Master Kunsteducatie

Niveau
Tijdsduur

Master Kunsteducatie

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

Kunstervaringen openen nieuwe perspectieven op de wereld. De kunsten nodigen de mens uit anders te kijken, het onbekende en het ongrijpbare waar te nemen, ermee te experimenteren en hierbij ook te falen. Het vermogen om te gaan met onzekerheid en complexiteit is in de huidige samenleving essentieel. De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

Studenten

Onze studenten zijn afkomstig uit ver…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Yoga, Zelfbewustzijn, Meditatie, Ayurveda en Spiritualiteit.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

Kunstervaringen openen nieuwe perspectieven op de wereld. De kunsten nodigen de mens uit anders te kijken, het onbekende en het ongrijpbare waar te nemen, ermee te experimenteren en hierbij ook te falen. Het vermogen om te gaan met onzekerheid en complexiteit is in de huidige samenleving essentieel. De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

Studenten

Onze studenten zijn afkomstig uit verschillende disciplines. Ze nemen hun eigen kennis en ervaring uit de praktijk mee. Dat geeft een extra dimensie aan de opleiding: professionals die van elkaar kunnen leren en verbindingen leggen. Dat laatste is belangrijk omdat het steeds vaker nodig is om samen te werken met professionals uit het eigen vakgebied en daarbuiten. Daarom leggen we nadruk op het creëren van een Community of Learners. Iedere student levert een actieve bijdrage aan de dialoog en wordt onderdeel van een netwerk.

Begeleiding en profilering

In de masteropleiding staat je eigen professionaliseringsvraag centraal. Je studiecoach helpt je om je studieroute zodanig vorm te geven dat je de vraag optimaal kan beantwoorden. Ook je medestudenten helpen je met advies en peerfeedback om je profiel te versterken en je als master te kunnen positioneren. Met de Profileringsruimte, een vrije keuzeruimte van 5 EC, heb je de kans om zelf activiteiten te ontplooien of bij bestaande programma's van andere opleidingen aan te sluiten om je eigen accenten te leggen.

Studieprogramma

Tijdens deze master verrijk je je theoretische basis. Zo volg je colleges op het gebied van kunsttheorie, kunstpedagogiek en onderzoeksmethodologie. In de Community of Learners leg je verbindingen tussen de aangereikte theorie en je eigen beroepspraktijk. Tijdens zogenaamde LAB-dagen experimenteer je met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk en verdiep je je eigen artistiek-educatieve signatuur.

Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

De masterwerkplaatsen kenmerken zich door:

  • Accent op de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In elke masterwerkplaats staat één van deze rollen centraal. Masterstudenten worden uitgedaagd om te experimenteren met hun rolneming en het switchen tussen de rollen. In de laatste masterwerkplaats worden de verschillende rollen ondernemend in het werkveld gepositioneerd;
  • Aanbod van gedegen theoretische kennis door de studie van kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en –pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind;
  • Transfer van theorie naar praktijk en andersom door de dialoog tussen studenten en docenten in de ‘ Community of learners’. Dit gebeurt tijdens colleges, lab-dagen, interventies en excursies;
  • Verwoording en verbeelding van de opbrengsten van elke masterwerkplaats in leerbiografie en werkschouw.

Masterwerkplaats kunsttheorie en artistieke processen
Je volgt hoorcolleges bij de Rijksuniversiteit Groningen over de ‘Geschiedenis en theorie van kunst, cultuur en media’. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. Je verkent je artistiek-educatieve signatuur én die van de ander in presentaties, experimenten en via een casestudy. Je onderzoekt interdisciplinaire maakprocessen en verdiept zo je signatuur.

Masterwerkplaats cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken
Op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews formuleer je je kunstpedagogische visie. De visie op het leren in en door kunsten vormt het fundament van het kunsteducatief product. Deze wordt ontworpen op basis van een behoefte- en contextanalyse. Kennis van ontwerponderzoek, designprincipes met experiment en ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. In de werkschouw 'Nieuwe Oogst' presenteren studenten de producten aan het werkveld. Yke Reeder maakte het kunsteducatief ontwerp Paperland, waarin zij met AZC’s en basisschool aan de hand van sterke verhalen de interculturele tussenruimte verkenden. Hierin werkte zij samen met ArtEZ-student Hala Ali.

Masterwerkplaats onderzoek en innovatie
Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op. Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals ontwerpend, artistiek, beschouwend, participatorisch, en andere. Met je onderzoek lever je een waardevolle bijdrage aan het kunsteducatieve veld. Een internationale excursie biedt extra mogelijkheden voor presentatie en valorisatie van het onderzoek.

