van de verwijtbaarheid ervan bij intrekking en terugvordering van bijstand en de boeteoplegging en de doorwerking hiervan in de hoogte van de vordering
 • De verruimde reikwijdte van de inlichtingenverplichting onder de Participatiewet in verband met de kostendelersnorm
 • Schending inlichtingenverplichting als rechtsgrond voor opschorting en intrekking van bijstand (art. 54, lid 1 en lid 2 jo. lid 4 Participatiewet)
 • Het onderscheid tussen herziening, intrekking en beëindiging van bijstand, mede gelet op de beoordelingsperiode van een besluit
 • Bewijsrechtelijke kernpunten bij intrekkings- en terugvorderingsbesluiten wegens schending van de inlichtingenverplichting (art. 54, lid 3, 1e zin jo. art. 58, lid 1 PW) en de gevolgen hiervan bij een onjuiste beoordeling hiervan voor de hoogte van de terugvordering:
  • bewijslast college t.a.v. de relevante feiten i.v.m. schending inlichtingenverplichting
  • de leer van de verschuiving bewijslast i.v.m. het bewijs van het recht op bijstand
  • de nadere onderzoeksverplichting van het college
  • de verdedigbare reconstructie van feiten c.q. de schattingsjurisprudentie als basis voor de beoordeling van het recht op bijstand na schending inlichtingenverplichting
  • wanneer is het recht wel en wanneer niet vast te stellen
 • Matigingsjurisprudentie (2016) nog geldig a.g.v. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW ?

II Veel voorkomende geschillen in terugvorderingszaken bij de bestuursrechter

 • Wijzigingen in de middelentoets o.g.v. de Participatiewet in de jurisprudentie van de CRvB, gelet op geldleningen, giften, op geld waardeerbare werkzaamheden (inkomsten uit hobby of internethandel), contante stortingen van derden op rekening van bijstandsgerechtigde en de doorwerking hiervan in terugvorderingszaken
 • Onderzoeksplicht van het college en bewijslast van de bijstandsgerechtigde bij:
  • verzwegen vermogen in buitenland
  • verzwegen inkomsten uit autohandel
  • verzwegen inkomsten uit hennepteelt- en handel
  • een verzwegen gezamenlijke huishouding
  • de vermeende duurzaam gescheiden levende echtgenoten
  • de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzwegen partner

III De voorbereiding van de zelfstandige terugvorderingsbesluiten:

 • Actuele jurisprudentie i.v.m. terugvordering i.v.m. later verkregen middelen (achterstallig loon, later uitbetaalde erfenis en (bijv. letselschade-)schadevergoeding

IV Actualiteiten zes-maanden-jurisprudentie i.v.m. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PWV Actualiteiten bestuurlijke boete

 • De verzwaarde onderzoeksplicht en bewijslast van het college bij boeteoplegging;
 • De reikwijdte van de “indringende toetsing van het boetevoornemen aan het evenredigheidsbeginsel” gelet op de uitspraak van de CRvB 24-11-2014 en CRvB 23-06-2015 en CRvB 11-01-2016;
 • De toetsing van de verminderde mate van verwijtbaarheid van belanghebbende i.v.m. de persoonlijke omstandigheden van belanghebbende o.g.v. het nieuwe voorstel in 2016 tot aanpassing van het Boetebesluit en art. 18 a Pw;
 • De betekenis van tekortkomingen in de uitvoering van het handhavingsbeleid door het college voor de beoordeling van de hoogte van de boete;
 • Procedurele kernpunten bij boeteoplegging: tijdigheid van de cautie, het horen van de belanghebbende en taalhulp, eisen aan het boete-rapport.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.