Leefstijlcoach

Tijdsduur

Leefstijlcoach

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Mensen met een inactieve en ongezonde leefstijl hebben een hoger risico op gezondheidsklachten en doen vaker een beroep op het zorgsysteem. De laatste decennia is er sprake van een toename in leefstijl gerelateerde aandoeningen. Het stijgende percentage van volwassen en kinderen met overgewicht en obesitas is hier een voorbeeld van. Aandacht voor een actieve en gezonde leefstijl is daarom ook een heel actueel thema. Er is vraag naar Hbo-opgeleide professionals die binnen de context van complexe multicausale problematiek ongezond gedrag duurzaam kunnen veranderen in actief en gezond gedrag.

Als leefstijlcoach ben je werkzaam op het gebied van verschillende gezondheidsdomeinen. Je…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Leefstijlcoach, Coaching, Vitaliteit, Teamcoaching en Life Coach.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Mensen met een inactieve en ongezonde leefstijl hebben een hoger risico op gezondheidsklachten en doen vaker een beroep op het zorgsysteem. De laatste decennia is er sprake van een toename in leefstijl gerelateerde aandoeningen. Het stijgende percentage van volwassen en kinderen met overgewicht en obesitas is hier een voorbeeld van. Aandacht voor een actieve en gezonde leefstijl is daarom ook een heel actueel thema. Er is vraag naar Hbo-opgeleide professionals die binnen de context van complexe multicausale problematiek ongezond gedrag duurzaam kunnen veranderen in actief en gezond gedrag.

Als leefstijlcoach ben je werkzaam op het gebied van verschillende gezondheidsdomeinen. Je leert sportieve leefstijlprogramma’s op maat samenstellen, uitvoeren en bijstellen, zowel op individueel- als op groepsniveau. De term ‘coach’ slaat op de primaire taak van jou als professional: het coachen van mensen naar een actieve en gezonde leefstijl. Kenmerkend hierbij is dat je beschikt over een initiatiefrijke, proactieve en ondernemende houding.

Na het volgen van de opleiding:

 • Heb je geleerd wat er wordt verstaan onder gezonde leefstijl; 
 • Heb je kennis opgedaan over welke factoren een gezonde leefstijl beïnvloeden; 
 • Heb je inzicht verkregen in de rol die sport en bewegen daar specifiek in speelt; 
 • Ben je in staat om te komen tot een ontwerp van een verantwoorde sport/fitnessactiviteit die bijdraagt aan een individuele-/groepsleefstijlverbetering; 
 • Ben je in staat op een positieve wijze een sport/fitnessactiviteit uit te voeren/te begeleiden die op een verantwoorde manier bijdraagt aan een actieve gezonde leefstijl van een individu/kleine groep;
 • Kun je complexe multidisciplinaire vraagstukken analyseren en diagnosticeren;
 • Ben je vaardig in het begeleiden, coachen en motiveren van individuen en (doel)groepen op basis van evidence informed handelen.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules met elk 2 cursussen:

Module 1 Fysiek Vitaal

 • Cursus Bewegen
 • Cursus Voeding

Module 2 Mentaal Vitaal

 • Cursus Slaap & Ontspanning
 • Cursus Gedrag

Module 3 Vitaal in de omgeving (coaching)

 • Cursus praktijk Leefstijl coaching 1
 • Cursus Praktijk Leefstijl coaching 2

Je kunt alleen per module inschrijven. De cursussen zijn helaas niet los te boeken, omdat deze altijd in relatie met elkaar worden aangeboden.

Cursus Bewegen (module 1)

Dit onderdeel is gericht op praktijkgeoriënteerde biologische/medische basiskennis over leefstijl gerelateerde onderwerpen met daarbij de volgende onderdelen:

 • Relevante lichaamswaarden in het kader van overgewicht, voeding, stress en beweging;
 • De stofwisseling (vetverbranding, glucosestofwisseling, invloed van stress;
 • De kenmerken van leefstijl gerelateerde aandoeningen (met name obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, spier- en gewrichtsaandoeningen, slaapapneu) en de mogelijkheden om die met leefstijl te beïnvloeden;
 • Het in balans houden of uit balans raken van het hormoonsysteem, gekoppeld aan voeding, bewegen, stress/ontspanning en slaap;
 • Lichamelijke en hormonale veranderingen in verschillende levensfases;
 • Neurobiologie (invloed van hersenwerking op welk gedrag mensen vertonen en hoe je dat kunt beïnvloeden);
 • De samenhang tussen leef- en slaappatroon, voeding, stress en overgewicht;
 • Signaleren van medische problemen waarvoor de cliënt doorverwezen moet worden.

