Master Kunsteducatie

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeGroningen
sep. 2021 tot sep. 2023

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Binnen de huidige kunsteducatie (formeel en informeel) wordt aandacht gevraagd voor de interdisciplinariteit in de kunsten en het vermogen om disciplineoverstijgend te kunnen denken en werken. Na het afronden van de Master Kunsteducatie bent u in staat om in interdisciplinaire samenwerking innovatieve kunstprojecten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
Hiervoor beschikt u over de nodige kennis en vaardigheden op het terrein van kunsttheorie, overdracht, onderzoek en cultureel ondernemerschap. De opleiding wordt in een tweejarig deeltijdtraject aangebo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Veiligheidskunde, HVK (Hogere Veiligheidskunde), VCA, MVK (Middelbare Veiligheidskunde) en Veiligheidsmanagement.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Binnen de huidige kunsteducatie (formeel en informeel) wordt aandacht gevraagd voor de interdisciplinariteit in de kunsten en het vermogen om disciplineoverstijgend te kunnen denken en werken. Na het afronden van de Master Kunsteducatie bent u in staat om in interdisciplinaire samenwerking innovatieve kunstprojecten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
Hiervoor beschikt u over de nodige kennis en vaardigheden op het terrein van kunsttheorie, overdracht, onderzoek en cultureel ondernemerschap. De opleiding wordt in een tweejarig deeltijdtraject aangeboden. Zo kan studeren en werken gecombineerd worden. Masterstudenten brengen werksituaties in en bespreken met elkaar de aanpak van studieopdrachten vanuit relevante thema’s uit ieders beroepspraktijk.

Doel

De Master Kunsteducatie biedt u de gelegenheid om disciplineoverstijgend uw kennis m.b.t. kunsttheorie, cultuurpedagogiek, leertheorieën en actuele kunsteducatieve praktijken te verdiepen, uw visie op kunsteducatie te onderbouwen, uw professionele ambitie te verhogen en uw educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten te versterken.

Studieopbouw

Het onderwijs van de masteropleiding is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal aan de vijf landelijk vastgestelde competenties gewerkt: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. In elke werkplaats worden theorie, praktijk en onderzoek met elkaar verbonden.

De masterwerkplaatsen kenmerken zich door:

  • Accent op de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In elke masterwerkplaats staat één van deze rollen centraal. Masterstudenten worden uitgedaagd om te experimenteren met hun rolneming en het switchen tussen de rollen. In de laatste masterwerkplaats worden de verschillende rollen ondernemend in het werkveld gepositioneerd;
  • Aanbod van gedegen theoretische kennis door de studie van kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en –pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind;
  • Transfer van theorie naar praktijk en andersom door de dialoog tussen studenten en docenten in de ‘ Community of learners’. Dit gebeurt tijdens colleges, lab-dagen, interventies en excursies;
  • Verwoording en verbeelding van de opbrengsten van elke masterwerkplaats in leerbiografie en werkschouw.


Masterwerkplaats: Kunsttheorie en artistieke processen

In deze masterwerkplaats staan de kunstenaar en de artistieke competentie centraal. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen worden hoorcolleges aangeboden over de ‘Geschiedenis en theorie van kunsten, cultuur en media’. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekput voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. In de ‘Community of learners’ krijgen de teksten betekenis binnen ieders beroepspraktijk. De eigen artistieke signatuur wordt in presentaties en experimenten verkent en interdisciplinair in gezamenlijke maakprocessen verder ontwikkeld. In een kleine casestudy onderzoekt en verbeeldt de masterstudent de signatuur van zijn collega-student in diens beroepspraktijk.

Masterwerkplaats: Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken
In deze masterwerkplaats staan de pedagoog en de kunstpedagogische competentie centraal. De masterstudent ontwikkelt op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews zijn eigen visie op het leren in en door de kunsten. Deze visie legt de grondslag voor het kunsteducatieve product dat studenten op basis van een gedegen probleemanalyse voor nieuwe contexten en doelgroepen ontwerpen. Kennis van ontwerponderzoek en design-principes als ook ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. De masterwerkplaats wordt afgerond met de presentatie van de ‘Nieuwe oogst’ aan het werkveld.