Masterwerkplaats afstuderen en positioneren
In deze laatste masterwerkplaats positioneer je de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld. Middels publicatie, werkveldconferentie of via andere activiteiten of media valoriseer je de uit onderzoek verkregen kennis. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Met je masterbiografie en je masterperformance toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld.

Persoonlijke profilering
In de vrije profileringsruimte kunnen masterstudenten hun discipline of werkvelddeskundigheid verdiepen door onderwijs te volgen bij andere opleidingen, zoals de Master of Music, MA in Fine Art and Design, master pedagogiek, of extra modules aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook kun je zelf initiatieven en activiteiten ontwikkelen, je onderzoek uitbreiden, of je als ondernemer profileren.

Onderzoek

In de 3e masterwerkplaats (Onderzoek & Innovatie) formuleert elke student een eigen onderzoeksvraag gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag wordt een passende onderzoeksmethode gekozen en een bescheiden onderzoek uitgevoerd. De opleiding biedt veel vormen van onderzoek aan, zoals actieonderzoek, ontwerponderzoek, artistiek onderzoek, case study, maar ook essayistische vormen van onderzoek zijn mogelijk. 

Afstuderen

In de laatste masterwerkplaats staat het afstuderen & positioneren centraal. In de masterperformance en masterbiografie toont u aan dat u over de benodigde mastercompetenties beschikt om met de resultaten van de studie en het onderzoek de beroepspraktijk kwalitatief te verbeteren.

Samenwerking met lectoraten

Als joint degree onderhoudt de masteropleiding contact met verschillende lectoraten op het gebied van kunst en educatie binnen de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Intensief contact is er met het kenniscentrum Kunst & Samenleving en de onderzoeksgroep 'Kunsteducatie' onder leiding van lector Evert Bisschop Boele. Onderzoekers van Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium, de pabo en de Master Kunsteducatie wisselen hier ervaring en kennis uit rond actueel onderzoek. Speerpunten in het onderzoek zijn: Curious Minds, het stimuleren van talentvol gedrag in het kunstonderwijs; Curious hands, het leren door maken, idiocultureel muziekonderwijs; leergemeenschappen voor cultuureducatie met kwaliteit e.a. Terwijl de onderzoeksgroep kunstducatie met name binnen de geinstitutionaliseerde kunsteducatie (vooral po en vo) onderzoek doet, richt zich het lectoraat Image in Context (Anke Coumans) vooral op artistiek onderzoek en social design in het buitenschoolse veld.

Binnen de masteropleiding Kunsteducatie zijn de genoemde lectoren betrokken bij onderwijs en onderzoek. Als masterstudent kunt u deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten of een bijdrage leveren aan een kenniskring van een lectoraat met uw onderzoek.

Na je afstuderen

Na je afstuderen heb je de graad Master of Education en

  • Ben je in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
  • Ben je in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
  • Ben je in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
  • Ben je in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

Doelgroep

Kunstdocenten met een bacheloropleiding, kunstenaars met een pedagogisch-didactische scholing en professionals in de kunsteducatie die door werkervaring aan kunnen tonen over het vereiste instapniveau te beschikken.

Instroomniveau

Toelating en Aanmelding

De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:
- kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
- kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
- professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voordat je je kunt inschrijven, voeren we een intakegesprek. We kijken dan naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat jouw visie op kunsteducatie is.

Kijk op de website HanzePro voor het aanvragen van meer informatie.

Overige data

De reguliere deeltijdopleiding van 2 jaar start ieder jaar in september. Er is ook een aangepaste route van 2,5 jaar mogelijk. Deze start jaarlijks in februari.

Tijden

In het eerste jaar vinden de colleges wekelijks op maandag plaats, doorgaans van 10.00 tot 17.00 uur. Tot februari volgen de studenten een college op de dinsdagochtend bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede studiejaar zijn studenten regelmatig op maandag vrij geroosterd, zodat ze tijd kunnen besteden aan hun onderzoek. Enkele projecten en landelijke masterdagen vinden op een zaterdag plaats, ongeveer twee keer per jaar. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

Duur

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Dit is gebaseerd op 840 studie-uren (30EC). 1 EC staat voor 28 studie-uren.. Het is mogelijk om in februari met de Masterwerkplaats Cultuurpedagogiek te starten en er vervolgens een 2,5 jarige studieroute met meer ruimte voor het masteronderzoek van te maken.

Kosten

Kijk voor het actuele collegegeld op www.hanze.nl/collegegeld

Als u in het onderwijs werkt, kunt u een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website HanzePro.

Benodigde gegevens:
BRINnummer 25 BE
ISATcode 49501

Tot slot is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Alle informatie over subsidiemogelijkheden vind je overzichtelijk op de website HanzePro.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.