Op basis van kennis wordt een globaal beweegplan geformuleerd op basis van de kenmerken van een individu met daar de volgende aandachtspunten:

 • De invloed van bewegen op de gezondheid;
 • Specifieke aandachtspunten bij beweegplannen voor volwassenen, ouderen en kinderen;
 • De belastbaarheid bij bewegen in relatie tot lichamelijke beperkingen, ziekten en aandoeningen.

Je leert de uitgangspunten van het positief beïnvloeden van een actieve en gezonde leefstijl vanuit multidisciplinair perspectief en toegepast op verschillende doelgroepen.

Cursus Voeding (module 1)

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Kennis over de globale behoefte aan energie- en voedingsstoffen van mannen en vrouwen.
 • Kennis over de invloed van voeding op de gezondheid;
 • Basiskennis voedingsleer;
 • Kennis over het afstemmen van energie-inname op het activiteitenpatroon.

Naast de theorie en het laten zien van de theoretische achtergronden van voeding en energie, is het toepassen van de kennis belangrijk. Dit komt tot uiting in het ontwerpen en beoordelen van een individueel voedingspatroon met de volgende items:

 • Een voedingsanalyse uitvoeren;
 • Gezonde en ongezonde kenmerken aanwijzen in een individueel voedingspatroon;
 • Een globaal voedingsadvies formuleren op basis van de kenmerken van een individu;
 • Feiten en fabels over voeding onderscheiden.

Cursus Slaap & Ontspanning (module 2)

De volgende onderdelen komen aan bod in deze cursus:

 • De invloed van slaap en stress op de stofwisseling;
 • De invloed van slaap en ontspanning op de gezondheid;
 • De kenmerken van een goed ontspanningspatroon;
 • Helpende en storende factoren bij slaap;
 • Globale kennis over verslaving: het herkennen van verschijnselen en de eigen grenzen/beperkingen kennen en weten hoe te verwijzen;
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van stressmanagement. Hieronder valt in elk geval:
  • Inzicht in symptomen van (overmatige) stress;
  • Inzicht in het ontstaansproces van stress;
  • Kennis over de werking van het brein in relatie tot stress en ontspanning;
  • Kennis over en vaardigheid in het toepassen van ontspanningsoefeningen;
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van contact maken met het eigen lichaam:
  • Methodieken voor het focussen van de aandacht;
  • Methodieken voor de gewaarwording van fysieke-, mentale-  en emotionele reacties bij jezelf;
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van tijd- en energiemanagement. Hieronder valt in elk geval:
  • Kennis over veel voorkomende oorzaken en symptomen van energiegebrek;
  • Inzicht in basale timemanagement principes;
  • Inzicht in het bewaken van de balans tussen inspanning en

Naast de theorie en het laten zien van de theoretische achtergronden van slaap en stress, is het ontdekken en zelf ervaren (door o.a. zelf te (leren) ontspannen) belangrijk.

Cursus Gedrag (module 2)

Dit onderdeel is gericht op theorieën en toepassingen van het inzicht krijgen in gedrag en ook het veranderen van gedrag. Dit met betrekking tot gezondheid en leefstijl. Daarbij komen de volgende onderdelen o.a. aan bod:

 • Gedrag, leefstijl en gezondheid;
 • Motivatietheorieën;
 • Gedragsverklaringstheorieën;
 • Strategieën om gedrag te veranderen;
 • Fasen van gedragsverandering;
 • Omgaan met terugval;
 • Gecombineerde leefstijlinterventieprogramma’s.

Op basis van kennis wordt een individueel coachingstraject opgesteld waarin de bovengenoemde gedragselementen worden toegepast in een eenvoudige situatie.