Masterwerkplaats: Onderzoek en innovatie in en door kunst & educatie
In de derde masterwerkplaats staan de onderzoeker en de onderzoekende competentie centraal. Op basis van de eigen professionaliseringsvraag en geïnspireerd door eerdere onderzoeksopdrachten werkt de masterstudent een onderzoeksvoorstel uit. Hiervoor wordt een voor het werkveld relevante onderzoeksvraag met behulp van onderzoeksmethodiek en onder begeleiding van een deskundige geoperationaliseerd. De masterstudent kan hiervoor uit verschillende onderzoekstradities en -vormen putten, zoals actieonderzoek, ontwerponderzoek, arts-based onderzoek e.a. In workshops, internationale uitwisseling en voortgangspresentaties wordt het onderzoekende vermogen aangescherpt. In de werkschouw worden de onderzoeksresultaten als ook de kritische reflecties vanuit de rol als onderzoeker, docent en kunstenaar met het werkveld gedeeld.

Masterwerkplaats: Afstuderen en positioneren
In de laatste masterwerkplaats wordt de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld gepositioneerd. De masterstudent schakelt hiervoor inventief tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Relevante ondernemersvaardigheden worden in diverse workshops getraind. De student zorgt middels publicatie, werkveldconferentie of via andere media voor de valorisatie van zijn door onderzoek verkregen kennis. Reflectie en evaluatie staan in dienst van het verduurzamen van innovatieprocessen, zoals ook het eigen leerproces. De opbrengst van de gehele masteropleiding, inclusief verdieping in de profileringsruimte, wordt in de masterbiografie verbeeld. Na een succesvolle masterperformance ontvangt de student de mastergraad.

Persoonlijke profilering en flexibilisering
In de vrije profileringsruimte kunnen masterstudenten hun discipline- of werkvelddeskundigheid verdiepen door onderwijs bij andere masteropleidingen, zoals de master of music, FMI-master, master pedagogiek, of extra modules aan de Rijksuniversiteit Groningen te volgen.
Het onderwijs kan flexibel aangeboden worden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.


In de praktijk

Werk en studie
De deeltijdstudie Master Kunsteducatie combineert leren en werken: vanuit de praktijk ontstaat nieuwe theorie en vanuit de theorie wordt de praktijk geïnnoveerd. Alle masterstudenten hebben naast hun studie een actieve werkkring in de binnen- of buitenschoolse kunsteducatie of als zelfstandig kunstenaar/educator. De combinatie van werk en studie is inspirerend, maar vraagt om een gerichte motivatie en het vermogen goed te kunnen plannen.

Doelgroep

Kunstdocenten met een bacheloropleiding, kunstenaars met een pedagogisch-didactische scholing en professionals in de kunsteducatie die door werkervaring aan kunnen tonen over het vereiste instapniveau te beschikken.

Instroomniveau

Bachelor-opleiding binnen het domein van kunst en educatie en relevantie werkervaring.

Toelating

Aan de inschrijving gaat een intake vooraf. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie van de vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Verder wordt het vermogen tot kritische reflectie en tot vakoverstijgend denken getoetst door middel van een kort beschreven visie op kunsteducatie.

Overige data

De reguliere deeltijdopleiding van 2 jaar start ieder jaar in september. Er is ook een aangepaste route van 2,5 jaar mogelijk. Deze start jaarlijks in februari.

Tijden

De colleges vinden wekelijks op de maandag, doorgaans van 10 tot 17 uur plaats. In het eerste semester zijn er tevens op de dinsdagochtend colleges bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het laatste semester komt de community of learners om de week op de maandag bij elkaar. Twee keer per jaar worden projecten op een zaterdag uitgevoerd. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

Duur

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Dit is gebaseerd op 840 studie-uren (30EC). 1 EC staat voor 28 studie-uren.. Het is mogelijk om in februari met de Masterwerkplaats Cultuurpedagogiek te starten en er vervolgens een 2,5 jarige studieroute met meer ruimte voor het masteronderzoek van te maken.

Kosten

Kijk voor het actuele collegegeld op www.hanze.nl/collegegeld
Als u in het onderwijs werkt, kunt u een lerarenbeurs aanvragen. 

Benodigde gegevens:
BRINnummer 25 BE
ISATcode 49501

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.