NBA VRC

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt sinds 1988 afgestudeerden van de diverse post master opleidingen tot Registercontroller (RC). De Vereniging van Registercontrollers (VRC) wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen. En alles doen wat de ontwikkeling van het beroep controller bevordert. De VRC stimuleert kennisoverdracht, zowel ten dienste van de aangesloten leden, als van de toeleverende opleidingen. Onder andere door het onderhouden van contacten met erkende opleidingen en het uitwisselen van informatie over theorie en praktijk. En door het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen. De VRC werkt met de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) actief samen in NBA-VRC. De activiteiten die binnen NBA-VRC worden georganiseerd, maken daarmee onderdeel uit van het totale aanbod van activiteiten van de VRC aan haar leden.

In 22 categorieën en 0 onderwerpen