Cursus Praktijk leefstijl coaching 1 & 2 (module 3)

Bij deze twee onderdelen is een inleidend deel gericht op coachen van cliënten in een praktijkgerichte, veelal multidisciplinaire context. Het uitgangspunt daarbij is de coachvraag van de te coachen cliënt(en). Daarbij komen de volgende onderdelen o.a. aan bod:

 • Uitvoeren van een intake d.m.v. uitvoeren van basistesten, doelen opstellen;
 • Gespreksvaardigheden, o.a. motivational interviewing, LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen), stimuleren en motiveren;
 • Methodieken bij planmatige begeleiding met aandacht voor o.a. weerstand, terugval, barrières;
 • Gedragspatronen herkennen;
 • Aansluiten bij denkniveau van de cliënt in taalgebruik en gedrag;
 • Evalueren en reflecteren op eigen rol als coach;
 • Rapporteren over coachtraject;
 • Rol in multidisciplinaire trajecten (o.a. GLI).

Praktijk coaching 1 is inleidend en maakt gebruik van een eenvoudige en kleinschalige context.

Praktijk coaching 2 is een verdieping op 1 waarbij de context complexer is en meer gericht als onderdeel van integrale aanpak van leefstijlproblematiek.

Doelgroep

Sport- en gezondheidsprofessionals of topsporter met minimaal MBO-denkniveau 4.

Instroomniveau

Sport- en gezondheidsprofessionals met minimaal mbo-denkniveau; Mbo 4 of vergelijkbaar, 21+ instroomassessment in overleg mogelijk. Sluit aan op de opleidingen Sportstudies, Social work, pabo en HBO-V.

Voor het volgen van een deel van de modules is het een voorwaarde dat je een eigen werk- of stageplek hebt in de sport- en beweeg sector of sociaal domein.

Bij belangstelling voor de opleiding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is om te checken of je voldoet aan de gestelde toelatingseisen en of je eventuele vrijstellingen verdient. In dit gesprek komt ook je stage en/of werkplek aan bod.

Startdata

29-09-2022

Tijden

Flexibel, onderwijsmomenten afhankelijk van gemaakte keuzes.

Duur

Variabel, afhankelijk van gemaakte keuzes.

Tijdsinvestering

Variabel, afhankelijk van gemaakte keuzes maar in z’n algemeenheid kun je uitgaan van:

Zelfstudie; thuis zelfstudie                       50%
Opdrachten; Thuis en/of werkveld            20%
Opdrachten in de praktijk; werkveld         20%
Intervisie; Instituut/docent                      10%

1 cursus van 5 ECTS kent een 140 uur studiebelasting.

ETCS credits

10 ETCS per module (5 ECTS per cursus).

Kosten

Module 1 Fysiek Vitaal:                                            € 1000,-

 • Cursus Bewegen € 500,-
 • Cursus Voeding € 500,-

Module 2 Mentaal Vitaal:                                         € 1000,-

 • Cursus Slaap & Ontspanning: € 500,-
 • Cursus Gedrag: € 500,-

Module 3 Vitaal in de omgeving (coaching):         € 1000,-

 • Cursus praktijk Leefstijl coaching 1: € 500,-
 • Cursus Praktijk Leefstijl coaching 2: € 500,-

Je kunt alleen per module inschrijven. De cursussen zijn helaas niet los te boeken, omdat deze altijd in relatie met elkaar worden aangeboden.. 

Locatie

Variabel

Aantal deelnemers

Kan individueel en als groep gevolgd worden.

Afronding

Bij positief afsluiten van deze cursus, door middel van praktijk- en theorietoets, wordt een hbo-waardig certificaat afgegeven.

Bijzonderheden

Op dit moment zit de opleiding Leefstijlcoach in het accreditatietraject bij de BLCN (Beroepsvereniging LeefstijlCoaches Nederland). Als deze accreditatie positief is afgerond zal met terugwerkende kracht het behaalde certificaat ook BLCN geaccrediteerd worden.

Maatwerk

Naast het aanbod van de open inschrijvingen voor sportprofessionals ontwikkelt HanzePro ook maatwerkopleidingen voor de sector Sport in de vorm van een gerichte training of scholing. Ben je benieuwd naar meer informatie of naar de mogelijkheden voor maatwerk voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.